7 sąmonės augimo ciklai – III knyga

Noriu su tavim pasikalbėti. Ar esi pasiruošęs klausytis? Ar esi pasiruošęs pažvelgti į save giliau? Ar kada nors susimąstei, kas tu esi? Negi manai, kad esi tik fizinis kūnas? Negi manai, kad tavyje nėra vidinio pasaulio, nėra vidinio kosmoso?

Kalbu su tavimi iš širdies į širdį. Kalbu tau suvokiama kalba, įprastais žodžiais. Aš galiu ir noriu su tavimi bendrauti. Tėra vienintelė sąlyga, kurios turime paisyti. Ar to nori? Jeigu taip, tuomet įsileisk mane – savo Gilųjį Suvokimą. Įsileisk, priimk, pajusk. O tuomet būk tuo suvokimu.

Šioje knygoje aš kalbėsiu tik apie tave. Nebus nė vieno žodžio, kuris nebūtų skirtas būtent tau. Ar bus lengva skaityti šią knygą? Nežinau. Greičiausiai bus visko: juoko ir ašarų, skausmo suvokus realybę, ir vilties. Susimąstymui skirtų akimirkų ir vidinės laisvės išgyvenimo akimirkų. Bus visko, ir viskas skirta tik tau. Tavo širdis vienu metu pajus ir nerimą, ir džiaugsmą. Ji pradės plakti smarkiau, bijos naujų būsenų, patirčių, bet ir negalės be jų gyventi. Tavo širdis pradės atsiverti tiesai, kas esi ir ką gali. Kiekvienas mano žodis kris giliai į tavo širdį, protą, į suvokimą, kaip gyveni ir kaip turėtum gyventi. Kalbėsiu tiesiai į tavo širdį, ir ji mane išgirs. Ji jaus pasitikėjimą ir tikėjimą manimi. Ji prisimins mane, tą, kuris sukūrė saugumą, globą ir palaikymą. Ji prisimins Meilę, kurioje gyveno, kurioje skeidėsi gili jos išmintis.

Pažinkime vienas kitą: tu pažink mane, savo gilųjį suvokimą, o aš padėsiu tau pažinti save čia, Žemėje, šiame kūne ir giliai viduje – savo vidiniame kosmose.

– Tavo Gilusis Suvokimas

Knygoje aprašomos temos:

Tavo Gilusis Suvokimas
Atsipalaiduok, keisk savo mintis
Požiūris į save
Vidinis pasaulis
Pasirinkimų valia
Vidinė ir išorinė žemiškoji sąmonė
Tikėjimas ir Pasitikėjimas
Intuicija ir vidinis žinojimas
Kuo keturmatė erdvė skiriasi nuo trimatės?
Žmogaus sąmonės lygiai
Aukštesnysis Aš ir keturmatė jo realybė
Keturmatė erdvė
Trimatėje ir keturmatėje erdvėje veikiančių dėsnių skirtumai
Darnos principas
Penktasis sąmonės ciklas
Suvokiminė-pajautiminė sąmonė
Šeštasis sąmonės ciklas
Septintasis sąmonės ciklas
Beribė sąmonė
Elohimų ir arkangelų sąmonės ypatumai
Vidinio tikėjimo ir pasitikėjimo svarba
Laiko ir erdvės fraktalai
Sinchronizacijos principas
Sąmonės struktūros pokytis
Sąmonių veikimo amplitudės ir orbitos
Atsiverti daugiamatiškumui
Žmogus elohimas
Visuminė sąmonė
Nauja gyvybė ir naujas materinis kūnas
Kosminė sfera