Kuthumi

Apie neteisingus požiūrius

Kuthumi.

Gyvenime visur egzistuoja poliariškumas: gėris ir blogis, tiesa ir melas, karštis ir šaltis, vyras ir moteris. Energijos viena kitą papildo ir sukuria darnų vystymąsi Žemėje. Visur reikalingas balansas, kartu, vienas kito papildymas. Aš noriu pakalbėti apie dviejų žmonių sąjungą, kuri sukuriama gyvybei suformuoti. Vienos lyties atstovai negali suformuoti gyvybės, tai kyla klausimas ar galima tokią sąjungą laikyti teisėta ir tikra. Jūsų pasaulis prisiderina prie daugybės nukrypimų nuo tiesos. Ir tie nukrypimai išderina suvokimą, kokių vertybių reikia laikytis. Homoseksualumas, tai šio šimtmečio liga, kurią jūs priimate, kaip normą. Bet niekados, mes, Mokytojai, nebūsite už tai, kad šeima būtų galima laikyti vienos lyties atstovus. Partneriais – taip. Gyvenimo partneriai, verslo partneriai ir t.t. Šeima – ne. Šeima susideda iš dviejų skirtingų lyčių žmonių, kurie vedami meilės ir pagarbos vienas kitam sukuria naują gyvybę. Žinoma, mes mokome, kad tolerancija būtina, kad pagarba kitokioms pažiūroms būtina. Ir reikia gerbti kiekvieną žmogų, kad ir ką jis veiktų, kad ir kaip gyventų. Bet, jeigu klausiate, kas gyvenime svarbu, tai atsakau – dviejų skirtingų lyčių bendrystė. In ir Jang turi apsijungti ir sukurti erdvę naujos gyvybės atėjimui. Šeima turi susiformuoti iš dviejų skirtingų lyčių, vaikai turi gimti darniose šeimose.

Jūsų požiūris, kad nereikalingi vaikai, nes jie apsunkina gyvenimą – taip pat neteisingas. Taip gali kalbėti tik egoistiškas arba nepilnavertiškumą jaučiantis žmogus. Gali būti, kad šeima negali susilaukti vaikų, tai jau jų karma ir jų skausmas. Bet kiekvienas žmogus privalo prisiimti atsakomybę už tai, kad turi suteikti galimybę gyventi kitoms sieloms. Nes tik toks būdas numatytas reinkarnacijai vystytis. Sąmoningas atsisakymas vaikų suformuoja karmą, kuri ilgam laikui sustabdo tavo paties vystymosi Žemėje galimybes. Turi atsirasti giminėje žmonių, kurie pagimdys daugiau vaikų ir atlaisvins tavąją karmą, bet kada tai įvyks, negali žinoti. Jeigu nori suformuoti darnią savo paties vystymosi eigą, reikalinga čia ir dabar, kad gimtų tavo vaikai. Juos tinkamai prižiūrėti, auklėti ir išleisti į gyvenimą stiprius, išsilavinusius – subrendusius siela.

Kitas neteisingas požiūris į visuomenės normas – tai asmeninis savarankiškumas. Ką tai reiškia? Žmonės siekia asmeninės laimės ir gerovės. Tai turi būti tik viena sudedamoji jūsų gyvenimo dalis. Reikalinga bręsti, augti, tobulėti, bet reikalinga padėti ir šalia esančiam žmogui bręsti, augti, tobulėti. Jūsų veikla turi būti bendruomeniška. Turite atsižvelgti į visuomenės gyvenimą. Ne taikytis prie visuomenės keliamų reikalavimų, o stengtis, kad visuomenėje nebūtų atstumtųjų, kad nebūtų diskriminacijos, pažeminimo, pajuokos. Visa visuomenė turi vystytis lygiaverčiai sėkmingai. Negali būti luomų ir atskirties tarp žmonių. Visados bus vieni protingesni, labiau išsilavinę, turtingesni nei kiti, bet visados reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp suteikiamų galimybių visiems vienodai tobulėti, visiems vienodai suteikti medicininį aptarnavimą, teisę į paramą, kai to reikią, į apsaugą, į savitarpio pagalbą. Gali būti turtingas ir vargšas, bet turi turėti vienodas teises į mokslą, meną, verslo kūrimą, dalyvavimą politikoje ir t.t. Tobulėdami patys privalote padėti ir kitiems. Negali būti atskirties tarp galėjimo gauti žinias, kurios keičia pasaulį. Negali būti uždaro mokslo apie Visatą, apie subtilųjį pasaulį, apie Mokytojus. Gali būti, kad ne visi tuos mokslus supranta, nes jie atsiveria tik tiek, kiek esi pasiruošęs juos priimti, bet galimybę žinoti apie jų egzistavimą turi būti suteikiama visiems.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *