Hermis Trismegistas

Hermis Trismegistas X pamoka

X pamoka

Dviejų pasaulių susiliejimas – tai naujas gyvenimo stilius. Jūs išmoksite priimti į savo kasdienybę tai, kas iki šiol (bent jau daugumai jūsų) atrodė nerealu. Jūs išmoksite bendradarbiauti su subtiliojo pasaulio gyventojais. Jūs turite suvokti, kad tai, kas mistiška ir kas aprašoma pasakose, mituose yra tiesa. Visa tai egzistuoja. Egzistuoja dvasinės būtybės, kurios nuolat siekia žmogui padėti ir jus jas vadinate fėjomis. Egzistuoja Žemės saugotojai ir tai jūs vadinate miškiniais, bildukais, elfais ir t.t. Egzistuoja angelai, arkangelai, Dvasios Mokytojai, Pakylėtieji Valdovai. Ir jie visi egzistuoja tame nematerialiame pasaulyje. Jie turi savo pareigas, atsakomybes, gebėjimus. Kiekvienas iš jų tiksliai žino už ką atsakingi ir kaip jie gali padėti žmogui.

Žmogus – Dievo kūrinys, kuriam suteikta sąmonė. Tai yra, žmoguje yra dieviškoji dalis – Aukščiausiosios Sąmonės dalelytė. Visas neregimas pasaulis džiaugiasi gyvybe, kuri turi dieviškosios sąmonės savyje dalelytę. Vadinasi, ta Dievo ugnis dega jumyse. O kur Dievas, ten pagarba ir meilė. Visas neregimas pasaulis aukoja savo laiką, talentus, sugebėjimus tam, kad padėtų gyvybei, kuri turi dieviškosios sąmonės dalelytę. Nėra didesnės laimės, kaip tarnauti Dievui. Žmogus – Dievo dalis, mes tarnaujame Dievui, todėl visas mūsų dėmesys sutelkiamas tam, kad padėtume atsilaisvinti užspaustai Dievo dalelytei Žemėje, kad padėtume atgaivinti tą Aukščiausios Sąmonės dalelę, kuri gali kurti, kuri gali formuoti energiją ir ją padovanoti erdvei.

Žmogus yra vienas iš Visatos Kūrėjų. Ar jūs suvokiate savo galią? Ar jūs suvokiate savo reikšmę?

Mes ją suvokiame. Mes atiduodame visą save tam, kad jūs galėtumėte suvokti savo reikšmę Visatai. Ne savo reikšmę žemiškajame gyvenime, o reikšmę ir įtaką Visatai.

Jūs manote, kad nesate pažengę tiek, kad galėtumėte daryti įtaką Visatai, o mes žinome – atėjo laikas žmogui tai žinoti.

Jūs esate Visatos Kūrėjai.

Jūs esate ne tik savo gyvenimo kūrėjai, bet esate ir Visatos Kūrėjai. Ir mano darbas paruošti jus kūrybai, suvokimo praplėtimui. Jeigu nuosekliai vykdysite užduodamas pamokas, jūs palaipsniui atsiversite subtiliajam pasauliui. Jūs gausite savo Dvasios Mokytoją, su juo bendrausite. Jis atskleis jums visas Visatos „paslaptis“. Jis leis suvokti kokią galią turite ne tik Žemės vystymuisi, bet ir Visatos vystymuisi. Jūs turite Dieviškosios ugnies dalelytę savyje, jumyse yra Aukščiausios Sąmonės dalelytė. Aukščiausioji Sąmonė – tai Kūrėjas, visos Visatos Kūrėjas. Ir Jis kuria kiekvieną sąmoningą gyvybę. Jis kuria tiek per žmogų, tiek per kitą materialią sąmoningą gyvybės formą, tiek per Pakylėtuosius Valdovus. Kūryba pasireiškia visuose energetiniuose lygmenyse ir ta kūryba gali susilieti tarpusavyje.

Kada žmogaus energetika tampa aukštų vibracijų, žmogus susilieja su subtiliuoju pasauliu ir jis gali suvokti to pasaulio dėsnius, to pasaulio įtaką jo gyvenimui, visos žmonijos gyvenimui. Prasideda sąmoningas dviejų pasaulių bendradarbiavimas. Jis nuolat viena ar kita forma pasireiškia Žemės erdvėje. Dabar pasaulyje yra labai daug subrendusių sielų, kurios gali iš esmės pakeisti Žemės vystymosi eigą. Jos gali suformuoti didžiulį žmonijos išsivystymo šuolį. Pereiti iš vienos gyvenimo formos į kitą ir taip paskatinti virsmą daugybės užsiblokavusių ar silpnų sielų. Kiekviena siela – tai AŠ ESU KAS ESU dalis. Kiekviena siela – tai dieviškoji ugnis ir sąmonė. Kiekviena siela brangi Kūrėjui, nes tai Jis pats. Jo visuma išsiderina, kai sielos nyksta. Siela gali būti silpna, gali būti žemos brandos, bet visa tai keičiasi, sielai augant. Blogiausia, kai žmogaus ego suformuotas negatyvumas tą sielą taip užspaudžia, kad ji pradeda nykti. Todėl dabar dedamos didžiulės pastangos ir viltys, kad subrendusios sielos, esančios įsikūnijime, įsiklausytų į savo širdies balsą ir sulietų savo du pasaulius į vieną. Kad jos, pasitelkdamos dvasinio pasaulio žinias ir galią, kartu formuotų kitokį žemiškąjį gyvenimą, kad siela, per savo žemišką sąmonę keistų žmonijos suformuotą kolektyvinę sąmonę.

Siela, apjungdama dvasios ir žmogaus jėgas, išskleistų visai kitokio dažnio vibracijas Žemės erdvėje ir taip atlaisvintų milijonus užblokuotų sielų. Pakeistų kolektyvinę sąmonę ir sumažintų erdvėje egzistuojantį negatyvumą. Tą tamsą, apie kurią kalbėjau prieš tai esančiame laiške.

Jūs esate Kūrėjai. Kūrėjai savo žemiško gyvenimo ir Visatos Kūrėjai.

Visatos Kūrėjai tiesiogine to žodžio prasme. Kai pradėsite tai įsisąmoninti mes duosime jums papildomas žinias. Bet, kartoju, skaitykite pamokas tol, kol ten suformuotos žinios iš teorijos pavirs praktika. Aš žadinu subrendusias sielas, kilkite ir kurkite.

Lai Dievui nurimsta širdis, matant, kad jo vaikai moka būti savarankiški. Moka džiaugtis ir vertinti gyvenimą. Ir žino, kokia jų egzistencijos paskirtis.

AUDIO: Hermis Trismegistas X pamoka

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *