Savęs ir Visatos pažinimo link – I knyga

Pakylėtieji Valdovai – tai Didžiosios Dvasios, baigusios savo gyvenimą Žemėje ir kantriai mokančios žmoniją pačių svarbiausių dalykų, dosniai dalijančios kosminę išmintį per pasirinktus žmones – kanalus. Šiuo kanalu buvo lemta tapti ir Violetai. Laiškai, padiktuoti aukščiausiojo sąmoningumo būtybių – Sanat Kumaros, Alhėjos, Bernardino, netgi paties Jėzaus – alsuoja didžiule meile ir pagarba kiekvienam žmogui, tikėjimu, kad mes, gyvenantieji fiziniame pasaulyje, Žemės planetoje, galime joje sukurti stebuklingą gyvenimą. Tereikia atrasti didžiąsias Tiesas ir jomis gyventi, kasdien ir kantriai jomis spalvinti savo būties piešinį.

Visata kupina energijos srautų. Šie energiniai srautai yra sąmoningi. Jūs taip pat esate sąmoningi energijų srautai, tik labai sutankėję. Kuo aukštesnės vibracijos, tuo mažesnis srauto tankis, vadinasi, sąmoningumas plečiasi. Suvokimo ribos – taip pat. Kam reikalingas sąmoningumas ir kas tai yra? Sąmoningumas lydi kiekvieną energinį srautą. Sąmoningumo dalis priklauso Didžiajai Išminčiai. Vadinasi, ir esybei, ir sielai, ir kūnui. Labiausiai apribotas, labiausiai suspaustas sąmoningumas yra materialioje plotmėje. Ego nepadeda sąmoningumui plėstis. Žmogus gali būti nuostabus mokslininkas, bet jo sąmoningumas turės ribas. Protas turi įtakos sąmoningumui, tačiau ne tiek, kiek kiti veiksniai, pvz., vidinio pasaulio suvokimas. Protas analizuoja, svarsto, skaičiuoja, kelia teorijas. Bet protas dirba žmogiškajame lygmenyje. Materialiajame pasaulyje jis reikšmingas. Subtiliajame pasaulyje – beveik ne. Sąmoningumas – tai vidinis žinojimas, jis neparemtas matematiniais skaičiavimais. Sąmoningumui Žemės ribose labiausiai ankšta. Bet žmogui keliant vibracijas (o jūs žinote, kaip tai daroma), sąmoningumo ribos plečiasi. Jis išlaisvina žinias. Ne jūs patys kuriate žinias ir keliate sąmoningumą, o kylant vibracijoms (keičiant mąstymą, elgseną), plečiasi sąmoningumo riba. Tik po to informacija yra perduodama protui. Žmogus ją pirma turi apdoroti savo mintimis, širdimi, išgyvenimais. Naują žinojimą turi priimti protu ir širdimi. Tas žinojimas įsitvirtina materialioje plotmėje – sukuriama tam tikra energija. Pagrindinis dalykas: sąmoningumas neturi ribų. Tik „leidžiantis” link žemiškosios plotmės, tos ribos siaurėja.

– Violeta Petraitienė.

Knygoje skelbiami laiškai:

Žmogaus misija
Žmogaus ir subtiliojo pasaulio energijų ypatumai
Žmogaus susinaikinimo įrankiai – beprasmybė ir tingėjimas mąstyti
Žmogaus integracija į bendrąją erdvę
Meilės ir kūrybos energija
Žmogaus paskirtis
Pažintis su Bernardinu
Masažų seansų lygmenys
Keturmatis mąstymas, arba žengimas į kitą lygmenį
Mokytojų paskirtis
Techninis darbuotojas
Kolektyvinės sąmonės keitimas
Santykiai
Saviraiška
Naujų vertybių suvokimas
Cilindras
Pasaulių susijungimas ir kreipimasis į skaitytojus
Naujoji karta
Saulės liepsna
Neklausk, kam to reikia
Kuriantis žmogus
Besąlyginė meilė
Didieji sprogimai visatoje
Jausmai ir emocijos
Gyvenimo mokykla
Dieviškosios ir žemiškosios energijos pusiausvyra
Nekurkime tamsios energijos šeimoje
Energijų panaudojimas gėriui arba blogiui
Atleisti mirusiam žmogui
Įėjimas į paralelinį pasaulį
Sąmoningumo užsifiksavimas
Ateities mąstymas
Buvusio ryšio sugrąžinimas
Ateities „sudeginimas”
Šviesos srautas
Tėvų meilės svarba vaikų gyvenime
Darbas amžinybės kontekste
Ateities Žemė
Žmogaus lobynai
Gyvenimas amžinybėje
Energijų suderinimas
Aš turiu
Nuoskaudų žala
Prisiimkite atsakomybę už savo pasirinkimą
Tiesos išraiška
Perėjimas užfiksuotas
Bendradarbiavimo tikslas
Klausimai
Naujo pasaulio standartas
Meilė vaikams
Gyvenimas matricoje
Plėsti sąmoningumo ribas
„Tylūs” darbai
Atsiveriančios galimybės
Paskutinio teismo valanda
Pokalbis su Anastasija
Tikėjimo išraiška
Bendrosios minties erdvė
Gyvybės energija
Likimas – tai Dievo planas žmogui
Vientisas pasaulis
Būtina mažinti negatyvumą
Ar reikalinga religija?
Žmogaus kūnas, siela ir esybė
Savianalizė
Sąmoningumas ir Dieviškoji energija
Visatos gyventoja
Padėkite Žemei
Visuminis aš
Ateities gyvenimas
Gyvenimo formulė
Artima ir tolima ateitis
Proceso eiga
Gyvenimo taisyklės
Ohėjo parama
Kosmoso garsai ir tyla
Žmogus ir jo erdvės
Rubininio spindulio Buda
Atsakomybė už gyvenimą
Dienos pradžia
Angelai