Jėzus

Gyvenimas Amžinybės taške: čia ir dabar

Tegu bus pagarbinti šie namai ir šių namų šeimininkai.

Aš kasdien ateinu į Žemę ir kasdien beldžiuosi į kiekvieno žmogaus namų duris, deja, tas duris atidaro labai mažai žmonių. Nes jie negirdi mano beldimo, mano noro bendrauti su žmogumi.

Bet AŠ ESU, KAS ESU ir Aš Esu Kristaus sąmonė – aš turiu belstis į kiekvieno žmogaus sąmonę ir širdį bei tikėtis, kad žmogus išgirs mano beldimąsi. Suprantate, jūs ne tik negirdite, ką aš noriu pasakyti, jūs negirdite mano beldimosi. O aš kasdien, kiekvieną akimirką, stoviu prie jūsų namų durų, beldžiuosi ir laukiu. Laukiu atviros, meilės ir pažinimo ištroškusios širdies.

Todėl jūsų gyvensena, jūsų įpročiai, jūsų įsitikinimai taip pažeidė pagrindinį suvokimą – kas jūs esate. O jūs esate kilę iš Dievo. Jūs žinote – jūs esate Dievo valia. Bet Dievas jums nenurodinėja, ką daryti, jūs tiesiog esate jo valia. Jūs turite suvokti, ką gražiausia Dievas jums suteikė, ir tai išskleisti, materializuoti per savo kūrybą. Apie Dievo valią ir tikėjimą Dievu dar kalbėsime, bet Aš noriu kalbėti apie Meilę ir Išmintį, kurią Aš noriu Jums padovanoti. Jūs skaitote laiškus ir kas tada įvyksta? Jūs atveriate savo širdį ir atveriate savo sąmonę. Jūs atveriate savo sielos buveinės duris kiekvienam, kurio laišką skaitote. Jūs atveriate duris man – Kristaus sąmonei.

Jūsų loginis protas nėra pajėgus viską aprėpti ir viską „sudėlioti į lentynėles“, todėl jūs jaučiatės įsitempę, net nusiminę, nes jaučiate, kad ne viską suprantate. Visados bus taip, kad kažko nesuprasite. Kad kuo daugiau skaitysite, analizuosite, tuo daugiau klausimų kils, o atsakymų mažės. Kodėl taip yra? Nes pasaulis beribis. Jį suvokti savo žemiško pasaulio lygmeniu neįmanoma ir jeigu jums pavyksta suvokti mažą matricos dalį, jūs pajaučiate, kad tarsi nieko nesuvokiate, kad susimaišo jūsų senos ir naujos žinios, kad susimaišo filosofų idėjos, religiniai mokymai. O iš tiesų, niekas niekur nesusimaišo. Tiesiog egzistuoja įvairovė ir toje įvairovėje jūs pasiklystate. Dabartinio žmogaus tikslas nėra suprasti visos įvairovės, būti išmintingais, viską žinančiais ir suprantančiais. To siekti nereikia. Pirma, to pasiekti neįmanoma – nes visados bus daugiau, nei gali suvokti ir aprėpti. Ir antra, ne siekiamybė svarbiausia, o ėjimas tuo keliu. Ėjimas savęs ir Dievo pažinimo keliu.
Jūs suvokiate, kad pasaulis yra beribis, jis nuolat kinta. Jis prisipildo viena gyvybe, kita gyvybė pranyksta. Pasaulis (kosmosas) pulsuoja. Nuolat atsiranda kažkas nauja. Todėl suvokti viską žmogui niekados nebus lemta. Žemė yra tam tikrų vibracijų lygmenyje. Ji negali priimti aukščiausių dažnių – susprogtų dėl didžiulės priešpriešos energijų. Todėl žmogui tikėtis tapti tokiu protingu, kad suvoktų visą Visatą – neįmanoma. To žmogui su materialiu žemiškuoju protu niekados nebus įmanoma pasiekti. Bet žmogaus siela yra išmintinga. Ji gali keliauti per įvairias „žemes“, įgyti vis daugiau patirties ir suvokimo. Ji gali suvokti daugiau, nei žmogiškasis protas, kuris egzistuoja žemiškajame lygmenyje. Tai kas svarbu žmogaus gyvenime, jei nėra jokios siekiamybės? Yra ėjimas, yra pažinimas, branda. Tu gali kasdien patirti kažką naujo, nes nei viena akimirka nėra tokia pati, kaip buvusioji. Nebent jūsų sąmonė labai užsiblokavusi ir jau nebėra pajėgi suvokti gyvenimo įvairovės. Gyvenimas nuolat kinta. Nuo laiško pradžios iki šios eilutės, iki šios akimirkos jūsų gyvenime įvyko daugybė pokyčių. Paukštis praskrido, žmogus atliko kažkokį veiksmą, yra atoveiksmis, energijos cirkuliuoja – nuolat vyksta virsmas ir jūs nuolat galite patirti kažką naujo. Patirti naujus jausmus, sužinoti naujas tiesas, išjausti palaimą, harmoniją ir nuolat besikeičiančias jausmų bangas. Visame kosmose nuolat kas nors vyksta, todėl jums nereikia kažkur skubėti, jums užtenka tinkamai išjausti nuolat besikeičiančią aplinką ir nuolat besikeičiančias aplinkybes. Jūs turite, tiesiog privalote, išmokti gyventi ČIA IR DABAR. Nes tai ta akimirka. Jūs esate būtyje. Jūs esate pačiame savo gyvenimo epicentre. ČIA IR DABAR yra svarbiausia jūsų gyvenimo minutė. Ne laukime, ne viltyje, ne troškime ir ne prisiminimuose. Jūs esate čia ir dabar. Kol neišmoksite išgyventi šios akimirkos, tol jūs praplauksite gyvenimo paviršiumi, neleisdami sau išjausti visko, ką galėjote išjausti, ką galėjo pasaulis ir Ta Akimirka jums padovanoti. Todėl ir sakau – siekiamybės nėra. Yra būtinybė išgyventi kiekvieną savo gyvenimo minutę, sekundę būnant dabartyje. Ji svarbiausia. Tu gali susidėlioti dienos planus, bet smulkmenų kurti nereikia. Išjauskite, ką jums duoda kiekviena gyvenimo minutė, kokie žmonės yra šalia jūsų, ką jie jums sako, ko išmoko. Niekada nebus šalia to žmogaus, kurio jums nereikėtų. Jūs visada esate ten, kur turite būti arba ten, ką pritraukiate kaip magnetas, kai iš savo širdies išspinduliuojate tai, ką turite, ir tai, kas jums artima. Todėl dar kartą sakau: nei vienas žmogus ir nei viena situacija nebūna be reikalo. Arba jūs ją suformavote dėl savo veiksmų, dėl savo vidinės traukos (panašus panašų traukia), arba gyvenimas jums dovanoja tam tikras pamokas, tam tikras galimybes daugiau suvokti, daugiau patirti, daugiau išreikšti save.
Jūs esate toje minutėje, kuri jums svarbiausia. Todėl turite gerbti ir įvertinti kiekvieną minutę. Žemėje egzistuojantis laikas apriboja jūsų išgyvenamų akimirkų kiekį. Apriboja galimos patirties dydį. Todėl negalima laiko švaistyti. Reikia stebėti, kas aplink jus vyksta, ir išjausti tai, kas vyksta. Būti ne tik stebėtoju, bet ir veikėju.

Aš, Numylėtinis Jėzus, kurio žemiškoji sąmonė susiformavo į Kristaus sąmonę, dar kartą kartoju – jūs gyvenate Amžinybės taške: ČIA IR DABAR. Tai nereiškia, kad turite susiformuoti laikinumo pojūtį, – tai reiškia, kad iš šios akimirkos turite paimti viską šimtu procentu.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *