Savęs ir Visatos pažinimo link – IV knyga

Jūs, žmonės, turite stiprią vidinę galią, kuri gali net tik padėti išgyventi materialioje aplinkoje, bet ir kurti trokštamą gyvenimą. Tik ši jūsų galia yra labai silpna dėl jūsų neigiamo požiūrio į gyvenimo įvykius, tikslus. Jūs ribojate savo vidinę galią, neleidžiate jai reikštis, todėl energiniai jūsų kūnai, išgyvenami jausmai yra energiškai silpni. Minty turiu ne agresiją, pyktį ir pan. Šie jausmai stiprūs tik labai siaurame veiklos diapazone. Iš tikrųjų, šių emocijų energija nėra labai veiksminga Visatos atžvilgiu ir mūsų ji nedomina, nes nepadeda kūrybai. Silpnos yra jūsų gerosios emocijos, jų jėga per silpna, kad klestėtų gyvenimo kūryba. Todėl mes, Pakylėtieji Valdovai, ir padedam jums sustiprinti energijų išraišką. Per jūsų sąmoningumą (laisvą valią rinktis) ir per širdį į jūsų kūnus patenka Pakylėtųjų Valdovų energija. Ji stiprina tam tikrus išgyvenimus. Vienus skatina labiau mylėti, kitus – džiaugtis, trečius – išjausti tyrumą, švelnumą, tikrąjį tikėjimo jausmą, toleranciją, pagarbą ir t.t.

Viskas pirmiausia vyksta žmogaus sąmonėje, žmogaus vidiniame pasaulyje. Jūs nematysite po namus vaikštančių angelų ar prie stalo sėdinčio Pakylėtojo Valdovo. Tai turite išjausti savo širdimi ir protu. Turite išjausti bendrystę su tuo, kas jus globoja, saugo, moko. Subtiliosios būtybės yra nuolat šalia žmogaus, ir kuo jis geriau sugebės priimti savo Mokytojo energiją, tuo geriau Jį suvoks.

Žmogus turi priimti idėją, kad šalia jo nuolat yra subtiliosios energijos. Jos visada buvo ir yra. Tik žmogus ne visada jas jausdavo. Dažniausiai nejausdavo. Bet dabar mes kalbame su tais, kurie jau pripažįsta subtiliojo pasaulio egzistavimą ir pripažįsta, kad yra subtilios būtybės, kurios siekia bendradarbiauti su žmogumi. Kaip minėjau, bendradarbiavimas vyko visada. Su vienu žmogumi mažiau, su kitu daugiau. Mes nuolat kontaktuojame su žmonėmis ir perduodame informaciją. Tik dabar žmonės ima labiau jausti šį kontaktą. Juo žmogus sąmoningesnis, tuo lengviau priima idėją apie Aukščiausiąjį Protą ir suvokia, kad Visatoje yra daugybė gyvybės formų, kurios gali ir nori tarpusavyje bendradarbiauti.

Pakylėtieji valdovai – tai iš aukštesnio, subtilesnio pasaulio kilusios būtybės, kurios suvokia pasaulių vystymosi kryptį, eigą ir yra pasiruošusios padėti vystytis kitoms būtybėms.

– Violeta Petraitienė

Knygoje skelbiami laiškai:

Viešpats Maitrėja. Mantra
Viešpats Maitrėja. Rožinis „Aš esu”
Ką reiškia „Aš esu laisvė, aš esu meilė, aš esu džiaugsmas, aš esu tiesa”?
Pasinaudokite Pakylėtųjų Valdovų pagalba
Pakylėtųjų Valdovų energija
Kas yra mokinys?
Ryžtingai kovokite su savuoju Ego
Žvilgsnis pro rakto skylutę
Visatos gyventojo karma
Dieviškoji ir žemiškoji jūsų dalys
Kaip pažinti Dievą?
Mirtis – tai šio gyvenimo laikotarpio kulminacija
Šaukiniai – tai dovana jums
Žvilgsnis į galimą ateitį
Kam suteikta laisva valia rinktis?
Kaip kuriamas gyvenimas
Beverčiai norai
Karmos mozaika
Išmokite mylėti ir vertinti gyvenimą
Kur jūsų meilė?
Nušvitęs žmogus
Vidinio pasaulio atsivėrimas
Rutina – tai tiksinti bomba
Kai gyvenimas tampa draugu
Didžioji kosmoso meilė
Paslapčių nebegali būti
Sen Žermeno šaukinys
Kas valdo jūsų gyvenimą?
Pasaulis yra nuostabus
Su meile ir šypsena pradėkime dieną
Jūsų pasaulis – jūsų sąmonės atspindys
Kas yra ego?
Ar esi pasiruošęs eiti savo keliu?
Ar lengvas savęs pažinimo kelias?
Meilės galia
Durys į šviesią ateitį atvertos: ar norite įeiti?
Jūsų laukia išbandymai
Šlovinkite savo dieną
Palaiminimas
Mokykitės mąstyti teisingai
Tamsa neužgesins milijono žiburių
Kaip prisiderinti prie bendrosios erdvės gyvenimo?
Praeities ir ateities informacija išlieka amžinybėje
Aukite kartu
Ši akimirka tau svarbiausia
Atsitiktinumų jūsų gyvenime nebūna
Liaukitės nuolat kūrę karmą
Gauni – atiduodi, atiduodi – gauni
Gyvybės šaltinis
Kaip formavosi astralinis pasaulis?
Nežaiskite su astraliniu pasauliu
Jūsų gyvenimo užduotis – būti šviesa
Kristaus sąmonė
Žmogaus galia
Šviesos ir tamsos angelai
Visatos Budos palaiminimas
Dievas yra
Venkite susireikšminti
Meditacija padeda išgirsti Dievą
Kodėl taip sunku pasirinkti Šviesos kelią?
Kodėl skuba laikas?
Kai miršta artimieji…
Apie tiesą, esančią laiškuose
Pokalbis su sąmoningu žmogumi
Išsilaisvinimo procesas
Veiksmo etapas
Svarbiausioji minutė
Kundalinės energija
Kas vyksta, kai išjudinami energiniai blokai
Apie meilę
Kai atsiranda šviesa, tamsa pasitraukia
Tik tikėjimas Dievu išgelbės žmogų
Pagreitinta karma
Tamsos egregorų įtaka
Kas privalu žmogui?
Gyvenimas – tai mokykla, universitetas, doktorantūra
Gyvenkite su Dievu
Negatyvumo šaknys
Kiek laiko skiri Dievui?
Netolima ateitis
Gyvenimas amžinybės taške: čia ir dabar
Besielis žmogus
Sen Žermeno šaukinys
Pasaulis nuostabus
Kaip žmogus suvokia Dievą?
Įvaldyti keturias stichijas
Ar teisinga galvoti, kad neturite tinkamų sąlygų vidinei brandai?
Meilė ir gerumas
Tikėjimas – tai pagarba, tai nuolankumas Absoliuto jėgai
Apie prisirišimus, susireikšminimą ir amžinąjį variklį
Kokiais atvejais rekomenduojame, o kokiais – reikalaujame?
Išskleisdami kūrybinę energiją jūs sunaikinate tamsos egregorus
Šviesa ir tamsa, esanti jumyse
Dieviškoji energija – tai vaistai nuo visų ligų ir nelaimių
Džiaugsmo galia
Svarbiausia šios dienos užduotis
Apie šeimos santykius ir atsakomybę
Atmerkite savo širdies ir proto akis
Dvasingumo kelyje privalu valdyti jausmus ir mintis
Gyvenimo užduotys
Tapk stebėtoju
Visa apimanti atmintis
Kaip ištaisyti klaidas?
Savęs suvokimo link
Meilės ir gerumo epocha
Apie visatos matricą ir didžiąsias sielos užduotis
Dievą pažinti įmanoma tik per besąlyginės meilės potyrį
Vienybė su aplinka
Susilieti su kosmoso energija
Apie informaciją ir senatvę
Norėkite išmokti tikėti ir pasitikėti Dievu
Meilė – tai veiksmas
Išjauskite save amžinybėje
Sanat Kumaros šaukinys
Asmeninę pažangą kuriate savo kasdienybe
Apie meilę ir Dievo išjautimą
Neskubinkite Dievo
Šviesa ateis į jūsų gyvenimą, tikėkite tuo
Prisiimkite atsakomybę už savo veiksmus
Serapio Bėjaus šaukinys
Leiskite sielai gyventi
Ar tu, širdie, laisva?
Šaukiniai