Savęs ir Visatos pažinimo link – V knyga

Žmogus siekia žinių, keičia savo įpročius, plečia suvokimą ir taip keičia savo kasdienybę. Kiekvienas žmogus geba išgirsti savo vidinį balsą ir gyventi vedamas šio balso. Vidinis balsas – tai žmogaus Aukštesnysis Aš. Jis žino žmogaus paskirtį, žino jo užduotis ir žino, kaip reikia išgyventi dieną su nauda sau ir bendruomenei. Vidinis balsas perduoda Aukštesniojo aš mintį ir ja pasinaudoję galite pasiekti gerų rezultatų savo gyvenime. Daug kalbėjome, koks turi būti pasaulis, ko jums siekti, bet dabar išsiaiškinkime, kaip dabartiniame pasaulyje skleisti savo energiją, kaip skleisti Mokytojo energiją. Pasitelkęs savo energiją žmogus gali daug, o Mokytojo energiją – kur kas daugiau. Mokytojo energija sutampa su žmogaus sielos virpesiais. Naudodamiesi Mokytojo energija galite keisti ne tik savo, bet ir kito žmogaus likimą. Tik pabrėžiu – Mokytojo energija, ne savo pačių. Jūsų valia, jūsų asmeniškumas kitą žmogų gali tik įskaudinti ar nukreipti netinkama linkme. Kaip pajusti, kad gyvenate su Mokytoju, kad savo dieną praleidžiate veikiami Mokytojo energijos? Pirmiausia nebekyla noras įrodinėti, mokyti ar vadovauti. Jei jaučiate nors vieną šių norų, vadinasi, kalba ne Mokytojas, o jūsų patirtis, jūsų ego. Jumyse nebeturi kunkuliuoti aistros ir emocijos, kurios įskaudintų arba užgautų kitą žmogų ar jus pačius.

Vidinis pasaulis – tai ne tik tavo jausmai, mintys, potyriai. Vidinis pasaulis – tai gyvenimas, kurio savo fizinėmis akimis pamatyti negali, tik išjausti širdimi. Vidinis pasaulis – tai sielos pasaulis. Jį gali pajusti, kai paaukštėja vibracijos, kai išauga sąmoningumas. Gali pamatyti savo ankstesnius įsikūnijimus, gali bendrauti su angelais, gali pajusti Dievo Meilę ir Išmintį. Vidinis pasaulis neturi ribų. Nei erdvės, nei laiko, nei suvokimo ribų. Tame pasaulyje gali gauti bet kokią informaciją, atsakymą į bet kokį klausimą. Per vidinį pasaulį įmanoma patekti į bet kurį Žemės istorijos laikotarpį. Galima susitikti su bet kuria istorine asmenybe, pažinti kosmines būtybes, kurios nuolat padėjo ir padeda žmonėms. Vidinis pasaulis – tai vartai į penktąjį išmatavimą. Per šį pasaulį galite įeiti į ateitį ir suvokti ją. Kam gi reikalingas tas žinojimas? Tam, kad jau dabar suvoktumėte, kas yra amžina, o kas – laikina; kam reikalinga skirti savo žemiškojo gyvenimo laiką, o kam liautis švaistyti savo energiją. Energiją, kurią kuriate Žemėje ir kuri reikalinga tolimesniam jūsų vystymuisi.

Išorinis pasaulis – tai ne tik materija, tai ir troškimai, aistros, saviraiška, turtas, garbė, valdžia. Išorinis pasaulis – ne tik aplinka, kurioje gyvenate, bet ir tikslai, kurių siekiate gyvendami Žemėje. Išorinio ir vidinio gyvenimo tikslai iš esmės skiriasi. Daugybė žmonių nuolat įsikūnija ir gyvenate siekdami išorinių tikslų. Bet, kūnui mirus, tie tikslai nebetenka reikšmės, ir žmogus, iš naujo įsikūnijęs materialiame plane, vėl pradeda nuo pradžių. Pasiekti materialūs tikslai sudūla amžinybės procese. Išlieka tik vidiniai pasiekimai, energija, kuri kuria arba griauna. Jei išlieka griaunamoji energija, tuomet karmos dėsnis pareikalaus ją transformuoti į kuriamąją. Jums teks išgyventi daugybę įvykių, kad galėtumėte atitaisyti klaidas ir tam išnaudosite daug energijos. Dar nežinia, ar išmoksite taip gyventi, kad daugiau nekurtumėte beverčių dalykų. Jeigu jums svarbiausia būti pripažintam, reikšmingam, išsiskirti iš kitų, patenkinti savo ego, jūs vėl pasinersite į išorinį pasaulį, apleisite vidinį ir nepaklosite pamatų naujai saviraiškai aukštesniame lygmenyje. Nebus virsmo, nebus tolygaus augimo. Dievas nuolat atsinaujina. Žmogus, kuris nesiekia, nenori skleisti savo meilės (dieviškosios meilės), pradeda struktūriškai nykti. Jis pakliūva į sudėtingesnes vystymosi sąlygas, nes panašus panašų traukia. Jeigu žmogus turi siekį išjausti džiaugsmą, gerumą, tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, jis įgyja sąskambį su aukštesnėmis vibracijomis, ir veikiant traukos dėsniui, jam atsiveria nauji, malonūs potyriai, nauji pajautimai.

– Violeta Petraitienė

Knygoje skelbiami laiškai:

Pažink save
Pasiuntinys iš Sirijaus
Kaip išeiti iš nesėkmių rato
Apie tai, kaip kuriate pasaulį
Nesąmoningų minčių įtaka jūsų gyvenimui
Apie moteriškumo pradą
Nesibaigiančios meilės šaltinis
Vidinis pasaulis
Naujojo pasaulio pamatas
Energijos srautų kryptys
Humoras – tai priešnuodis prieš blogą nuotaiką
Kokios energijos sklinda iš jūsų?
Ateities žmogus
Apie mantras
Atminties stoka – tai viena rimčiausių ligų
Gyvenkite nusiteikę pozityviai
Pagreitinta karma
Informacija iš ateities
Pasaulį valdo ne garbė ir galia, o tyra žmogaus širdis
Iliuzinis pasaulis
Klaidinga interpretacija
Kaip būti laimingam?
Suvokite Kūrėjo įtaką savo gyvenimui
Aš suteikiu jums pagalbą
Virpesių dažnio pakeitimas
Mirčiai reikia pasiruošti
Siekite išsilavinimo ir pažangos
Ugdykite toleranciją
Keldami vibracijas pažadinate jumyse esančią šviesą ir tamsą
Laikas išmokti mylėti žmogų
Kodėl įstringa sielos?
Dar kartą apie meilę
Leiskite subtiliajam pasauliui jums padėti
Saugokite savo energiją keliaudami į praeitį ar ateitį
Gyvenkite kartu su Dievu
Priverskite protą dirbti
Žmogaus gyvenimo tikslai sujungia du pasaulius
Koks sprendimas geriausias?
Jūsų valia rinktis religiją ir mokymo kelią
Būkite žavesys
Naujosios epochos priešaušris
Dievas atkeliauja su Žmogumi
Apie klaidingus požiūrius
Apsisprendimų ir pasirinkimų kelias
Pasaulių įtaka
Subtilioji širdis
Pasitelkite savo valią
Būkite džiaugsmingi
Žeme, aš atėjau
Subtilusis pasaulis – tikrieji jūsų namai
Bendraukite su Dvasios Mokytojais
Budistinė ramybė
Kūrėjo valia
Kiekviena diena – tai dovana sielai ir pasauliui
Aš prašau Dievo pagalbos
Apie tautiškumą ir laimę
Keiskite kolektyvinę sąmonę
Aš esu
Laikas atsisveikinti su emociniu ir mentaliniu kūnu
Dieviškoji šviesa
Tiesiog apkabinu tave…
Pasirenkite priimti šviesą
Malda
Dualusis pasaulis
Keistis niekada ne per vėlu
Gyvenimo pamokos
Žemė išlaisvinta iš tamsos zonos
Savo tikrovę galite kurti patys
Aplinka visada atspindi tai, kas jūsų viduje
Blogus įpročius keiskite gerais
Apie Mokytojų pasirinkimą
Ateityje laukiantys pokyčiai
Nuolatinio atsinaujinimo dėsnis
Džiugi naujiena
Gyvenimo atspalviai
Mylėdami Dievą pažinsite visą pasaulį
Ugdykite vidinius gebėjimus
Peržengti dualaus pasaulio ribą
Sustok akimirka žavinga…
Gyvenkite Dievuje
Ego niekada nesnaudžia
Idėjos gimsta subtiliajame pasaulyje
Įvaldyti transcendentines žinias
Alchemija
Būkite atidūs savo elgesiui
Apvalykite širdį
Taisykite savo klaidas
Atverkite širdis
Liaukitės reikalavę
Negatyvios mintys stiprina tamsą
Gyvenimas dviejuose pasauliuose
Kitoks laiškas
Pokyčiai vyksta lėtai, bet jie gilūs
Apie regėjimus
Žmonėms atsiveria nauji potyriai ir gebėjimai
Apie meilę pasauliui
Pokalbis su kitos Visatos Kūrėju
Ribų nėra
Apie taiką žemėje ir širdyje
Dar kartą apie paprastus dalykus
Apie naujus žmogaus kūnus
Apie jausmus ir mintis
Tolimesnė pažanga neįmanoma, jei nesuvoksite savo vidinio pasaulio
Atsikratykite nereikalingo bagažo
Neatsiekite dvasinio tobulėjimo nuo kasdienio gyvenimo
Jūsų minčių žemėlapis
Meditacija su Arkangelu Gabrieliumi
Skleiskite tai, ką šią akimirką savyje turite geriausio
Kas tu esi?
Lai šviesa ir meilė bus šios dienos pagrindas
Amžinybės bibliotekos vartai atverti visiems
Pokytį turite daryti patys
Raginu bendradarbiauti
Šviesos srauto jėga
Dešimt minučių
Tiesos dėsnis
Pasaulio Motinos gyvybinė sąmonė
Dovanojame jums pamokas
Išmokite priimti aukščiausiosios sąmonės impulsus
Atėjo laikas išmokti kurti
Sinergija
Kosminės čakros
Karmos dėsnį keis atoveiksmio dėsnis
Stiprinkite tikėjimą ir pasitikėjimą
Gyvenkite kartu su laiku
Ne visada yra galimybė rinktis
Kodėl svarbu priimti mokymą, pritaikytą jūsų šaliai?
Pažinkite savo tiesą
Leiskite sau gyventi
Pažink save subtiliajame pasaulyje
Dėkingumo malda
Kūrėjas yra jumyse, ne išorėje
Vienatinio Esaties energija
Sąmoningai kurti pradedate, kai sutelkiate dėmesį
Kūryba subtiliojoje erdvėje
Praktikos, stiprinančios vidines galias
Realizacijos dėsnis
Kaip išsaugoti gerąją energiją?
El Morijos malda „Tebūnie pašlovinta Dieviškoji Šviesa”
Stiprinkite sąskambį su aukščiausiosios sąmonės vibracijomis
Vidinė laisvė
Pasitikėkite naujomis idėjomis, kurios kyla jūsų mintyse ir bunda jūsų nuojautose
Kaip žengti į subtilųjį pasaulį?
Sielos sąmonė turi ribas
Sielos galimybės reikštis žmogaus gyvenime
Gyvenimas sielos plane
Sielos kelionė po fizinio kūno mirties
Įsiliekite į virsmo srautą
Pašlovinimo giesmė