Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas VII pamoka

Aukščiausias žmogaus sąmonės pasiekimas – tai žinojimas. Gyvenimas Žinojime.  Tu žinai, kas yra realu ir kas yra iliuzija. Kai tavo realybė pamažu tampa iliuzija, tu pakeli vibracijas ir gyveni kitoje realybėje.

Senoje realybėje tave laiko prisirišimai, įpročiai, nuoskaudos, nemokėjimas atleisti, įsiskaudinimas. Gali eiti šviesos keliu, bet jeigu tu žmonėms jauti nuoskaudą ir negali jiems atleisti, tai šis jausmas visados laikys žemų vibracijų lygmenyje. Ir bet kokios proto pastangos save iškelti į aukštesnį lygmenį – neįmanomos.

Privalote atleisti ir tiems, kurie įskaudino objektyviai ir neobjektyviai. Įsiskaudinimas – tai lynas, kuris laiko jus pririštus prie žemų vibracijų. O žemose vibracijose nesuprasi visos Tiesos.

Žmogus, pereinamuoju laikotarpiu, labai svyruoja tarp aukštų ir žemų vibracijų pasaulio. Jam įtaką daro tiek aplinka, tiek jo asmeninio dėmesio koncentracijos stoka. Todėl nuolat vyksta svyravimai. Žmogus vieną akimirką pajaučia save pakylėjime, kitą akimirką – nuopuolyje. Taip jau yra. Vieną akimirką jūs tarsi apčiuopiate Gyvenimo Tiesą, o kitą akimirką jau svyruojate, abejojate arba tą tiesą iškraipote. Ir šis laikotarpis yra labai kenksmingas jūsų brandai. Jūs pakeliate savo vibracijas, gaunate informaciją, tam tikrą suvokimą ir vėl save nusmukdote į žemas vibracijas. Ir būdami žemose vibracijose mėginate tą gautą informaciją apdoroti. Logiškai ją įvertinti, sudėlioti mintis.

Esmė ta, kad gyvenant žemų vibracijų lygmenyje, negalite teisingai įvertinti informacijos iš aukštesnio lygmens. Tiesiog tai neįmanoma. Ir tada jūs padarote klaidą – žemų vibracijų lygmenyje analizuojate tai, ką patyrėte ir išjautėte aukštų vibracijų lygmenyje. Jūs pritaikote savo logiką: analizuojate, vertinate, darote sprendimus. Bet tie sprendimai formuojami žemų vibracijų lygmenyje ir jie negali būti teisingi. Todėl, kai jaučiatės susierzinę, pykstantys, kad kažko nesuprantate, kažkas kažko nepaaiškina – geriau nefilosofuokite, o eikite dirbti paprastų kasdienių darbų. Ir kai išnyks nuoskauda, pyktis, kaltinimai – tada vibracijos vėl kils ir viskas taps aišku.

Bus žinojimas.

Jūsų gyvenimas svyruoja tam tikroje vibracijų amplitudėje. Ir kai yra nuosmukis – nemąstykite apie didžiąsias tiesas, o tiesiog mėginkite įvertinti aplinkos teikiamą gėrį, atsipalaiduokite, atleiskite sau ir kitiems ir pasistenkite pakelti savo vibracijas. Tik pakėlus savo vibracijas, jūs vėl įžengiate į lygmenį, kuriame daug kas aišku, kuriame atsiveria suvokimas jūsų klaidų, kuriame atsiveria žinojimas, koks yra gyvenimas.

Tik proto pagalba jums nepavyks išsiaiškinti, kas yra gyvenimas. Protas – tai instrumentas, kuris padeda priimti sprendimus ir vystyti gyvenimą.

Žinojimas – tai aukštų vibracijų lygmuo, į kurį žmogus įžengęs, tiesiog atveria savo gyvenimo knygos puslapius ir perskaito visas savo klaidas, perskaito kitų žmonių klaidas. Bet čia nėra vertinimo ir apmaudo. Čia yra tiesiog žinojimas.

Žinojimas, paremtas pagarba Tiesai ir visiškas Tikėjimas ir Pasitikėjimas Dievu – Aukščiausia Sąmone.

Žinojime tu suvoki savo santykį su pasauliu. Tu žinai savo vietą tame pasaulyje. Tu pradedi matyti, tai kas realu ir tai, kas iliuzija. Du pasauliai susilieja į vieną: realus ir iliuzija.

Kol esi žemų vibracijų lygmenyje, tai gyveni viename realiame pasaulyje, o kitas tau būna tik iliuzija. Kai keli vibracijas, požiūris keičiasi, suvokimas keičiasi. Ir tai, kas buvo labai realu tampa tik iliuzija. Tu matai, kaip ištirpsta realūs įvykiai, realūs žmonės. Jie lieka savo vibracijų pasaulyje ir tavajame pasaulyje nebegyvena. Nebent tu neišmokai atleisti ir tie žmonės tave tuo lynu laiko žemame lygmenyje. Kai išmoksi atleisti, tie lynai nutrūksta ir realybė keičiasi.

Tu matai kitas vertybes, matai kitokią realybę ir stengiesi toje realybėje įsitvirtinti. O tai reiškia, kad reikia subręsti taip, kad nebūtų nuosmukių ir kilimų, kad aplinka tavęs neįtakotų ir nepririštų su lynais prie žemų vibracijų pasaulio. Atleisk pasauliui, atleisk sau, išsilaisvink iš savo prisirišimų, nuoskaudų. Atlaisvink save. Tik tada įmanomas žengimas aukštų vibracijų erdve, kurioje formuojasi kita realybė ir tu toje realybėje gali gyventi, nepakenkiant savo fiziniam gyvenimui.

AUDIO: Hermis Trismegistas VII pamoka

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *