Jėzus

„Kasdienybės sraute pažink savo tiesą ir suteik jai naujus sparnus“

Kiekvienas žmogus suvokia vidinį pasaulį savaip. Suvokia jį taip, kaip leidžia jo žemiškas protas, kaip leidžia jo giluminė atmintis. Kiekvienas žmogus yra atėjęs į Žemę iš subtiliojo pasaulio, kur jis yra kitoks. Ten nėra žmogaus proto. Ten yra visaapimanti sąmonė. Jūs, kaip gyvybė, egzistuojate visai kitoje plotmėje subtiliajame plane. Visai kitaip matote savo erdvę ir ji yra kitokia. Ateidami į Žemę, atėjote į  konkrečių formų pasaulį. O subtiliajame pasaulyje neveikia fizikiniai dėsniai, bei Visatos dėsniai yra kitokie, nei jie suvokiami Žemėje. Kai dabar jūs gyvenate susiliejimo su subtiliuoju pasauliu laikotarpį, jums tenka suvokti, kad tas naujasis pasaulis yra iš principo kitoks. Jame egzistuoja didžiulė įvairovė. Ir ne tik formų, bet ir tiesų, dėsnių. Žmogus įkūnija tam tikrą dėsnį, nes atstovauja didžiąją sąmonę, vadinasi, jis atstovauja tam tikrą dėsnį, jo sąmonėje yra konkreti tiesa, kurią jis turi išreikšti Žemėje. Žemėje reinkarnuojasi gyvybės formos su panašiais dėsniais. Visa apjungta energijų gama (būrys žmonių) ištransliuoja per save tam tikrą dėsnį, tam tikrą tiesą, kuri materijoje įgauna tam tikrą materialią jėgą – tam tikrą žemišką tiesą. Ši tiesa – tai nauja energija, kurios pagrindu formuojasi naujumas. Pokytis. Transformacija iš žemesnio sąmonės taško į aukštesnį.

Atlaisvinus savyje sąmonės jėgą, galite per savo materialius kūnus į Žemės erdvę ir į savo gyvenimą, įleisti galingą pokyčio energiją, kuri iš principo keičia Žemės materialų gyvenimą. Keičia žmogaus gyvenimo būdą, žmonijos įpročius, gyvenseną ir formuoja vis kitokį žmogaus gyvenimą.

Kad nepaklystumėte, noriu pasakyti, kad egzistuoja visi subtilieji pasauliai, apie kuriuos esame kalbėję. Tik šiandien aš kalbu ne kaip žmogus, o kaip esybė, suvokianti Visatos dėsnius, kaip energijų srautus, kaip idėjų nusileidimą į materiją ir materialios formos kitimą, atsižvelgiant į dėsnių koncentraciją jūsų Žemėje. Kiekvienas žmogus transliuoja per save tam tikrus dėsnius, kurie formuoja pokytį. Ir jūs turite gyvenimo pokytį daryti ne pagal žemiškąjį protą, ne pagal žemiškąsias tiesas, o pagal Visatos dėsnius. O tie dėsniai turi pereiti per jūsų protą, atlaisvinti jūsų sąmonę ir tik tada vėl pasitelkus protą, kurti gyvenimą, integruojant į jį Visatos dėsnius. Integruojant aukščiausios sąmonės idėjas, o ne savo asmenines idėjas. Todėl turite savyje susivokti ar gyvenimą kuriate tik pagal žemiškąją patirtį, visuomenes normas ir intelektą, ar pagal Visatos dėsnius – aukštesniąją sąmonę.

„Kasdienybės sraute pažink savo tiesą ir suteik jai naujus sparnus.„ Tai reiškia, kad turite suvokti ar gyvenate pagal žemiškąjį protą ar į savo gyvenimą įleidžiate aukštesniosios sąmonės srautus. Jei apčiuopėte, kad gyvenate pagal aukštesniąją sąmonę, tai darykit viską, kad tik lengviau per jus pereitų subtilioji energija ir kad ji įsitvirtintų jūsų mąstyme, jausmuose, poelgiuose. Leiskite Visatos dėsniams lengvai tekėti per jūsų kūnus ir kurkite žmonijos ateitį, pasitelkiant aukščiausios sąmonės jėgą, o ne vien savo žemišką protą.

Kad per jus lengvai tekėtų aukščiausioji sąmonė, tai turite gyventi kaip galima aukštesnių vibracijų aplinkoje, turite iš savęs išspinduliuoti teigiamas energijas ir atsiduoti vedimui. Pažinkite savo tikrąją tiesą ir suteikite  jai materializacijos jėgą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *