Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas IV pamoka

Augimas. Branda. Kas tai yra?

Žmogus gyvena tūkstančius metų. Jo suvokimas tai prasiplečia, tai susiaurėja. Jis pulsuoja. Vienu metu žmogus suvokia gyvenantis Amžinybės sraute, kitu metu jis tik egzistuoja Žemėje. Dabar esate egzistavimo laikotarpyje. Jūs nemokate išjausti tikro gyvenimo grožio ir didingumo. Jūsų mąstymas labai suspaustas. Nežiūrint į tai, kad mokslininkų protas apima visą kosmosą ir kiekvieną ląstelę, vis tik jūs mąstote tik žemiško proto lygmenyje.

Kodėl taip svarbu mąstyti dieviškojo (aukščiausiojo) proto lygmenyje?

Viskas vėl paremta vibracijų lygiu ir kas tame lygyje gali egzistuoti.

Išskiriame šiuo atveju du lygius: žemiškasis ir aukštesnysis. Žemiškasis – visas žmonijos gyvenimas, su visomis mintimis, visa žmogaus kūryba. Žmogaus kūryba, kaip jūs puikiai žinote, kupina tiek gerų emocijų, tiek blogų. Tiek gerų minčių, tiek blogų. Ir vidutinis vibracijų lygis susiformuoja gana žemas. Vadinasi, jėgos  labiau turi grubi energija ir ji užspaudžia žmogaus kūrybą.

Aukštesnysis lygis – tai kito dažnio virpesių pasaulis. Juo aukštesnis dažnis, juo labiau sąmonė įsilieja į bendrąją sąmonę.  Ir iš bendrosios sąmonės yra įmanoma paimti informaciją, kuri žmogui gali būti nauja. Aukštesniame lygyje dėl dažnių skirtumo nebegali egzistuoti negatyvumas. Vadinasi, žmogus perėjęs į tą lygį atsilaisvintų nuo pačių žemiausių vibracijų: pykčio, neapykantos, baimės. Atsilaisvintų ir nuo fizinio skausmo. Nes fizinis skausmas susidaro dėl įtampos, suformuotų negatyvių išgyvenimų. Jau atsižvelgiant į tai, žmogui yra naudinga pakelti savo sąmonę į aukštesnį vibracijų lygį: būsite laisvesni nuo savo negatyvių jausmų ir minčių, ir būsite sveikesni.

Dabartinė žmonija gyvena žemame energetiniame lygmenyje. Vadinasi, pats žmogaus intelektas neapsprendžia žmogaus energetinio lygio. Žmogaus protas nelemia sėkmingo žmogaus gyvenimo. Reikia išsiaiškinti kas yra protas ir kas yra sąmonė.

Protas yra instrumentas, padedantis žmogui vystyti savo žemišką gyvenimą. Bet vien jo vystymu žmogus nepakels savo vibracijų ir neįžengs į aukštesnį vibracijų lygį.

Kalbėdami apie Aukščiausiąjį Protą, mes kalbame apie Šaltinio sąmoningas dalelytes, kurios materializuojasi ir formuoja individualų gyvenimą.

Protas yra materiali dalelytė  Aukščiausios Sąmonės. Ji įeina į Sąmoningumą. Bet protas be energijos nesuformuos aukštų vibracijų. Todėl grįžtame prie dieviškosios  (aukštų vibracijų) energijos. Sąmonė save išskaidė į proto dalelytes, bet kartu išskaidė ir dvasingumo dalelytes. Dvasingumo dalelytes galima apibūdinti kaip dieviškąja energija arba labai aukštų vibracijų energija, kuri gali rasti sąskambį su pačiomis aukščiausiomis vibracijomis.

Protas įtakoja valią dėl žmogaus veiklos. Protas formuoja mintį, kaip žmogui gyventi. Kartu Protas ir materializuoja tą mintį. Protas gali egzistuoti ir išlaikyti žmogų bet kuriame energetiniame lygmenyje, bet be dieviškosios energijos išjautimo, neįmanoma pakilti energetiniame lygmenyje.

Protas yra instrumentas, padedantis ugdyti valią ir teisingai įtakoti žmogaus veiksmus.

Dieviškoji energija – tai energetinis kanalas, kuris susieja žmogų su daug aukštesnių vibracijų pasauliais, kartu susieja žmogų ir su Šaltiniu. Žmogus turi suformuoti vidinį išjautimą to pasaulio.

Žmogaus protas šiuo metu veikia įvairiu diapazonu: nuo mažaprotystės iki aukšto intelekto. Bet tai nepadeda išbristi iš žemo energetinio lygio. Vadinasi, reikia keisti požiūrį į savo gyvenimą ir mokytis išjausti vidinį pasaulį.

Kaip išjausti tą vidinį pasaulį ir kas jis yra?

Pirmiausia, protu jo neįrodysi. Jis yra tik apčiuopiamas savo išgyvenimais, savo patirtimi ir tam apibūdinti trūksta žodžių. Tiesiog nėra aiškaus perteikimo to, kas yra vidinis pasaulis.

Visumą sudaro Išmintis ir Meilė. Arba protas ir dieviškoji energija. Visą vystymosi procesą apjungia Valia. Dieviškoji energija (Šaltinio, iš kurio susiformavo žmogus, energija) teka per kiekvieną žmogų kaip gyvybinė energija. Vadinasi, kiekvienas gyvas žmogus yra pajėgus išjausti vidinį pasaulį.

Žmogaus protas ir dieviškoji energija, tai dvi sudedamosios dalys, kurios įtakoja žmogaus augimą, brandą.

AUDIO: Hermis Trismegistas IV pamoka

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *