Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas II pamoka

Širdis yra Žinojimas.

Protas yra kūryba, širdis yra žinojimas.

Proto jėga materializuojamos minties dalelytės, kurios materializuoja vaizdą, kūrinį. Pakėlus vibracijas ir įjungus širdies žinojimą (tikėjimą ir pasitikėjimą), galima materializuoti stiprią jėgą, kuri gali pakeisti aplinkos vibracijas.

Viskas yra vibracija.

Baimė, nerimas, uraganai, vėtros, džiaugsmas – viskas yra vibracija. Viskas vibruoja tam tikru dažniu. Juo aukštesnis dažnis, tuo labiau įtakos turi žemų vibracijų dažniui.

Juo aukštesnio laipsnio Meilė, juo didesnę įtaką ji turi aplinkai.

Su Meilės vibracija galima suvaldyti tiek uraganą, tiek žmogaus pyktį.

Viskas vibruoja ir vibracijų dažnis yra valdomas procesas.

Susiliejus su Begalinio Kosmoso Meilės energija, bet kuri žemiška vibracija gali būti suvaldoma.

Tam reikalinga tyra širdis ir atviras protas.

Visiška harmonija – kai tu suvoki: Aš esu Dievuje.

Tik visiškas susiliejimas su Dievu (kuris yra viskas), įmanoma išjausti harmoniją.

Aš esu Visuma. O visuma – tai judėjimas, tai kūryba.

Žmogus turi realizacijos jėgą. Gyvūnija, gamta egzistuoja. Žmogus realizuoja savo mintį. Realizuoja – tai reiškia, kad mintį padaro realią. Ir ne vien apie daiktų kūrybą kalbama. Galima realizuoti Meilę. Galima realizuoti Džiaugsmą. Galima realizuoti Mirtį ir Skausmą. Viską žmogus gali realizuoti. Ir jeigu jo valios neįtakoja aplinkos veiksniai, jis realizuos tai, ką žino širdis ir suvokia protas.

Jeigu žmogaus valią įtakoja žemiškos aplinkos faktoriai – jis realizuoja daug „šiukšlių“. Ir tų „šiukšlių“ sukuria tiek, kad nuo jų darosi bloga pačiam. Nuo „šiukšlių“ (rūpesčių, problemų) nebesimato, koks turėtų būti gyvenimas.

O Gyvenimas yra. Jis čia ir dabar su visa savo didybe, grožiu, tyrumu, džiaugsmu.

Įsisąmoninkite:

Žmogus realizuoja. Jis veikia. Jis kuria, nes jis turi kūrybos galią.

Žemų vibracijų lygmenyje kuriama daug skausmo, baimės, pykčio, neapykantos, nerimo. Visa tai atitinka Žemę gaubiančias vibracijas. Žemėje dabar vyrauja žemų vibracijų dažnis. Todėl žmogus kuria iš to, kas yra jo aplinkoje, kuria tai, kas yra aplink jį ir jame.

Žmogus suformuotas taip, kad nuolat kuria. Jo dėmesio energija išgrynina aplinkoje esančią situaciją, o minties jėga tą situaciją papildo tam tikra energija. Energija, kuri tuo metu yra žmoguje. Jei žmogus išsigąsta, jis tą situaciją papildo savo baimės energija. Jeigu supyksta – pykčio energija. Vadinasi, kraunate „šiukšles“ aplink save, o po to sunku ir išbristi iš to „šiukšlyno“.

Bet sąmoningas žmogus (kurio nevaldo išorės faktoriai) į situaciją gali nukreipti aukštesnio lygio vibracijas. Gali nukreipti ramybę, meilę, šviesą, džiaugsmą. Į situaciją įsilies aukštesnės vibracijos. O aukštesnės vibracijos įneša šviesą. Išskaido skausmo, baimės ar pykčio energijas. Ir ta tamsos energija nebėra tokia stipri, vadinasi ir materialiai pasireiškia silpniau. Situacija ne blogėja, o gerėja. Juo stipresnė valia, juo didesnis žmogaus sugebėjimas pačiam susilieti su aukštesnėmis vibracijomis, tuo didesnę įtaką galima padaryti įvaldant situaciją.

Žmogus iš savęs negali išspinduliuoti labai stiprios energijos, tai yra, labai aukštų vibracijų energijos. Nes žmogaus struktūra yra priderinta prie aplinkos vibracijų. Bet, jeigu žmogus sąmoningai susilieja su Aukštesnėmis vibracijomis, jis gali jas per save išskleisti į aplinką ir tada tikrai turės įtakos aplinkos situacijų suvaldymui.

Nesumaišykite gerumo su rūpesčio energija. Rūpestis – žemos vibracijos. Jūs daug klystate, nesugebate įvertinti kas iš tikro yra aukštos vibracijos, o kas žemos. Rūpestis, gailestis, nerimas – visa tai žemos vibracijos. Ir jeigu jas skleisite į situaciją, situacija tik blogės.

Todėl rekomenduojama pirmiausia nusiraminti pačiam, susilieti su Dievu, išjausti visumos harmoniją ir meilę ir tik tada išspinduliuoti aukštų vibracijų energiją, kuri suvaldytų bet kurią situaciją. Tiek uraganą, tiek žmogaus pyktį ar skausmą.

2 pamokos namų darbai – išjauskite harmoniją. Išjauskite būvimą Dievuje, sąlytį su Viskuo.

Sąlytis su blogiu, taip pat jėga. Bet, perspėju, bus be gailesčio baudžiami tie, kurie šį mokslą pritaikys egoistiniams tikslams ir sąlyčiui su blogiu.

Tiesa turi atsiverti visiems žmonėms. Ir, žinoma, bus tų, kurie įvaldys Tamsą (kurie norės įvaldyti tamsą). Aš, Hermis Trismegistas, prisiimu atsakomybę už savo mokslo paviešinimo pasekmes. Ir visi, kurie sieks įvaldyti tamsą, neteks to, kas jiems brangiausia ir artimiausia. Jeigu nesuvoks padėties rimtumo ir toliau sieks įvaldyti tamsą – praras savastį. Taps zombiais, be jausmų, be galių, be suvokimo – t.y. psichiniais ligoniais.

Mano mokymas duodamas žmogaus gerovei kurti. Laikas atverti akis. Laikas suvokti, kad jūs kuriate savo gyvenimą ir jūs turite didžiulę realizacijos jėgą.

O jeigu jūs išmoksite pajusti harmoniją Dievuje, jūs niekados nebesieksite Tamsos. Nes didesnio džiaugsmo, didesnės jėgos ir didesnio malonumo niekur nepajusite. Tik sąlytyje su Dievu jūs pajusite visą savo gyvenimo prasmę.

Dievo išjautimas – tai pirmas „stebuklas“, kurį turite sau susikurti.

AUDIO: Hermis Trismegistas II pamoka

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *