Mahometas

Tikėjimo išraiška

Sveika. Čia Mahometas.

Vėl sugrįžau šiandieną pakalbėti apie atsivėrusią galimybę sustiprinti žmogaus kontaktą su subtiliuoju pasauliu. Šis kontaktas visados egzistuoja. Žmonės daugiau ar mažiau sugeba atsiverti subtiliojo pasaulio energijoms, išminčiai. Bet šis kontaktas tai silpsta, tai stiprėja. Mūsų noras yra vienintelis – kaip galima labiau padėti žmogui suprasti, kaip jis turėtų gyventi, kokias pagrindines vertybes pripažinti ir kokių principų laikytis. Žmogus nesistengia, (nors ir nori) suvokti šių principų, todėl kontaktas silpsta. Vakar, seanso metu, mums pavyko tau parodyti savąją erdvę. Parodyti tavo pasirinkimų galimybes. Ir kaip supratai, ji yra vienintelė ir tikra. Žmogus nėra gimęs tam, kad užsidarytų savo asmeninio gyvenimo kiaute. Žmogus yra gimęs gyventi Visatoje. Vadinasi, turi suprasti savo padėtį Visatos atžvilgiu. Žmogus labai sumenkina savo galimybes, manydamas, kad gyvena tik vieną kartą ir kad jo egzistavimas vyksta tik materialioje plotmėje. Gyvenimas vyksta įvairiose plotmėse. Subtilusis pasaulis atviras žmogui, nes žmogaus esybės dalis tebėra tame subtiliajame pasaulyje. Vibracijos tos pačios. Ir kai žmogui pavyksta atsiverti savo esybei, jam nėra sunku įeiti į subtiliojo pasaulio erdvę ir bendrauti su Vadovais, Mokytojais, Valdovais (kylant aukštyn pagal vibracijų aukštį ir energijų subtilumą). Vakar ne mes buvome atėję, tačiau su tavimi susitikome, kai rodėme tavo gyvenimo variantus. Vienas iš variantų – tai paprasto žmogaus gyvenimas su kasdieniais rūpesčiais ir džiaugsmais. Tai niekuo neišsiskiriantis, geras gyvenimas. Žmogaus požiūriu. Matei, jis mums atrodo labai mažas, labai pilkas, visiškai nekuriantis energijos. Antras variantas – tai mėginimai kontaktuoti su subtiliuoju pasauliu, mėginimai keisti savo pažiūras, savo mąstyseną. Kadangi tavo mintys nuolat kinta dėl tų apmąstymų teisingumo, prasmingumo – tai tavo antrasis variantas yra pulsuojantis. Tai susitraukia, tai padidėja. Bet šis taip pat skleidžia mažai šviesos. Ir kaip tu supratai, šie abu variantai buvo panaikinti. Subtiliojo pasaulio energetikoje jų nebėra. Vadinasi tau liko tik paskutinis variantas. Ir jis privalo pildytis. Tau tik sakome, kad greičiau susivok ir priimk jį į savo suvokimą. Trečiasis variantas – tai Tikėjimo Išraiška. Tikėjimo subtiliuoju pasauliu, tikėjimu Dievu išraiška. Ką reiškia Tikėjimo Išraiška? Tada, kai tu tikrai tiki subtiliuoju pasauliu, tu gauni iš jo energiją, tą energiją savo tikėjimu padidini ir „išsiunti“ atgal subtiliajam pasauliui. Subtiliojo pasaulio atstovai taip įgauna daugiau energijos, vadinasi turi didesnę galimybę, didesnę jėgą padėti žmonėms. Kaip pavyzdį galime pasakyti – kai tu skaitai Pakylėtųjų Valdovų laiškus, tu šį laišką priimi visa širdimi ir protu. Tu tiki, tu žinai, kad tai tikra tiesa. Tu išgyveni malonumą jį skaitydama, jį apmąstydama ir dėkodama už galimybę jį suprasti. Pakylėtojo Valdovo atsiųstas laiškas – tai energija iš subtiliojo pasaulio į Žemę ( šiuo atveju per tave, nes tu jį skaitai). Kai tu jį priimi visa širdimi, vadinasi sustiprini tikėjimą tuo, apie ką rašo ir tu išskleidi savo energiją. Tu „dovanoji“ energiją to laiško „savininkui“. Sustiprini jo „energetiką“. Sustiprini jo galimybę prisijungti prie kitų žmonių. Tikėjimo išraiška – kai tu tiki Dievu, tiki subtiliuoju pasauliu, tai išskleidi energiją  savo širdimi ir tą energiją pasiunti (nors to ir nežinai) atgal į subtilųjį pasaulį. Žinai tiesą: kur eina tavo mintis, ten eina ir tavo energija. Bet kuri mintis stiprina tai, apie ką galvoji. O čia yra ne vien tik mintis. Čia atsiranda Tikėjimas. Žinojimas. Suvokimas. Trečiasis tavo gyvenimo variantas – kai tu savo tikėjimu išskleidi energiją, kuria naudojasi tiek žmonės, tiek subtilieji pasauliai. Taip yra kuriama energija, kuria naudojasi ir žmonės, ir dieviškosios esybės. Čia atsiranda prasmė žodžių – kad žmogus gyvena Visatoje. Ne visi žmonės ( o kaip ne visi)  gali siųsti savo Tikėjimo išraiškos energiją subtiliajam pasauliui. Bet tu šiuo atveju ne tik gali tai atlikti, bet ir privalai. Tavo trečiasis variantas spindi erdvėje. Tai vienintelis teisingas variantas. Kaip tu jį išgyvensi, ką tu patirsi – tai jau tavo asmeniniai dalykai. Kelias, eiti tuo variantu, yra įvairus. Ir visi geri. Ačiū tau už galimybę perleisti šviesą į Žemės erdvę. Antroji seanso dalis tau parodė žmones. Žmones, gyvenusius prieš daugybę metų ir sugebėjusius Tikėti Dievu. Ir dabartinius žmones, kurie sukūrė tokią galingą sieną, kad Dievo šviesai neįmanoma paliesti tikinčiųjų žmonių. Mums pavyko per tave į Žemę įleisti tiek šviesos, kad suskaldėme tą akliną sieną. Mums įmanoma „greičiau“ paliesti tikinčius žmones, jums – rasti ryšį su subtiliuoju pasauliu. Tu matei: tikintis žmogus nuo besimeldžiančio žmogaus skiriasi. Kai žmogus meldžiasi, dar nereiškia, kad tiki Dievu. Jis turi pasitikėti Dievu, atsiduoti jam. Paleisti problemas ir žinoti, kad bet kur ir bet kada Dievas padės. O Dievas tikrai padės, jei tu juo tikėsi. Jei tu skleisi į subtilųjį pasaulį tikėjimo energiją, tai atgalinis ryšys bus stiprus. O jeigu tu tik meldiesi prašydamas, norėdamas, bet netikėdamas, kad Dievas padės – tai tokiu atveju tikėjimo nėra. Daugelis žmonių ir apsirinka, kalbėdami apie tikėjimą. Tikėti – tai pasitikėti, bet kur ir bet kada. Jeigu gyvenime kažkas įvyko, vadinasi taip ir turėjo būti (čia nekalbu apie karmos dėsnius). Kai Tiki Dievu, karmos dėsniai veikia kitaip. Sėkmės tau ir tavo draugams.

„Savęs ir Visatos pažinimo link” I audio knyga

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *