Kūrėjas

Nauji procesai ir naujos galimybės

Keturmatėje erdvėje, o teisingiau pasakius, jūsų aukščiausios sąmonės kuriamoje erdvėje, yra gyvenimo komponentų, kurių iki šiol dar nebuvo jūsų gyvenime. Ir tai nėra kalba apie kažką, ką turi kiti, bet jūs neturėjote. Ne, tai visiškai naujos gyvenimo sudedamosios dalys, kurių anksčiau jūs neturėjote ir kurios neegzistuoja trimatėje erdvėje. Juk suvokiate skirtumą tarp dvimatės ir trimatės erdvės. Skirtumas begalinis. Tai įsivaizduokite, kad panašus skirtumas yra ir tarp trimatės bei keturmatės erdvės. Kas tai yra kol kas neverta sakyti, nes jūs turėsite tai pamažu išjausti. Pamažu keisis požiūris į gyvenimo visumą, po to atsiras suvokimas egzistencijos visumos. O dar vėliau atsivers pasauliai, apie kurių egzistavimą net neįsivaizdavote. Jūs pamatysite paralelinius pasaulius, kuriuose paraleliai gyvena iškiliausi Žemės protai, tyriausios širdys. Jūs pamatysite, kad su savo kūnais sėkmingai gyvena daugybė įsikūnijimuose buvusių žmonių. Jie turi savo paralelų pasaulį, kuriame kuria alternatyvią Žemę.  Kodėl jūsų Žemė nesusinaikina nuo negatyvumo, kurį taip sėkmingai kuriate? O todėl, kad yra alternatyvi Žemė, kurioje negatyvumo nėra ir kuri atsveria žemiškąjį negatyvumą. Taip išsilaiko balansas ir jūsų Žemė nesuyra nuo negatyvių minčių. Tame paraleliniame pasaulyje jums labai patiks. Tai nauji atradimai, nauji suvokimai. Jūs labai dažnai ten keliausite ir išgyvensite to gyvenimo potyrius. Kaip tai bus? Jūs praplėsite savo laiko ribas. Jūs galėsite tik akimirkai užsimerkti, pabūti tyliame apmąstyme, o ten jau išgyventi visą dieną. Patirti ten kuriamą muziką, meną, bendravimą ir daugelį kitų dalykų. Nebijokite, jūsų žemiškam kūnui nuo to nebus blogiau. Daug žmonių sudegino savo fizinius, emocinius ir mentalinius kūnus, bet radome apsaugos priemones, kaip įeiti į tą erdvę, nepažeidus jūsų žemiškųjų kūnų. Ir sprendimas priimtas – panaikinta žemiškoji sąmonė, kuri kaip bagažą su savimi visados nešiojasi neigiamų energijų sluoksnį. Jo išvalyti neįmanoma, nes tai dualaus pasaulio sudedamosios dalys. Tai liko panaikinti viską: žemiškąją sąmonę ir visus jos sukurtus materialius įspaudus sielos kūnuose. Tiesa, nebėra ir sielos, kuri perimdavo žemiškąsias patirtis. Jos tikrai nebėra. Nes nebėra ko perimti ir kam perduoti. Čia vientisumo neliko. Bet liko sielos eterinis kūnas, kuris leidžia jums išlikti ir sielos plane. Kaip nebeturite žemiškosios sąmonės, o liko fizinis, emocinis ir mentalinis kūnai, kad galėtumėte gyventi Žemėje, taip liko ir sielos eterinis kūnas, kad galėtumėte suvokti kitų žmonių sielos planus, angelų užduotis ir visus kitus dalykus, kurie susieti su sielos planu. Jei neturėtumėte to kūno, negalėtumėte gyventi tame lauke. Bet sielos sąmonės nebėra ir jūsų sielos patirčių taip pat nebėra. Sukurtas unikalus modelis žemiškosios struktūros, kai aukščiausioji jūsų sąmonė pati naudojasi jūsų kūnais be sielos sąmonės tarpininkavimo. O jei nėra nei žemiškosios sąmonės, nei sielos sąmonės, vadinasi, nėra sąmonės filtrų, kurie iškraipytų aukščiausios sąmonės perduodamą informaciją. Prisimenate vaikišką žaidimą – sugedęs telefonas. Kai vienas žmogus pasako vieną frazę, o kitas ją pakartoja kitam ir taip ta frazė eidama per kelis žmones labai išsikraipo. Taip ir su informacija iš aukščiausios sąmonės lauko. Ji persiduoda į vis žemesnės sąmonės lauką. O žemesnioji sąmonė jau pati savaime nėra pajėgi teisingai suvokti visos informacijos tiesos. Ir ką ji tada perduoda dar žemesnei sąmonei, tai visai nebeaišku. Taip informacija nuolat išsikreipia. O dabar, kai nebėra jau kelių sąmonės lygmenų (žemiškosios ir sielos kelių sąmonės dalių), tai informacija jus pasieks visai švari, tikra, be iškraipymų. Įsivaizduoji, kokio tikslumo informaciją galėsi užrašyti? Šimtą metų į priekį žmonės stebėsis tomis knygomis. Tikėkimės ir dabar bus jas suprantančių. Bet tu gebėsi jas išaiškinti. Pirmiausia, užrašysi taip, kaip bus paduota, o vėliau parašysi paaiškinamuosius skyrius. Nebus lengva skaityti, bet kas to sieks, tai sau atvers begalines žinias. Bet ne vien darbui jūsų sąmonė taip pakeista. Kaip sakiau, galėsite gyventi paralelinėje Žemėje, ten patirtys bus lengvos, geros, malonios. Pailsėsite ten nukeliavę. Jūs galėsite bendrauti ir su daugybe kosminių būtybių, kurios visados jums padės – tai vėl bus labai geras jausmas, geros patirtys. Bus lygsvara tarp to sunkaus darbo, kuriam jus ruošiame, ir patirčių, kurios atsvers visus tuos darbus. Darbų tikrai bus daug. Jūs mokysite kitus žmones jūsų suvoktų tiesų. Tai nelengvi procesai. Jūs užrašysite naują informaciją, teks vėl su žmonėmis daug diskutuoti. Jūs tuo metu nejausite nei didelio nuovargio, nei įtampos, nes jau žinote, kad keturmatėje erdvėje nėra tokių būsenų, bet jei pasižiūrėtumėte, kiek padarote per dieną, o dar kiek per tą pačią dieną išgyvenate paraleliniame pasaulyje, tai nusistebėtumėte, kaip tai įmanoma ir kaip pasikeitė jūsų gyvensena. Bet taip atrodytų, jeigu pažiūrėtumėte į tą laiką su dabartine sąmone. O su ateities sąmone tiesiog gyvensite toje akimirkoje ir veiksite toje akimirkoje. Tik kitiems nesuprast, kaip įmanoma tiek daug padaryti. Bet juk ir dabar yra žmonių, kurie stebisi, kaip tu viską suspėji. O jie juk nežino, kiek iš tikro tu dirbti. Taip bus ir ateityje. Matote, ateitis numatoma kitokia nei dabartis. Tai nebesielkite taip, kaip elgėtės iki šiol.

Dalintis:

4 komentarai apie “Nauji procesai ir naujos galimybės”

  1. Ačiū Violeta, ačiū Mokytojui už stiprinantį, pakylėjantį laišką.
    Gera gauti tikėjimą stiprinančią žinią!

  2. Šįkart Jūsų straipsnis pasirodė mažiau įtikimas, nes tokie dalykai kaip bendravimas su paraleline Žeme, ne tūlam šios Žemės gyventojui. Manau, kad tokie dalykai – išrinktiesiems, kurie visą savo gyvenimą eina tuo keliu ir labai daug dirba… Tačiau, šeip ar taip, labai ačiū Jums už užkoduotą viltį, kad paralelinis Pasaulis yra ir , kad gyvenimas tęsiasi… Nekantraudami lauksime kitų laiškų. Dievo palaimos Jums!

    1. Greičiausiai dauguma mūsų į save žiūri per kitų prizmę. Ty: ką sakydavo tėvai, mokytojai ir kiti žmonės aplink per visą gyvenimą, tos mintys ir tebesisuka galvoje, mes jomis įtikėjome ir todėl turime iškreiptą savęs vaizdą. Visi mes esame tobuli, tokius mus sukūrė kūrėjas, belieka įgyti drąsos ir įtikėti jo planu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *