Savęs ir Visatos pažinimo link – III knyga

Šis kelias – tai vidinio pasaulio kelias. Kokį nutiesite, tokį ir turėsite. Ir tai nepriklauso nuo tiesioginių sąmoningų pastangų. Daugiau įtakos turi tai, kas jūsų viduje nėra aiškiai apčiuopiama. Tai, kas yra jūsų vadinamojoje pasąmonėje, jūsų paslėptuose pasirinkimuose, įpročiuose, vertybėse. Vidinio pasaulio erdvė – tai tik jūsų erdvė. Joje nėra nieko svetimo, tiesiog lig šiol galbūt kai kas neatpažinta ir neįsisąmoninta. Ši erdvė šiuo metu yra apvaloma. Jums duodamas tuščias lapas. Jūsų visų horizontai yra švarūs ir laisvi. Galite kurti, ką tik norite. Jūs įžengėte į naują etapą, naują epochą. Vadinasi , viskas bus nauja. Jums, žmonėms. Pasaulis kaip egzistavo pagal tam tikrus dėsnius, taip ir egzistuoja. Visagalis Dievas buvo ir tebėra Kūrėjas. Tik žmogui suteikiama nauja galimybė, jis pereina į vidinio pasaulio erdvę. Vienas etapas baigėsi, prasideda kitas. Šis laikas unikalus tuo, kad visi gaunate vienodas galimybes. Visi turi naują pradžią.

Sąmoningumas priklauso nuo vibracijų lygio. Įsivaizduokite, jei jums pavyktų nuolat išlaikyti aukštas vibracijas – kiek daug žinių priimtumėte! Kas yra aukštos vibracijos? Sakysite, negaliu juk visą dieną šypsotis ir visiems linkėti tik gero. Tuomet klaidingai suvokiate vibracijų reikšmę. Aukštos vibracijos – tai susikaupimo būsena, tikslinga kryptis. Tai – nuolat sau priminti, kad gyveni bendrojoje erdvėje, kur viešpatauja Dievo tvarka. Ir prie šios tvarkos reikia derintis. Reikia nuolat prisiminti, kas yra kasdieniška, buitiška ir išties nereikšminga, o kas – amžina, vertinga ir kryptinga. Aukštas vibracijas išlaikysite suvokdami, kad kiekvienas jūsų poelgis veikia ne tik šį gyvenimą, bet ir ateities įsikūnijimus. Kurie jūsų darbai turi poveikį amžinybei? Štai apie ką reikėtų susimąstyti. Tuomet lengviau suprasite, kas iš tikrųjų padeda pakelti vibracijas, nereikės net visą dieną šypsotis. Siekti aukštų vibracijų yra gana sudėtingas procesas. Tai – nuolat plėsti sąmonę, ugdyti vidinį žinojimą, lavinti intuiciją ir ja naudotis. Esmę turite suvokti ir priimti plačiau. Nereikia žvelgti tik iš šios dienos ar net šio gyvenimo perspektyvos. Jūs jau dabar kuriate save kaip Visatos gyventoją. Vadinasi, turite išmokti mąstyti kaip žmogus, gyvenantis Visatoje. Žinoma, galite jausti įtampą, nuovargį. Tai – šalutinis energinių apkrovų poveikis. Bet laikui bėgant jis mažės ir jums bus lengviau išlikti susikaupusiems, išlaikyti kryptingą ir tikslingą dėmesį. Nuolat kartojome: stebėkite mintis ir jausmus, valdykite juos. Dabar sakome – to nepakanka. Valdykite jausmus ir mintis, kylančias kasdieniame gyvenime, bet ir kartu ugdykite platesnį mąstymą. Turite savo gyvenimą įvertinti iš platesnės perspektyvos.

– Violeta Petraitienė

Knygoje skelbiami laiškai:

Sanat Kumaros pasveikinimas
Naujo kelio horizontai
Kiekviena diena – stebuklas
Naujos ateities pagrindas – meilė
Paklauskime Dievo, kaip reikia gyventi
Svarbi tik ta praeitis, kurioje yra tiesa
Visatą suvoksite savo vidumi
Sielos kelionė po mirties
Laukimas
Mąstykite globaliai
Nuo susinaikinimo – į išlikimą
Žmogaus kuriama jėga
Matysite ne formą, o esmę
Kada žmogus supras Dievą?
Visatos esmė
Jūs buvote, esate ir būsite
Juodoji jėga
Dievo balsas
Atgarsis jūsų suvokime
Nuostabioji Dievo dalelytė
Mąstykite sąmoningai
Dievo šešėlis
Energinės būtybės žmoguje
Stiprėjanti minties galia
Subtilusis pasaulis
Įsiklausykite į vidinį žinojimą
Kas yra aukštos vibracijos?
Keiskite įpročius
Nusiimkite šydą nuo akių
Apie esybę
Kaip aš kūriau Žemę
Žmogau, išgirsk mane
Atsiverkite Dievui
Dievas sukūrė tobulą žmogų
Išmokite vertinti jus supančią gamtą
Nustokite gyventi inertiškai
Skausmingas blokų šalinimas
Pasipriešinkite negatyvumui
Tikra svajonė turėti daug ieškančiųjų
Kodėl reikia laikytis Dievo įsakymų?
Vaiduoklių pasaulis
Proto ir fantazijos ugdymo mankšta
Išlaisvinkite mąstymą
Rinkitės tinkamą kelią
Bėgimas voverės rateliu
Angelai ir Dvasios Mokytojai
Pasiruošimo stadija
Pasitikėkite Dievu
Laikas – tai vystymosi proceso atskaitos taškas
Aukščiausios jėgos vienijasi
Dvi galimybės
Kokią klaidą padarėte kurdami pasaulį?
Laiko sąvoka
Tikėjimas – teorija, pasitikėjimas – praktika
Būna ir taip
Mylėk savo šalį, tėvus ir Dievą
Sielos užduotys
Būties taškas
Krištolas
Sąmonės keitimo procesas
Vikšras ir drugelis
Informacinis Akašos kronikų kodas
Spinduliuotės jėga
Viename poliuje yra Dievas, kitame – žmogus
Minčių įvaldymas
Dievo ląstelė
Išmokite mylėti
Dėkingumas – tai meilės išraiška
Naujo ciklo pradžia
Įvaldyti eterinį kūną
Žemos vibracijos stabdo vystymąsi
Abejonės žala
Pažink save
Atlantidos žūties priežastis
Venkite negatyvo
Meilės jausmas
Neįmanoma misija
Šviesos spindesys akyse
Kintanti visata
Gebėkite pamatyti tikrąją padėtį
Ar gali išnykti kolektyvinė sąmonė?
Vystymosi branda
Kančia ir Marija – nesuderinami dalykai
Pokalbis su Arkangelu Gabrieliumi
Kaip tikėti Dievą?
Neįmanoma padėti žmogui, kuris pats nesistengia
Pažangos kelias
Meditacijos
Įpročių vergai
Sąmoningo žmogaus elgesys
Aukštesnioji žmogaus sąmonė
Kertinis akmuo
Pagalba žmogui
Pagarba meilei
Nekaltinkite prigimties
Keliaukite po Visatą
Pokyčio spindulys
Buvimas Dievuje
Žemės vibracijas kelkime kartu
Išmokite paprašyti pagalbos
Hipokrato siekis
Abejonė – tai nežinojimas
Pažink meilę, kuri yra tavyje
Aš esu
Bendradarbiavimas
Likimo linijos pokyčiai
Naujas šaukinys
Žmogus – tai jauna gyvybės forma
Atverkite savo langines
Kas stos į gėrio pusę?
Subrendusios sielos
Gyvenimas dėžutėje
Tikėjimo spraga
Gyvenimo kūryba
Šviesos nešėjai
Kas padeda žmogui bręsti?
Pasaulis – tai tu
Šviesos fokusas jūsų širdyje
Puoselėkite savo talentus, sugebėjimus, pomėgius
Gyvenimo formulės kintamieji
Gyvenkite skleisdami savo galią
Sąmoningumo filtrai
Paskirties kelias
Dieviškoji meilė, esanti žmogaus širdyje, keičia pasaulį
Šventų Kalėdų laukimas
Kasdien į savo gyvenimą įliekite po lašą naujumo
Būkite laimingi patys, ir bus laimingi esantys šalia
Išmokite gyventi tyloje
Sąmonė – tai materialioji Sielos jėga
Aš, Armagedonas, naikinsiu žemų vibracijų pasaulį
Mylinčios ir išmintingos širdies nepaveiks negandų vėjai
Dievo meilė
Išmokite būti meilės būsenos
Jėzaus gimtadienis (2015 12 25)
Kiek svarbi žmogaus veikla jo tikrajai brandai?
Kviečiame jus labiau susikaupti
Kai jus užvaldo tamsos egregorai
Vidutinis žmogaus amžius turi siekti 120 metų
Svarbiausia mūsų mokymo idėja – tinkamai nugyvenk šią dieną
Subalansuoti energinį lauką
Prisiminkite, kad gyvenate amžinybėje
Kokią esminę klaidą daro žmogus?
Žmogus – tai Dievo stebuklas Žemėje
Gyvenkite patirdami teigiamas emocijas
Kaip atpažinti išminčių?
Kodėl būna sunku fiziškai ir dvasiškai
Pozityvumas reikalingas kaip duona kasdieninė
Nugalėkite mylėdami
Vidinis pasaulis – tai amžinybės pasaulis
Negyvenkite sąstingyje
Vidinės galios
Meilė nugali viską
Guan In šaukinys
Prabudimo skausmas
Motinos Marijos malda, kai reikia pagalbos
Motinos Marijos rožinis