7 sąmonės augimo ciklai

Rašiau ranka į sąsiuvinį ir tas rašymas truko apie keturis mėnesius. Užrašiusi šią knygą, prie jos negalėjau prisėsti ir perskaityti net porą metų. Ji tiesiog degino. Aš net nežinojau, ar šis tekstas turės tam tikrą vertę, nes užrašiusi viską čia pat vietoj primiršdavau, kaip iš sapno prabudusi. Praėjus porai metų, pajutau, kad jau laikas įkelti užrašus į kompiuterį. Tai buvo pirmoji sąmoninga mano pažintis su šios knygos tekstu. Nustebino tai, kaip viskas nuoseklu, tikslu ir aišku, net paprasta, juk kai rašiau, atrodė, kad smegenys sproginėja, tarsi kažin kas keičiasi mano struktūroje ir kolektyvinėje sąmonėje. Tai nebuvo tik teksto užrašymas, tai buvo naujų idėjų įtvirtinimas į mano sąmonę, kartu ir į kolektyvinę sąmonę. Sutinku, kad subtiliosios žinios nuolat kinta, nes kinta žmogaus suvokimas ir tiesa, kuri būna apribota dėl mūsų riboto mąstymo, būna pateikiama vis naujai. Tikiu, kad kitose serijos knygose visos čia užrašytos žinios bus papildytos, kad galėtumėte jas dar giliau suvokti, išgyventi. Nors serija vadinasi „7 sąmonės augimo ciklai”, joje nerasite visų ciklų apibūdinimų. Taip yra todėl, kad nesame tiek pakylėję savo sąmonės, kad visi ciklai mums būtų aiškūs.

III knyga. Noriu su tavim pasikalbėti. Ar esi pasiruošęs klausytis? Ar esi pasiruošęs pažvelgti į save giliau? Ar kada nors susimąstei, kas tu esi? Negi manai, kad esi tik fizinis kūnas? Negi manai, kad tavyje nėra vidinio pasaulio, nėra vidinio kosmoso? Kalbu su tavimi iš širdies į širdį. Kalbu tau suvokiama kalba, įprastais žodžiais. Aš galiu ir noriu su tavimi bendrauti. Tėra vienintelė sąlyga, kurios turime paisyti. Ar to nori? Jeigu taip, tuomet įsileisk mane – savo Gilųjį Suvokimą. Plačiau…

II knyga. Tekstų užrašymas labai priklauso nuo žmogaus, priimančio informaciją, todėl kai kurios temos gali viena kitą nuolat papildyti, nes, neįvedę tam tikrų mažų pakeitimų užrašytojos sąmonėje, negalime kalbėti apie kitus procesus. Tai nėra paprastas teksto užrašymas, tai yra pokyčio tam tikro žmogaus gyvenime kūrimas ir per tą pokytį galime įeiti į jūsų tą patį energinį lauką ir skaldyti tuos pačius energinius blokus. Plačiau…

I knyga. Mokslas ir ekonomika neturi peržengti pagarbos gyvybei ribos. Pagarba gyvybei išsaugoma, išlaikant pagarbą Kūrėjui. šiuolaikinis žmogus netiki Dievo, esančio kažkur aukštai danguje, kuris žmones nuolat baudžia ar skatina už gerą elgesį. Tokios senos nuostatos nesukuria pagarbos Kūrėjui. Pagarbą ir tikėjimą galima išsiugdyti tik per savo asmeninę pajautą, asmeninę patirtį. Tam reikalingos žinios apie subtiliąsias energijas ir sąmonės galią. Plačiau…