Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas: mąstykite globaliai

Žmogaus gyvenimas persipynęs su daugybės energijų tekėjimu. Kiekvieną žmogų sudaro dvi sudedamosios dalys: asmenybė (individualybė) ir energetiniai srautai iš aplinkos. Dieviškosios energijos gija yra pagrindinė energija ir ji susilieja su dieviškosios gyvybės šaltiniu, su sąmoninguoju protu, turinčiu gyvybės apraiškas. Kas yra gyvybė? Tai sąmonė, tai pajautimas aplinkos, tai mąstymas. Viskas, kas neapčiuopiama yra žmoguje, įeina į apibrėžimą – kas yra gyvybė. Vadinasi, vienintelis dalykas, ko iš tikrųjų nematote – yra svarbiausia jūsų sudedamoji dalis. Žmogaus kūną jūs matote – gyvybės ne. Galite atskirti, kuris kūnas turi gyvybę, o kuris jos neturi. Bet pačios gyvybės neapčiuopsite. Bet be šio neapčiuopiamo dalyko – gyvenimo nebūtų. Nebūtų virsmo, nebūtų paties proceso. Ta maža dalelytė, atėjusi iš šaltinio, suteikia kūnui gyvybės ir žmogus gali gyventi, gali kurti, gali daryti daugybę procesų ir vien tik todėl, kad maža nematoma dalelytė įeina į fizinį kūną. Bet jūs jos nematote. Kaip ir nematote daugybės kitų gyvybės formų. Visata, visas kosmosas pulsuoja gyvybe ir ši gyvybė išreiškia save per tam tikrą kūną. Labiau matomą, labiau materialų ar nelabai materialų. Visa erdvė kupina gyvybės. Gyvybė pulsuoja tam tikru sąmoningumu. Juo arčiau materialumo, juo individualesnis sąmoningumas, taip prasideda ir gyvybės išraiška. Gyvybės formuojamas procesas.

Didžioji gyvybė save išskaido į mažytes dalelytes ir susiformuoja pasauliai. Pagal pačią įvairiausią struktūrą, formą, galimybes. Būna visiškai skirtingi pojūčiai, visiškai skirtingi gyvenimo stiliai ir siekiai. Tai, kas jums aišku, kituose pasauliuose yra visai nesuvokiama kam to reikia ir ką tai sukuria. Todėl, pažinti kitokios formos struktūrą būtų neįmanoma, nes sąmonė neturi tam tikrų atgarsių. Ji neužfiksuoja šalia egzistuojančio pasaulio, nes nėra veidrodinio atspindžio. Nėra bendro suvokimo tarp vienos gyvybės formos ir kitos. Jūs sakote, norėtumėte susitikti su ateiviais. Bet ateivius vis tiek įsivaizduojate kaip apčiuopiamą struktūrą su nuspėjamu elgesiu. Bet, iš tiesų, aplink jus čia ir dabar, egzistuoja daugybė formų gyvybės, kuri labai paprastai ir lengvai vysto savo gyvenimą šalia jūsų. Kai kuriai gyvybės formai reikalinga jūsų minties jėga, jūsų meilės energija. (Štai kodėl seansų metu užtinki pas žmogų neaiškios kilmės sąmoningą gyvybę, kuri įsitvirtinusi jo energetikoje). Tik labai aukštų vibracijų lygmenyje gali išryškėti kitos gyvybės formos. Vienos gali trukdyti žmogui vystytis, kitos taip ir lieka gyventi žmogaus energetiniame/ informaciniame lauke ir gali grįžti į materialią struktūrą kartu su žmogaus nauju įsikūnijimu. Yra tiesiog gyvybių, kurios egzistuoja tame pačiame energetiniame lygmenyje, kaip ir žmogus, bet neužgauna žmogaus. Jos nesuvokia, kad egzistuoja ta gyvybė. Nes jos sąmonėje nėra dalelyčių, kurios pajėgtų užfiksuoti ir įvertinti kitą pasaulį. Dėl šių dalelyčių neveiklos žmogus ir nemato kitų pasaulių. Jis negali nei suvokti, nei pajausti širdimi  jų egzistavimą ir negali įvertinti jų buvimo. Bet gyvybė yra čia ir dabar. Ir jeigu jos persipina su žmogaus energetika , vadinasi viena kitą jos gali įtakoti. Žmogus turi dieviškumo giją, minties kūrybinę galią, meilės energiją. Jis gali suformuoti nuostabią, stiprią erdvę daugeliui gyvybės formų. Bet savo pykčiu, savo chaosu, gali sunaikinti daugybę gyvybės formų. Žmogaus grubi energetika, kuri vis tik yra stipri, gali pažeisti daugybės gyvybių subtiliąją energetiką.

Ir ji tiesiog sproginėja, neatlaiko žemų virpesių ir sunyksta. O Dievas suformavo įvairias gyvybės formas ir kiekvienai davė atskirą užduotį. Ir be tam tikros gyvybės formos, Visatoje atsirastų tam tikri sutrikimai. Paimkite Žemės gyvūniją. Įleiskite daug vilkų į mišką, kuriame pilna kitų smulkių, trapių gyvūnų. Jie sunaikins kitą gyvūniją, o tai savo ruoštu, padarys įtaką aplinkai. Taip yra ir su žmogumi. Jūs esate Visatos dalis. Ir vienoks ar kitoks jūsų elgesys įtakoją aplinką: gali paskatinti kitų gyvybių vystymąsi, bet kartu gali jį ir sunaikinti.

Gyvendami Žemėje jūs tikrai nesirūpinote tuo, kaip padėti gyvybės formai, kurios nematote. Nes nesuvokiate, kad ji yra ir ji priklauso nuo jūsų energetinio lygmens. Bet, šiandieną norisi apie tai pakalbėti, nes turite suprasti, kas yra Visatos gyventojas. Jūs atsakote ne tik už save ar savo artimuosius, jūs atsakote už žmonijos vystymąsi per šimtmečius ir žmogaus įtaką kitų pasaulių vystymuisi.

Kiekvieną savo mintį turėtumėte įvertinti iš amžinybės prizmės, o ne iš kasdienės naudos prizmės. Diena praeina. Kasdienius rūpesčius keičia kiti rūpesčiai, bet jie neduoda jokios naudos bendram žmonijos vystymuisi. Bendram Visatos procesui. O jeigu įvertintumėte savo elgesį ir pažiūrėtumėte iš amžinybės pozicijų, suprastumėte į ką iš tikrųjų reikia atkreipti dėmesį. Materialumas išlieka, bet trumpai. Jausmai ir minties jėga išlieka kitame energetiniame lygmenyje. Ir išlieka ilgiau. O rimti samprotavimai ir gilus suvokimas apie Visatos gyvenimą išlieka labai ilgam ir turi poveikį ne tik konkrečiam žmogui, bet ir visai  jo epochai, visai žmonijai. Pažiūrėkite, ką siekia jūsų mintis. Ar jūs sąmoningai darote įtaką žmonijos vystymuisi, ar tiesiog gyvenate pasroviui. Kokia srovė neša, ten ir tekate. Neša pykčio srovė – pyktį ir nešate, griaunate savo ir kitų gyvybių gyvenimą, gerai, jei pajėgiate įsilieti į meilės srovę, tai nors nieko negriaunate. Bet meilės energija turi būti paremta aiškiu sąmoningumu. Vien meilės energijos nepakanka, kad darytumėte įtaką žmonijai. Jūs galite tik suformuoti didesnę meilės srovę, gyvenimas taptų gražesnis. Bet, jeigu suvoktumėte kas iš tikrųjų vyksta aplinkui, jūs galėtumėte kurti. Kurti tikslingą Visatos gyvenimą. Būtumėte ne energetinė banga, einanti pasroviui, o kūrybinė jėga. Dievas žmogų suformavo panašų į save. Ne išvaizda panašų, o galimybe suvokti pasaulį ir tame pasaulyje kurti. Mes sakėme, pamirškite apie ką kalbėjome. Viskas buvo tiesa, tik tam tikrame lygmenyje. Dabar žengiame į tą lygmenį, kuriame pajėgtumėte suvokti platesnę erdvę, suvokti ir įsisavinti naujas pozicijas. Kiekvieną savo elgesį turite įvertinti: ar tai turi reikšmės žmonijos ir kitos gyvybės vystymuisi, ar vis dar kuičiatės tik savo gyvenimo lygmenyje. Jūs nebesate patys sau svarbiausi. Nesvarbu kas buvote, nesvarbu, kas būsite. Svarbu procesas. Svarbu gyvenimas, ką kuriate čia ir dabar.

Įvertinkite ne tai, kas esate, o tai ką kuriate. Procesas, pati eiga yra svarbi. Ne faktas ir ne tikslas yra svarbiausia, o procesas. Nesvarbu ar tu prezidentas, ar dailininkas. Tai svarbu tik tau pačiam, kaip egoistinei struktūrai. Svarbu, ką tu, kaip prezidentas ar dailininkas išgyveni, kokias energijas išskleidi į aplinką, kiek dieviškosios energijos panaudoji teisingai, o kiek jos iššvaistai ar tiesiog sąmoningai naudoji blogai. Dieviškoji energija nebebus duodama nuolat. Jeigu nemokėsi jos išnaudoti, tai jos ir negausi. O tada jau formuok savo gyvenimą iš savo ar kitų žmonių energetinio rezervo. Jeigu tu pasiduodi „vampyrų“ įtakai – tai jau tavo problema. Vadinasi ir tu nemoki savo dieviškosios energijos tinkamai naudoti. Iššvaistai ją. Tai kiek pajėgsi reikštis fiziniame plane ir kokia bus tavo sveikata, jei tinkamai nenaudosi dieviškosios energijos? Tu jos daugiau negausi, savo rezervus išnaudosi, pradės silpnėti tavo sveikata, bei blogėti santykiai su kitais žmonėmis. Jei tavo gyvenimas griūva, suvok – tu išnaudojai savo rezervus, ir jeigu nesuvoksi, kad dievišką gyvybinę energiją gali gauti tik tada, kai ją tinkamai naudoji, tai tavęs laukia išėjimas Anapilin. Dieviškoji energija nebus švaistoma. Vyks atranka. Gyvens tie, kurie sugebės priimti dieviškąją gyvybinę energiją, o tie, kuri to nemokės – sunyks. Sunyks kūnas, siela, esybė. Mąstykite globaliai, ne asmeniškai ir viskas bus gerai.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *