Melchisedekas

Epochų kaita

Sveika, čia Melchisedekas.

Gyvenate tokiame laikotarpyje, kai pasauliai keičiasi pozicijomis. Vienas nyksta, kitas stiprėja. Jūs turite ne tik suprasti, ko iš tikrųjų siekė Kūrėjas, suformuodamas žmogaus gyvybę, bet turite eiti nustatytu vystymosi greičiu ir kryptimi. Epochos keičiasi. Nauja seks naują. Mes davėme įvairią informaciją, kad tik būtų įmanoma pralaužti blokus. O dabar siekiame bendrauti ir kalbėti apie tai, kas reikalinga ateičiai. Tiesa, gyvenimas vyksta čia ir dabar. Bet jūs formuojate ateitį. Ir nebegalite formuoti „kvailos“ ateities. Neturime tiek energijos, nuolat taisyti jūsų klaidų. Galima vieną kartą mėginti, kitą kartą, bet ne amžinai. Jūs nebesuvokiate savo gyvybės vertės. Nebesuvokiate, kam reikalinga dieviškoji energija, kam reikalinga gyvybė. Žmogus nėra dulkė ir į dulkę nepavirs. Žmogus gavo gyvybę. Tai įvyko prieš daugybę metų, bet žmogus ne visados išgyveno tą procesą, kurį turėjo išgyventi – išjausti gyvenimą.

Miela Violeta, mums sunku su tavimi bendrauti, kai tu įsigilini į išorinę aplinką. Reikalingas tavo susikaupimas. Šis procesas įdomus tuo, kad tavo sąmonė turės išmokti gyventi su didžiąja sąmone. Turi sugebėti išjausti kitą gyvenimą. Ne tik momentais „pribėgti“ prie to gyvenimo, bet jį išjausti nuolatos. Tau kyla klausimas, kuo užsiimti? Atsakome – nuolatine savikontrole ir atsipalaidavimu. Tau nereikia kurti naujų įstaigų ar organizuoti žmonių gydymą. Kai kada toks gydymas tampa ego sureikšminimu: aš važiuoju „dvasiškai tobulėti“. Tai ego žaidimas. Labai mažai žmonių, kuriems iš tikro reikia pagalbos ir jie tave susiras. Bet tai nėra įstaigos kūrimas. Žmonės per dažnai sureikšmina savo bėdas, per lengvai nori jas išspręsti. Jūs neteikiate stebuklingų piliulių nuo išgijimo, jūs padedate pažinti energijų pasaulį. O kuris, atėjęs „iš gatvės“ iš tiesu supras ir įvertins energijų darbą? Todėl neleisime eikvoti tavo laiko ir mūsų energijos tiems, kurie to iš tikrųjų nenori. Gal jie nori greit išgyti, gal nori pažiūrėti ar prisiliesti prie kito pasaulio – tai jų norai. Bet ne mūsų tikslas. Laisvalaikiu gali kai kam padėti. Bet, jeigu mes darome tam tikrą procesą, tada niekas negali trukdyti. Su aplinkiniais mes susitvarkome, o su tavimi jau sunkiau. Todėl būk dėmesinga.

Kasdien į Žemę iš Visatos „atplaukia“ šviesos energijos. Daugybė subtiliojo pasaulio energijų nori padėti Žemei pereiti virsmo laikotarpį. Iš tiesu, tai sudėtingas laikotarpis. Reikalinga ne tik atsisakyti senų įpročių, bet visiškai naujai priimti būsimą ateitį. Todėl mes pakalbėsime apie ateitį. Jūs ją kuriate čia ir dabar, bet ją dabar kuriate pagal seną savo patirtį, pagal senas normas. O to nebereikia. Kadangi sunku kurti, ko neįsivaizduoji – tai mėginsime papasakoti apie ateitį. Pirmiausia, tai viską priimkite kaip mistiką, kaip pasaką. Vėliau suvoksite, kiek daug tiesos šioje mistikoje. Jeigu norėsite labai rimtai į viską reaguoti, tai atsiras prieštaravimai, vidinė kova ir atmetimas. Todėl kalbėkime apie pasaulį, kuriame turėtų gyventi žmogus. Pirmiausia, atmeskite visas jums žinomas struktūras, koks turėtų būti pasaulis. Jis ne toks, kokį įsivaizduojate. Žemę gaubia energetiniai sluoksniai. Šis sluoksnis lengvai priima spindulius iš erdvės. Spindulys, tai informacija, tai bendravimas. Kai išsijudina bangos neteisingos informacijos, pasidaro sunku pateikti naują, tuo labiau iš ateities. Teks daug ką išsiaiškinti apie dabartinę situaciją, paliekant žmogų, kaip žemiausią, bet stipriausią struktūrą, ramybėje.

Dievas suformavo naują gyvybę. Suteikė jam įvairių energijų derinį. Deriniai skiriasi, nes žmonės bendraudami taip vienas kitą labiau pažįsta, nes jam nauja ir įdomu su kitu bendrauti. Jeigu būtumėte visi vienodi, tai būtų vienodų robotų armija ir viskas. O dabar esate skirtingų energetinių darinių struktūra. Kiekvienas galite gauti iš Visatos skirtingą energiją, skirtingą informaciją, nes jūsų DNR yra skirtinga. Kiekvienoje energetinėje ląstelėje slypi skirtinga atmintis. Vieni žmonės turi daugiau šviesos, kiti mažiau. Vieni turi vieno žvaigždyno informaciją, kiti – kitų. Pasaulių yra daugybė. Todėl kiekvienas žmogus yra labai skirtingas. Dievas, formuodamas žmogų, panaudojo įvairovę. Tai atsispindi ir žmogaus išvaizdoje – visi skirtingi. Nebent dvyniai, bet ir tie skiriasi, jei ne išvaizda, tai protu, jausmingumu. Energetiniai deriniai vienaip ar kitaip vienas kitą įtakodami, išspinduliuoja energiją. Šis spinduliavimas ilgą laiką vyko tik Žemės erdvės ribose. Bet pasauliai keičiasi, žmogaus energija turi sukontaktuoti su kitais energetiniais deriniais. Turi pažinti nematerialų pasaulį. Ir ne tik tą, kuris yra Žemėje, bet ir tą, kuris yra aukščiau negatyvumo. Tame pasaulyje yra daug gyvybės. Sąmoningos gyvybės. Reikalingas bendravimas su ta sąmoninga gyvybe. Reikia pažinti ir gyventi tame naujame pasaulyje. Ar aš esu to pasaulio dalis? Ne. Esu truputi kitame pasaulyje. Mes padedame žmonėms. Jūsų gyvenimas, iš principo, labai mažai keisis. Esminis dalykas tik tas, kad bendrausite ne tik tarpusavyje žmogus su žmogumi, bet ir su kitomis sąmoningomis aukšto energetinio lygio gyvybėmis. Tai nauja patirtis. Naujos galimybės, nauji suvokimai. Kol kas žmogui su žmogumi sekasi sunkiai bendrauti, bet viskas su laiku susitvarkys. Ochėjo žvaigždynas egzistuoja ir jis pasiruošęs bendrauti. Įsivaizduok, jei galėtum suvokti jų gyvenimo būdą, suvokti jų praeitį ir dabartį, jų išmintį – kiek daug naujos patirties ir kokia ji nepanaši į žmogaus patirtį. Visa tai suvokti galima tik atlaisvinus savo ribotą protą, tik atsisakius prisirišimo prie dabartinių gyvenimo taisyklių. Žmogaus protas ir ego yra stipri struktūra. Ji įsitvirtina žmogaus visumoje ir ji trukdo priimti kitokią informaciją. Iš principo kitokią informaciją. Tas trukdymas pasireiškia ne tik nustatyta suvokimo riba, bet ir fiziškai. Atsisakius šių struktūrų (proto ir ego) žmogus netenka dalies savęs. Žinoma, tai praradimai, kurie gali silpną žmogų pažeisti. Todėl ir dirbame tik su stipriais. Stiprus žmogus atsisakys savo proto sukaustytų normų ir atsipalaidavęs įsilies į kitų pasaulį. Pirmutinė sąlyga to proceso – tai atsipalaiduoti ir mėginti suvokti tai, ką norime parodyti. Nes tie potyriai, tie suvokimai neatitinka dabartinių jausmų apibūdinimo. Jūs logiškai neišmąstysite, ką turėtumėte jausti ar suprasti. Jeigu logiškai mąstote – tai jūsų protas žaidžia su jumis. Jis pataikauja tavajam ego: o, žiūrėk, koks aš protingas, kiek daug žinau, kiek daug išmanau. Tiesa, palyginus su dauguma žmonių, tu išsiskirtum, būtum protingesnis. Bet vis tiek, tik žmogus su savo ego ir protu, ir gyvenančiu tik Žemės erdvėje. Į Visatos erdvę su tokiais „ pagalbininkais“ neišeisi. Visiškai turi atsisakyti savo proto. Nes jis su savo taisyklėmis ir nuostatomis neleis priimti to, kas nauja. Po mėginimo pažinti Visatą, taip, gali pasinaudoti proto paslaugomis – apmąstyti, įvertinti, suformuoti naują atmintį. Bet išėjimo momentu, negalima dirbti kartu su protu. Reikia pasikliauti Dievo suteikta galia išeiti į didžiąją erdvę. Nepasiruošęs – neišeisi. Šambalos vartai neatsivers.

Pažinti kitos gyvybės pasaulį, kitų energijų bendravimą, mėginti tai suvokti ir išreikšti į žmonių kalbą yra svarbiau, nei poilsio įstaigos formavimas, tenkinat jų ego. Mes dirbame su kitomis žmogaus struktūromis: su jo aukštesniu sąmoningumu, su jo energijų deriniu, kuris gali pasireikšti Visatos lygmenyje, ne tik Žemės. Tai iš tiesu, skirtingas lygmuo. Žinoma, į jį nepereisi, neišėjęs iš dabartinio lygmens. Todėl mes žmonėms padedame, bet netenkiname jų ego. Tai skirtingi dalykai. Mes kiekvieno skaitovo prašome – pajuskite savyje esantį stebuklą, pajuskite didingumą savo sielos (ne ego), suvokite paslaptingumą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *