Hermis Trismegistas

Netikėjimas jus žudo tiesiogine ir perkeltine prasme

Hermis Trismegistas.

Kiekvieną kartą, nuleisdamas savo sąmoningumo spindulį į dabartinę Žemės erdvę, džiaugiuosi galėdamas rasti žmonių širdžių, kurios priima informaciją. Niekada anksčiau nebuvo taip sunku prabudinti žmogaus širdį, kaip šiuo laikotarpiu. Žmogus, įsigilinęs į savo kasdienį gyvenimą net bijo įsileisti mintį, kad pasaulis yra įvairiaplanis ir kad didžiosios dalies savojo pasaulio net nepažįsta. Žmogus labai greitai pamiršta savo pažadus susikaupti ir mėginti suvokti Tiesą. Vibracijos greitai prižemina žmogaus sąmonę iki tokio lygmens, kai nustojama tikėti. Tikėti ne tik duodamos žinios teisingumu, bet ir Tikėti Dievu. Kiekvienas įvardykite Dievą taip, kaip jums širdyje lengviau priimti. Mes jį vadiname taip, kad daugumai būtų aišku apie ką iš tikrųjų kalbame. O kalbame apie Didžiąją Išmintį ir Didžiąją Meilę. Tai iš šios energijos šaltinio atsiranda visa gyvybė. Tik ši energija skleidžia gyvastį ir tik dėka šios energijos išskleidimo savyje, galite sukurti nuostabų gyvenimą savo žemiškoje erdvėje. Kiekvienas spindulys, einantis iš Šaltinio, suvirpina visas gyvybės formas. Kiekvienas spindulys leidžia atgaivinti mirštančias ląsteles. Leidžia atsinaujinti. Leidžia prisiminti senąją informaciją ir kodą, bei suvokti senas/naujas tiesas. Žmogaus gyvenimas turi būti suvokiamas, kaip aukščiausios klasės išraiška materialioje plotmėje. Nėra daug gyvybės formų, kurios turėtų tiek daug galimybių kaip žmogus. Žmogus turi galimybę nueiti vystymosi kelią nuo A iki Z. Kelią, nuo žmogaus, gyvenančio Žemėje iki aukščiausios sąmoningos gyvybės formos, kuri dar išlaiko autonomiškumą. Nes yra erdvė, kurioje viskas susilieja į visumą. Tai didžioji Išmintis ir Meilė. Bet norint šiai energijai egzistuoti – turi būti virsmas. Virsmas įvairių formų, įvairių procesų. Žmogaus energetinėje struktūroje užfiksuotas visas kelias. Kelias į begalybę. Su savo sąmoningumu, su savo išraiška, su savo suvokimu, savo jausmų išgyvenimu eiti link aukščiausios ir ryškiausios šviesos. Jūs einate pažinimo link, pažinimo savęs, pažinimo naujosios erdvės. Bet, iš tiesų, jūs gyvenate šiame procese. Jūs dabar kuriate save, kuriate ir savo ateitį. Ar ta ateitis atitiks pagrindinio kelio kryptį, jau priklausys nuo jūsų suvokimo, noro ir ryžto eiti tuo keliu. Pakylėtieji Valdovai nuolat duoda pamokymus žmonėms. Jie praėjo daugybę įsikūnijimų, jie suvokia žmogaus gyvenimo kryptį ir siekia palengvinti jūsų ėjimą. Žmogaus ėjimą jo tobulėjimo keliu. Procesas nuolat yra įdomus. Nuolat yra stulbinantis, nuolat išmuša žmogų „iš rikiuotės“, nustebina ir skatiną jį. Jūs gyvenate Žemėje. Jūs turite tam tikrus išlikimo dėsnius ir kartu turite galimybę atsilaisvinti nuo suformuotos neteisingos kolektyvinės sąmonės pačių ir įeiti į kitą etapą, pradėti suvokti kitokį gyvenimo būdą. Tas būdas keisis savaime, kai suvoksite naujus gyvenimo  principus. Kai suvoksite, kiek daug reikšmės jūsų gyvenime turi jūsų mintys ir jūsų jausmai. Kai suvoksite, kad jūsų kietas materializmas yra labai trapi struktūra ir kai suvoksite, kaip gera ir lengva gyventi, kai gyveni pagal dieviškumo principus. Nebūkite egoistais, nebūkite piktavaliais, leiskite atsiverti savo širdžiai. Leiskite jai kalbėti. Juk sakėme, klausykite savo širdies, visas tiesas ji jums pasakys, visus teisingus kelius parodys. Tik jums sunkiausia pripažinti, kad ta tiesa neprasimuša pro jūsų reikalavimus, pro jūsų materialius siekius, troškimus.

Būkite mylimi ir mylėkite artimuosius, mylėkite Dievą, Mokytojus, mylėkite sutiktą žmogų. Meilė skaldo ego sukurtą struktūrą. Tik nesumaišykite tyros meilės su reikliąja meile. Žmonės, jūs net tokį paprastą dalyką kaip meilę suformavote ne ypatingo aukštumo energija, o savanaudišku jausmu. Meilę išreiškiate kaip prisirišimą ir pririšimą, kaip vadovavimą. Jei turite atsakymą kodėl mylite žmogų, tai labai susirūpinkite savo supratimu, ką reiškia meilė. Skaudu, kai reikia žmogui aiškinti, kad jis patį švenčiausią žodį „meilė“ apgaubė savo egoistišku supratimu. Su Meile daug problemų turite, o ką jau kalbėti apie Išmintį. Ego struktūra suformuota tam, kad suteikti didesnę laisvę ir savarankiškumą žmogui. Idėja buvo gera. Bet laisvės pagrindu tapo savanaudiškumas. Ir visos tiesos tapo iškreiptos. Visos tiesos, pradedant meile. Todėl aš, Hermis Trismegistas, kuris turi galimybę kalbėti apie didžiąją Išmintį, sakau: išmokite Mylėti. Tai atlaisvins jūsų širdis. O laisva širdis jums atvers kelius į Išmintį. Viskas prasideda nuo smulkmenų. Tiesa pasižymi paprastumu, bet jūs viską, kas paprasta ir aišku paverčiate tokiais sudėtingais dalykais, kad patys pasiklystate tuose išvedžiojimuose, tose savo sukurtose tiesose. Paprastumas yra pagrindinė idėja. Jeigu jums kažkas labai sudėtinga, vadinasi turite problemų. Jei jūsų gyvenimas sudėtingas – turite problemų su savo mąstymu, savo požiūriu, su savo vertybėmis. Galima pralaužti ledus nusistovėjusių egregorų – formuoti laimingą gyvenimą. Tuo labiau, kad ateinanti Išminties banga išjudina visus egregorus, visus blokus. Ir žmogui bus lengviau kurti gražų, laimingą gyvenimą. Labai daug norisi jums patarti, bet viskas nueina per nieką, jeigu tuo netikite. Netikėjimas jus žudo. Tiesiogine ir perkeltine prasme. Aš atėjau tam, kad savo energija, savo jėga galėčiau pramušti jūsų suvokimo blokus. Mes ne tik kalbame ar rašome, mes siunčiame energiją, kuri skaldo jūsų suvokimo blokus, jūsų netikėjimo blokus, kuri atgaivina širdį ir apvalo jūsų energetiką nuo daugybės karminių rūpesčių. Jūs turite sparčiai žengti į priekį, o ne atsileidus apvalyti karmą, ją nuolat papildant naujais neteisingais sprendimais ir poelgiais. Galėjote taip „žaisti“ daugybę metų, dabar to nebegalima daryti. Dabar jūs renkatės arba einate pirmyn, arba amžiams liekate erdvėje, kuri nebeturi perspektyvos, nebeturi galimybės nueiti tą kelią nuo A iki Z.

Vidinio pasaulio erdvė – naujas etapas tame kelyje. O kurie pasilieka prie tos senos griežtos materijos – nebeteks galimybės tobulėti. Gamta apsivalo. Apsivalo šiuo metu ir energetinis pasaulis. Netinkami įsikūnijimų sprendimai amžiams sunaikins esybės struktūrą. Žmogus renkasi. Renkasi su kokiomis idėjomis jis toliau gyvens. Ir labai linkiu pasirinkti teisingai.

Hermis Trismegistas

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *