Jėzus

Ar tu, širdie, laisva?

Jėzus nusileidžia iki kiekvieno žmogaus širdies, jis pasibeldžia į kiekvieno žmogaus širdį ir paklausia:

– Ar tu, širdie, laisva? Ar tu gali priimti mano meilę, ar tu gali išspinduliuoti Marijos meilę? Širdie, kodėl tu tokia liūdna ir pavargusi? Juk tavyje gyvena Dievas. Tavyje gyvena džiaugsmas, tikėjimas ir pasitikėjimas. Širdie, tavyje yra didžiausias turtas, tai kodėl tu tokia liūdna? Tu tokia liūdna, kad nebenori priimti net manęs, kuris pasiruošęs užpildyti tavo skausmo žaizdas meile, kuris pasiruošęs tave paguosti, nuraminti ir suteikti jėgos. Kas tau neleidžia atsiverti man – tavo globėjui, tavo nuoširdžiam draugui? Tiek metų einame kartu per Žemę, o tu, žmogau, vis dar netiki, kad galiu tau padėti?

Širdie, atsiverk ir priimk tai, ką tau noriu padovanoti. Aš noriu padovanoti savo Meilę, kad ji susijungusi su tavąja Meile, sušildytų ne tik tavo žemiškąją buveinę – tavo žemiškąjį kūną, bet sušildytų ir kitą žmogų. Širdie, tu privalai degti skaisčia meilės ugnimi. Tu privalai spinduliuoti šilumą ir gerumą. Paprastumas ir kuklumas padeda išskleisti šilumą ir meilę. Atsisakykite susireikšminimo, kerštingo ambicingumo, kovos, nepasitenkinimo. Visa tai spaudžia širdį ir ji uždūsta. Ji miršta taip ir neišskleidusi savo didžiosios meilės. Gal jai ir pavyksta išskleisti asmeninę meilę kitam žmogui, bet ar pavyksta išskleisti dieviškąją meilę ir pagarbą kiekvienam žmogui? Asmeninė meilė skiriasi nuo dieviškosios meilės. Asmeninė meilė – kai tu myli kaip asmuo kitą asmenį: tėvus, sutuoktinius, vaikus, draugus. Dieviškoji meilė – tai suvokimas, kad visų bendras šaltinis yra Dievas ir visus reikia besąlygiškai mylėti. Dieviškoji meilė – kai tu spinduliuoji laime ir ramybe, kai tu gali prieiti ir padėti bet kam, net pikčiausiam žmogui. Kai tu kitame matai save, kai tu kitame matai mane – Jėzų.

– Širdie, ar tu atvira man, ar tu gali mane matyti kitoje širdyje?

Štai taip aš kreipiuosi į jūsų širdis. Nors jūsų protas tuoj pat iškelia daugybę klausimų, daugybę abejonių, savo tiesos taisyklių. Vadovaudamiesi savo tiesa ir savo protu, jūs užverčiate savo širdies langines man, mano meilei. Užverčiate langines ir neišskleidžiate savo dieviškosios meilės. Jums per sunku išsilaikyti tame lygmenyje, kai esate pajėgūs natūraliai džiaugtis savo gyvenimu, spinduliuoti laime ir, žinoma, tada negalite išspinduliuoti ir besąlyginės meilės. Dieviškajai meilei išspinduliuoti nepakanka vien noro. Jeigu jūsų kasdienybė pilna neišspręstų problemų, pilna nerimo, įtampos, pykčio – jūs nesate pajėgūs išspinduliuoti besąlyginės meilės. Tai neįmanoma tiesiog techniškai. Per žemų vibracijų lauką neišskleisi aukštų vibracijų jausmo. Yra reikalingas balansas. Yra reikalinga, kad jūsų išorinis gyvenimas, išorinė veikla atspindėtų aukštas vibracijas, kad jūs gyventumėte lengvai ir paprastai, kad sugebėtumėte pasitikėti Dievu ir spręstumėte savo gyvenimo užduotis be įtampos, be nerimo, be pykčio.

Jūs perskaitėte ir matote, kad visa tai jums aišku. Bet jūs nesistengiate keisti minčių ir jausmų, nesistengiate atverti širdies meilei. Norite, bet nesistengiate. Jūs turite įveikti savo įpročius, savo prisirišimus, turite įveikti visuomenėje nusistovėjusias normas, taisykles, turite įveikti kolektyvinės sąmonės spąstus ir nukreipti savo vidinį žvilgsnį į savo vidų, į savo širdį. Tik širdis, būdama rami ir pakylėta, gali pasakyti kas yra jūsų tiesa, kas yra jūsų gyvenimas. Turite įvertinti širdį ne tik kaip Meilės buveinę, bet ir kaip joje telpančią gyvenimo Išmintį. Širdyje jūs galite surasti visus savo atsakymus, širdis gali parodyti teisingą kelią. Širdyje slypi tiek dieviškoji Meilė, tiek ir dieviškoji Išmintis. Todėl vertinkite savo širdį. Saugokite ją ir kaip fizinį organą, ir kaip Meilės bei Išminties buveinę. O širdį gydo Meilė. Todėl nei vienas pasakytas žodis, kuris jums atrodo, kaip „saldus žodis“ – nėra netiesa. Širdyje esanti meilė – jūsų gyvybė. Saugokite širdį, jeigu nors kiek branginate savo gyvybę. Mylėkite ir būsite mylimi.

Su meile ir šviesa, Numylėtinis Jėzus

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *