7 sąmonės augimo ciklai – II knyga

Tekstų užrašymas labai priklauso nuo žmogaus, priimančio informaciją, todėl kai kurios temos gali viena kitą nuolat papildyti, nes, neįvedę tam tikrų mažų pakeitimų užrašytojos sąmonėje, negalime kalbėti apie kitus procesus. Tai nėra paprastas teksto užrašymas, tai yra pokyčio tam tikro žmogaus gyvenime kūrimas ir per tą pokytį galime įeiti į jūsų tą patį energinį lauką ir skaldyti tuos pačius energinius blokus. Jūs visi gyvenate tame pačiame laike su panašiomis nuostatomis ir panašiais blokais, vadinasi, ir išsilaisvinimo keliai panašūs. Sakysite, esate skirtingi, o aš manau, kad ne. Kad ir kur gyvenate, kuo dirbate, kokią religiją išpažįstate, jūs visi vienodai jaučiate baimę, nerimą, džiaugsmą, pavydą ir kitus jausmus. Jus visus vienodai veikia klimato kaita, ekonominiai procesai ir mokslo išradimai. Jūs gyvenate vienoje likimo linijoje, nes jums visiems dar labai aktualūs karminiai procesai ir gebėjimai atsilaisvinti is savo netinkamų įpročių, savo pasenusių tiesų. Todėl karty kylame į naują procesą, į savęs suvokimą vidiniame pasaulyje ir savęs išgyvenimą subtiliuosiuose lygmenyse. Skaitydami šią knygą išgyvensite savo procesus, savo patirtis. Jei bus kalbama apie karminį išsivalymą, tai suaktyvės ir jūsų gyvenime. Jeigu bus kalbama apie sąmonės pakylėjimą į aukščiausius sąmonės lygmenis, tai ir jūsų sąmonė derinsis prie tų vibracijų. Derinsis sąmonė, derinsis kūno ląstelių vibracija, išsilaisvins karminiai ryšiai su tam tikrais žmonėmis, nutrauksite tam tikrus santykius, o gal pradėsite visai naujus. Jūsų asmeninės pastangos pažinti save suaktyvins vidinius pokyčius, kurie pasireikš jūsų asmeniniame gyvenime kaip pasekmė. Iš savo žemiškojo taško suaktyvinsite vidinį gyvenimą, o jis savo ruožtu pakoreguos jūsų žemiškąjį gyvenimą. Viskas susieta ir viskas persipynę. Tai, kas anksčiau jūsų nedomino, su visa pokyčio jėga įeis į jūsų gyvenimą ir jūs pajusite, kad gyvenate didelį, įdomų gyvenimą, kuris persipina per daugybę energinių sąmonės sluoksnių per daugybę žemiškų įsikūnijimų ir daugybę ateities variantų. Taip pamažu mokysitės sujungti subtilųjį pasaulį su žemiškuoju, o savo išorinio gyvenimo pamokas – su vidinio gyvenimo patirtimis.

Kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo programą. Dabar kalbu ne apie fizinės veiklos programą, o apie aukštesniosios sąmonės programą. Aukštesnioji žmogaus sąmonė, susiliedama su Aukščiausiosios Sąmonės Šaltiniu, išskleidžia tam tikro dažnio vibracijas. Ji tarsi atspindi tam tikrą Aukščiausiosios sąmonės srautą, kuris persipina su daugybe energinių srautų. Energiniai srautai – tai ne tik energijos dalelyčių judėjimas, sąmonės bangos, bet ir sąmonės formos, kurios sklinda iš Aukščiausiosios Sąmonės Šaltinio ir visos turi skirtingą vibraciją, skirtingą programą, kitaip tariant – dėsnį, tikslą, misiją. Sąmonės srautai (energijų srautai) sklando erdvėje ir tarpusavyje jungdamiesi sudaro energinių srautų kamuolius, kurie sutelkia po keletą ar net keliasdešimt dėsnių ir įgauna formą. Žmonija priklauso vienam galingam sąmonės srauto kamuoliui, kuris turi savo programą. Todėl pradžioje ir sakau, kad kiekvienas žmogus turi savo programą. Yra dėsniai, kurie veikia žmogaus gyvenimą, ar, kitaip pasakius, žmogus savyje turi tam tikrus dėsnius. Žmogus yra sudarytas iš kosminių dėsnių, iš Aukščiausiosios Sąmonės konkrečių srautų, kurie daro žmogaus gyvenimą kitokį nei kitų gyvybės formų. Visa žmogaus veikla, kad ir kiek jis tobulėtų, vis tiek vyksta tam tikrų dėsnių ribose. Tų dėsnių ribose žmogus gali daug ką patirti, juos pažindamas gali tikslingai kurti savo gyvenimą. Gali juos ignoruoti, bet vis tiek gyvens tų dėsnių veikiamas. Kas pažįsta raides, tas gali skaityti ir daug ką sužinoti, tam atsiveria didesnės veikimo galimybės. Žmogus gali puikiai išgyventi ir nemokėdamas skaityti, bet juo sparčiau jis eina evoliucijos keliu, tuo labiau reikia pažinti raides, nes kitu atveju negalės prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Taip ir čia. Jeigu žmogus įsigilins ir suvoks, ką reiškia dėsniai, jis tikslingai kurs savo gyvenimą, mokės prisiderinti prie kintančių aplinkybių ir gebės gerai gyventi besikeičiančiame pasaulyje. Dauguma žmonių yra patyrę tą vidinę krizę, kai išoriniame kasdieniame gyvenime pasiekia savo tikslus, o džiaugsmo, pilnatvės vis tiek nejaučia. Tada žmogus atsigręžia į savo vidinį pasaulį, suvokia jo galią, išmoksta gyventi vedamas vidinio balso ir jam vėl atsiveria gyvenimo džiaugsmas, harmonija, viltis, nauji tikslai.

– Violeta Petraitienė

Knygoje aprašomos temos:

Grėsmės ir galimybės dvasinio augimo kelyje
Aukščiausiosios sąmonės šaltinio branduolys ir iš jo sklindančios kibirkštys
Visatos Kūrėjas ir Elohimai
Gėris ir blogis
Kibirkšties gyvenimas arkangelų sąmonėje
Žmogaus sąmonės procesai arkangelų ir elohimų sąmonių lygmenyse
Arkangelai ir jų sąmonės laukas
Kas yra tamsa?
Angelai
Gyvenimo sąmonė
Sielos sąmonės planas
Sąmonės plėtimąsi veikiantys faktoriai
Dieviškosios šviesos transformacija per žmogaus veiksmus
Perėjimas iš trimatės erdvės į keturmatę erdvę
Gyvenimas daugiamatėje erdvėje
Sąmonės kanalų išsilaisvinimas
Kūno sąmonė
Pokalbis apie Dievą ir žmogų
Pokalbis apie kelionę per Visatos Kūrėjo sąmonės kanalą
Ketvirtas sąmonės augimo ciklas
Penktas sąmonės augimo ciklas
Traukos dėsnio aspektai
Mokslo žinių ir dvasinių įžvalgų suderinamumas
Ūkai
Laiko ir erdvės reliatyvumas
Gravitacinis centras
Arkangelai ir planetos
Kitoks pasaulis
Dimensijų kombinacijų įvairovė
Vidinė sąmonės ašis
Išorinė sąmonės sfera
Žemiškosios sąmonės ir sielos sąmonės pasaulių susijungimas
Buvimas penktame sąmonės sklaidos cikle
Kaip pasiruošti priimti pokyčius?
Sąmonių dalelyčių harmonizavimas
Gyvenimo paskirtis