Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas III pamoka

Sąmonė yra mikro dalelytė, kuri juda Meilės energijoje.

Juo aukštesnio dažnio meilės erdvė, tuo labiau individuali sąmonės dalelytė gali sąveikauti su kitomis sąmonės dalelytėmis. Juo grubesnė meilės energija, juo labiau ji užteršta negatyvumu, tuo sunkiau sąmonės dalelytei kontaktuoti su kita sąmonės forma. Ji tarsi atribojama, prarandamas suvokimas, kas yra gyvenimas visumoje ir amžinybėje. Kai erdvės energetika grubi, tai sąmonės dalelytė nesusilieja su bendra sąmone. Atskirties jausmas suformuoja įspūdį, kad žmonės yra savarankiškos asmenybės, kuriančios pasaulį tik savo jėgomis.

Žmogus privalo kurti Gyvenimą. Gyvenimą Amžinybėje. Bet tai įmanoma pasiekti tik kai aplinkos erdvė yra aukštų vibracijų. Tai reiškia, kad sąmonės vystymasis labai priklauso nuo aplinkos, kurioje vystosi sąmonė, vibracijų. Nuo aplinkos energetinio švarumo. Kitaip tariant, priklauso nuo to, kiek toje aplinkoje yra Meilės energijos.

Kad galėtų vystytis žmogus (arba kita sąmoninga būtybė) yra reikalingos dvi sudedamosios dalys: Išmintis ir Meilė.

Išmintis – tai Aukščiausias Protas, Sąmonė.

Meilė – tai energija, kuri sudaro sąlygas judėti sąmonės dalelytei.

Be šių dviejų komponentų neįmanoma vystytis sąmoningos gyvybės formai.

Meilės energija be Išminties – tai gyvenimas nekuriant. Meilės erdvėje gali gyventi daugybę gyvybės formų, bet kūrybos nebus. Pvz., meilės energijoje gerai gyvena gyvūnai.

Išmintis – tai Aukščiausias Protas, Sąmonė. Ją turi žmogus,  nes tai Aukščiausios Sąmonės Šaltinio dalis, tai Dievo dalis žmoguje.

Bet  grubioje aplinkoje (ne meilės aplinkoje) išminties dalelytė judės labai siaurame diapazone. Ji praktiškai negalės savęs išreikšti. Ji bus tarsi sąstingyje. Ji egzistuos, bet nekurs.

Norint, kad sąmonės dalelytė vibruotų didesniame diapazone, reikalinga, kad jos aplinkos energija būtų švari. Juo daugiau Meilės energijos, juo laisviau sąmonė juda. Juo aukštesnės Meilės vibracijos, tuo Sąmonė vibruoja plačiau, tuo labiau susilieja su Aukštesnio lygio sąmone. Įvyksta išjautimas kitokio gyvenimo.

Jeigu sąmonė nors momentais suvibruoja aukštesniu dažniu, ji pagauna informaciją iš Sąmonės lauko. Ji gali nuskaityti „ateities“ informaciją. Gali padaryti atradimus ar sukurti genialius kūrinius.

Išmintis ir Meilė visados turi eiti kartu ir vienodame dažnyje. Todėl norint atlaisvinti savo sąmoningumą, norint sugebėti išjausti bendrumą su visa Visata, norint suvokti, kas yra gyvenimas Amžinybėje, reikalinga pakelti savo aplinkos vibracijas.

O vibracijas galima pakelti tik keičiant savo mąstymą.

Viskas susiję. Tik mąstant keli aplinkos vibracijas, o be aukštų aplinkos vibracijų neatlaisvėja mąstymas. Jūs turite proporcingai kelti savo sąmoningumą ir išspinduliuoti Meilės energiją į aplinką. Aplinka pati savaime nekuria Meilės energijos. Ją išspinduliuoja žmogus.

Palaikomąją Meilės energiją išspinduliuoja gamta, gyvūnija, bet aukšto dažnio Meilės energiją išspinduliuoja tik žmogus. Jis išspinduliuoja tokią meilės energiją, kuri sudaro sąlygas realizuotis minties energijai. Gyvūnai ir augalai išspinduliuoja Meilės energiją, kurioje galima gyventi, egzistuoti. Daugumai žmonių ir tai yra labai svarbu. Bet kūrybingam, sąmoningam gyvenimui reikalinga žmogaus išspinduliuota Meilės energija.

Amžinybės suvokimui reikalinga, kad žmogus išspinduliuotų dieviškąją energiją. Tai yra, tą energiją, ne kurią pats sukuria, o kurią priima iš aukštesnių oktavų ir perleidžia per savo kūną, kaip per laidininką.

Tai didžiulė dovana žmonijai ir konkrečiai kiekvienam žmogui, nes jis gali per save į savo aplinką išspinduliuoti labai aukštų vibracijų energiją, kuri jūsų Amžinybės ratą pripildo energija, padedančia atsilaisvinti jūsų sąmonei. Be šios energijos jums būtų labai sunku nuolat formuoti vystymosi pažangą. Nes, kaip jau sakiau, gyvenate uždarame rate: jūsų sąmoningumas priklauso nuo jus supančios energijos, o jus supanti energija priklauso nuo jūsų sąmoningumo.

Gyvendami tame rate jūs susiformuojate kasdienybę, kurioje užstringate su savo rūpesčiais, problemomis, lūkesčiais. Gyvenate vienadienį gyvenimą (tai yra, manote, kad jūsų gyvenimas prasideda gimus ir baigiasi mirštant). Tai atskirties gyvenimas. Tai gyvenimas, kuriame savo pagrindinį vaidmenį vaidina žmogaus ego arba dar blogiau – tik gyvuliški žmogaus instinktai, kurių išgyvenimui pakanka gamtos išskleidžiamos meilės energijos.

Išėjimui iš to rato reikalinga dieviškoji energija. Tai nėra religinis tikėjimas Dievu. Tai yra išjautimas galingesnės, tyresnės, švelnesnės, atlaidesnės, džiaugsmingesnės meilės jausmas. Gali būti tikintis, gali būti netikintis, bet tą jausmą vis tiek gali išjausti ir per save į aplinką išskleisti aukštesnio dažnio meilės energiją.

Tikėjimas Dievu – tai suvokimas, kad egzistuoji Amžinybėje.

Dievo tokio, kokį daugumą jūsų įsivaizduoja – nėra. Yra gyvenimas Amžinybėje ir bendroje erdvėje. O toje Amžinybėje yra begalė sluoksnių gyvybės formų su daugiau ar mažiau sąmoninga individualybe. Žmogus turi suvokti, kad priklauso tai didžiulei bendruomenei ir kad aukštųjų vibracijų sąmonė ir yra protingesnė, daugiau žinanti, daugiau suvokianti. Vadinasi, gyvybės formos, turinčios aukštesnę sąmonę, gali padėti žmogui vystytis. O kadangi jūs negalite suvokti tų aukštų vibracijų būtybių, jūs jas sudievinate.

Kad yra Dievas, tai kartu tiesa ir netiesa.

Tiesa tai, kad aukštesnės sąmonės būtybės visados padės žemesnio išsivystymo būtybėms, vadinasi, ji globos žmogų taip, kaip tai turėtų daryti jūsų įsivaizduojamas Dievas. Virš aukštesnio sąmonės lygio  gyvybės formos egzistuoja dar aukštesnio lygio gyvybės forma, kurios sąmonė vibruoja galingame diapazone. Vadinasi ji apima žinojimą didžiulės erdvės. Ji išgyvena ir suvokia visos žemesnės sąmonės gyvenimą. Tai galima pavadinti Dievu. Ir jūs turite teisę tikėtis, kad ši Aukščiausioji Sąmonė jums padės. Ji visados pasiruošusi padėti, kai tik atveriate tam savo širdį, o kai išmoksite išjausti bendrumą su Amžinybe (bendrumą su Dievu), jūs pajusite šimtaprocentinę globą ir paramą. Jūsų Tikėjimas ir Pasitikėjimas įgaus jėgą, kur jūsų jėga susilies su aukštesnių vibracijų jėga.

Netiesa, kad yra Dievas, kaip individualybė, kuris sektų kaip jūs gyvenate, kuris jus baustų už pražangą ir apdovanotų už pasiekimus. Nėra Dievo, kurio reikia bijoti, prieš kurį reikia žemintis, kuriam reikėtų pataikauti. Nėra individualybės, kurią reikėtų garbinti.

Yra procesas, kuriame reikia būti. Amžinybės procesas. Jūs turite įsijungti į bendrą srautą visos egzistencijos. Jūs turite suvokti sąmonės lygius ir išmokti gyventi tarp tų lygių. Įsiliejant su savo sąmone į aplink egzistuojančią Sąmonę ir kartu formuoti aukštų vibracijų Meilės energiją, kuri padėtų augti tau ir aplink tave esantiems žmonėms.

AUDIO: Hermis Trismegistas III pamoka

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *