Jėzus

Atverkit širdis

Šis pranešimas buvo perduotas susitikime su Kauno bendruomene „Šviesos namuose”:

Aš esu Jėzus. Aš noriu pakalbėti apie paprastus žemiškus jūsų pasikeitimus. Mokytojai,  visi mokytojai jus labai myli ir atiduoda visą savo meilę, dėmesį tam, kad padėtų jums skleistis ir augti. Bet nuo Mokytojų viskas nepriklauso. Jūs esate Žemėje su savo karminiu bagažu, su savo charakteriu, su savo norais, teisingais ir neteisingais. Ir paduoti visą meilę kurią norim, paprasčiausiai nepavyksta. Bet tai nesutruko mums nuolat siekti bendrauti su jumis. Nuolat norėti perduoti tą meilę, tą energiją, kad jūs visuomet pasijaustumėte saugūs, mylimi, kad tikrai pajaustumėte tą Dieviškąjį saugumą kai jums kalbama tikėkit ir pasitikėkit Dievu. Labai norisi, kad jūs pajustumėt,  ką reiškia pasitikėjimas Dievu. Mes norim tai perduoti, bet kaip sakiau tam tikri dalykai jus atitolina nuo mūsų suteikiamos meilės. Ir, kad jūs galėtumėte visu šimtu procentų priimti tai, ką mes norime perduoti, turite dirbti su savimi. Jūs viską žinote, bet iš tikro kai kada ir klystate. Bet visada siekite bendravimo su Mokytojais. Su tais, kam meldžiatės, su tais, kurių mokymą skaitot, analizuojat. Sutelkit dėmesį ir galvokit apie juos. Juo dažniau galvosit per dieną apie juos, apie mane, apie Mariją, apie tuos, kurie jums artimi, tuo didesnis srautas energijos grįš atgal.  Jūsų minties energija leidžia mums paduoti savo jėgą ir savo galią. Jeigu jūs manote, kad jūsų malda yra neišgirsta – klystat. Malda, dėkingumas, pasikalbėjimas – viskas yra išgirsta, viskas yra užfiksuota. Tik kiek greitai, kiek giliai jūs galit priimti atsakymą, tai jau priklauso nuo jūsų. Mes visuomet stengiamės ir pagelbėt, ir paduot savo jėgą. Bet jeigu jūs esat pakankamai pikti,   griežti, nenuoramos jūs nesugebat priimti greitai mūsų pagalbos. Tada kai kam kyla klausimas, kodėl mes nepadedam?. Jūs nepriimat pagalbos taip, kaip mes norėtume ją jums suteikti. Todėl mokykitės, bendraukit su savo Mokytojais, bendraukit su Dievu ir labai susižiūrėkit savo mintis, savo elgesį, savo paprastą kasdienybę, kaip jūs joje gyvenat. Pasauliai vis labiau susiliečia. Jūsų žemiškasis, su jūsų loginiu mąstymu ir tas neregimas – kol kas jūsų akiai neapčiuopiamas, jūsų širdžiai nejaučiamas. Bet tie pasauliai vis labiau susilieja, suartėja. Ir atsiranda vis didesni jūsų vidiniai pojūčiai to grožio, to švelnumo, tos meilės, to žinojimo. Vertinkit tai, džiaukitės ta akimirka kai galit ją išgyventi. Pabūkit tyloje dažniau, pabūkit vidinėje meilėje dažniau. Ne kasdieniai darbai, kuriuos žinoma, reikia atlikti, yra patys svarbiausi. Jūs turit rasti savo kasdienybėje laiko skirti pokalbiui su savo Vidiniu Aš. Susižiūrėti, kas iš tikrųjų jums svarbu, ko iš tikrųjų jūs norit, o ne ko man reikia. Neapsirikit gyvendami pagal visuomenės normas, pagal kolektyvinę sąmonę.

Gyvenkit pagal širdį, nes Mokytojas kalba per širdį. O jeigu jūs esat labai užimti, jūs neturit laiko išklausyti širdies. Pagalba neranda atgarsio, o jūs sakot, kad Dievas nepadeda? Padeda, visados padeda. Tik jūs nepriimat tos pagalbos. Ir tampa taip skaudu matyti, kai žmogus tikrai prašo pagalbos, bet jis apsidengia liūdesiu, baime, nerimu. Ir mes neprasimušam, mes negalim suteikti tos pagalbos. Suformuokit širdyje ramybę ir tada kalbėkit su Dievu. Visados  pirmiausia suformuokit ramybę širdyje, džiaugsmą, kad galit bendrauti. Palikit visus rūpesčius už durų  ir tyliai kambaryje įsiklausykit į savo širdį, nurimkit ir kalbėkit. Tada gausit atsakymus, tada ateis žinojimas. Ateis žinojimas kaip elgtis konkrečioje kasdieninėje situacijoje. Jūsų nebeįtakos aplinkiniai gyvenimiški srautai. Jūs gausit informaciją iš savo Dvasios vadovo. Bet turit kreiptis ramybėje, pagarboje, meilėje. Jūsų pyktis, liūdesys neleidžia mums bendrauti. Reikalavimai iš jūsų pusės neleidžia mums bendrauti. Tai žinokit, viskas labai paprasta  – žemų vibracijų jausmai užkerta kelią bendravimui. Ir mes negalim nieko čia pakeist.  Nes tai jūsų valia – mąstyti taip, kaip jūs norit. Ir jeigu jūs tarėt žodį, kad norit pagalbos, tai nereiškia, kad jūs tikrai norit. Jūs tik reikalaujat, jeigu nesugebat susitvarkyti su savo nerimu ar kita negera emocija. Emocijos  kyla iš jūsų vidaus. Jūs jas turit suvaldyti. Jūs turit protą tam, kad suvaldyti save. Savo negeras mintis, emocijas, veiksmus. Jūs ir taip praslystat daug kur, tiksliai nesuvokdami, kur yra tiesa, o kur truputį klaida. Tai nedarykit esminių klaidų, kur galit susivaldyti. Priimkit mūsų meilę. Ir dabar negalvokit apie savo rūpesčius, palikt juos. Niekur jie nedings, po valandos grįš atgal. Dabar tiesiog priimkit tą meilę, kurią aš jums dovanoju čia ir dabar. Jūs išsineškit širdyje tiek, kiek priimsit nei daugiau, nei mažiau. Jeigu jūsų dėmesys kažkur nukrypęs, vadinasi uždaryti varteliai įeiti mano meilei. Atverkit širdį. Aš noriu įeiti į jūsų visą suvokimą. Aš noriu, kad jūs išjaustumėt mane, pajaustumėt kaip aš jus globoju, saugau, kaip aš jus myliu. Aš noriu, kad jūs patikėtumėt, šiandien, čia ir dabar patikėtumėt, kad aš esu su jumis. Nes kai jūs esate vieni namuose aplinka tiek įtakoja, kad tikėjimas dingsta. Todėl prisiminkit čia ir dabar tą gerą jausmą, kad ir vėliau turėtumėt apie ką pagalvot. Aš myliu jus. Tikėkit tuo, mėgaukitės tuo. Aš žinau, kokios plačios ir gražios yra jūsų širdys. Jūs nevertinat savo gerumo, savo sielos gražumo. O aš matau visas sielas. Aš žinau, kodėl jūs ateinat į šį mokymą. Ir žinau, kaip sudaryti sąlygas, kad jūs skleistumėt savo sielos grožį. Tai atverkit savo širdį man, bendraukit su manim. Ir aš keisiu jūsų gyvenimą, keisiu gyvenimiškas situacijas ir vesiu ten, kur jūs turit būti čia ir dabar. Šiame įsikūnijame kokia jūsų užduotis? Su kokiais žmonėmis jums reiks susitikti ir bendrauti, kam padėti, iš ko pagalbos gauti? Viską aš jums padėsiu, tik priimkit mane, mylėkit mane, tikėkit. Ir kai išmoksim kalbėtis kiekvienam ateis savi mokytojai, kiekvienam bus duotos savos pamokos. Kiekvienam bus padėta atidirbti karminius uždirbius.

Suvokit, jūsų žemiškasis gyvenimas, visos žmonijos žemiškasis gyvenimas keisis. Ta banga ateina. Ta meilės, gėrio, grožio, supratimo, kūrybiškumo, naujų idėjų banga ateina. Bet jeigu jūs nemokat priimti mano meilės, kaip jūs priimsit visą tą dovaną kurią Dievas jums skiria? Kur ji turės nusėsti, kur ji turės išsisklaidyti jeigu nemokat priimti to didžiulio srauto energijos? Todėl pirmiausia turit išmokti priimti mano meilę, kito savo Mokytojo meilę. Tada galėsit priimti tai, ką Kūrėjas siunčia Žemei – pokyčio energiją, gerojo pokyčio energiją. Bet ji neturi atsimušti į uždarytus vartus jūsų širdyje. Ji turi įsilieti į širdį. Ir jūs turit žinoti kaip ją išskleisti, atiduoti į aplinką. Jūs net neįsivaizduojate  kaip yra svarbus tas paprastas jūsų bendravimas su Dievu. Paprastas noras dovanoti Dievui savo meilę ir mėgautis iš jo gauta meile. Jeigu to neišmokit, neįmanomas virsmas Žemėje, neįmanomas. Su savo protu jūs nesukursit tokios galingos energijos, ir tokio pokyčio, kurį jums gali dovanoti Dievas čia ir dabar. Bet jūs turit tai priimt. Jūs tai turit mokėti priimti. Jūs turit pradžiamokslį – Pakylėtųjų Valdovų laiškus,  kuriose aiškiai pasakoma kaip turit gyventi kasdienybėje. Neįvykdę tų paprastų sąlygų negausit daugiau žinių. Viskas atsiremia į jūsų gebėjimą keistis, o ne į tai, kad Dievas gali paduoti žinių daugiau ar mažiau. Jums visada paduos tiek, kiek priimat. Teisingiau, Jis visada nori paduoti daugiau negu galit priimti. Tai pasistenkit save ugdyti, kad galėtumėt vis daugiau priimti ir daugiau išskleisti, kad išmoktumėt gyventi taikoje su savimi, su Kūrėju, su kitu žmogumi.

 

Dalintis:

1 komentaras apie “Atverkit širdis”

  1. Gera gyventi Tavo meileje💙💚❤… Noriu padėkoti komandai kuri dirba čia Žemėje, ir komandai ten aukštai 🙂 Tikrai, tikrai esat mums reikalingi… Didelis Ačiū ir tau 🌼 Jėzau🌷… Ir visiems kitiems linkiu kantrybės, įdirbio ir meilės 💚❤💜

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *