Savęs ir Visatos pažinimo link

Ketverius metus laiškus užrašinėjau kaip savotišką dienoraštį, kuriame aprašinėdavau ne tai, kas įvyko per dieną, o kaip turėčiau gyventi, kad ta diena praeitų gerai. Rašiau ir stebėjau, ar tai ką užrašau tikrai teikia teigiamą postūmį man ir mano draugams, ar nekenkia mano gyvenimui. Atsirado pasitikėjimas, džiaugsmas, meilė, gyvenimo pilnatvė, atsirado suvokimas, kas yra dieviškoji meilė. Per seansus išgyventi pojūčiai parodė, kad daug nuostabių jausmų negalime išgyventi žemiškajame plane, kokia gili išmintis slypi užrašytuose žodžiuose. Atsirado vis daugiau tinklalapio skaitytojų, kurie iki šiol pasakoja, kaip laiškų skaitymas keičia jų gyvenimus. Gyvenimas tiesiog patvirtina, kad informacija, kurią gaunu, yra tiesa. Tad atsirado būtinybė ją perkelti į knygas, kad galėtumėte pajausti dar subtilesnę energiją, sklindančią iš knygos puslapių, kad galėtumėte bet kada atsiversti laišką ir dar kartą jį perskaityti. O atsiversti ir dar kartą perskaityti tiesiog būtina, nes po kurio laiko tuos pačius laiškus suprasite visai kitaip. Jums atsivers platesnis suvokimas ir tuos pačius žodžius suprasite giliau, aiškiau.

V knyga. Žmogus siekia žinių, keičia savo įpročius, plečia suvokimą ir taip keičia savo kasdienybę. Kiekvienas žmogus geba išgirsti savo vidinį balsą ir gyventi vedamas šio balso. Vidinis balsas – tai žmogaus Aukštesnysis Aš. Jis žino žmogaus paskirtį, žino jo užduotis ir žino, kaip reikia išgyventi dieną su nauda sau ir bendruomenei. Vidinis balsas perduoda Aukštesniojo aš mintį ir ja pasinaudoję galite pasiekti gerų rezultatų savo gyvenime. Plačiau…

IV knyga. Jūs, žmonės, turite stiprią vidinę galią, kuri gali net tik padėti išgyventi materialioje aplinkoje, bet ir kurti trokštamą gyvenimą. Tik ši jūsų galia yra labai silpna dėl jūsų neigiamo požiūrio į gyvenimo įvykius, tikslus. Jūs ribojate savo vidinę galią, neleidžiate jai reikštis, todėl energiniai jūsų kūnai, išgyvenami jausmai yra energiškai silpni. Minty turiu ne agresiją, pyktį ir pan. Plačiau…

III knyga. Šis kelias – tai vidinio pasaulio kelias. Kokį nutiesite, tokį ir turėsite. Ir tai nepriklauso nuo tiesioginių sąmoningų pastangų. Daugiau įtakos turi tai, kas jūsų viduje nėra aiškiai apčiuopiama. Tai, kas yra jūsų vadinamojoje pasąmonėje, jūsų paslėptuose pasirinkimuose, įpročiuose, vertybėse. Vidinio pasaulio erdvė – tai tik jūsų erdvė. Joje nėra nieko svetimo, tiesiog lig šiol galbūt kai kas neatpažinta ir neįsisąmoninta. Plačiau…

II knyga. Tik jausdamas gyvenimo džiaugsmą gali būti tikras, kad eini teisingu savo keliu. Tavo siekis – meilė ir išmintis. Kas yra meilė? Šiuo atveju tai yra šiluma, skleidžiama aplink save. Ši šiluma daro įtaką aplinkai, šalia esantiems žmonėms. Kiekvienas iš šios šilumos pasisems tai, ko jam reikia – galbūt ramybės, gal naują polėkį arba gebėjimą iš naujo pamatyti saulę. Ne tau žinoti, ko žmogui reikia. Tavo siekis yra kosminę išmintį / meilę perleisti per save ir skleisti erdvėje. Plačiau…

I knyga. Pakylėtieji Valdovai – tai Didžiosios Dvasios, baigusios savo gyvenimą Žemėje ir kantriai mokančios žmoniją pačių svarbiausių dalykų, dosniai dalijančios kosminę išmintį per pasirinktus žmones – kanalus. Šiuo kanalu buvo lemta tapti ir Violetai. Laiškai, padiktuoti aukščiausiojo sąmoningumo būtybių – Sanat Kumaros, Alhėjos, Bernardino, netgi paties Jėzaus – alsuoja didžiule meile ir pagarba kiekvienam žmogui, tikėjimu, kad mes, gyvenantieji fiziniame pasaulyje, Žemės planetoje, galime joje sukurti stebuklingą gyvenimą. Plačiau…