Melchisedekas

Iliuzijos suviniojimas

Sveika, čia Melchisedekas, Šviesos angelas.

Šviesos angelas – ką tai reiškia? Angelai, tai globėjai. Šviesos angelas – globėjas tų, kurie skleidžia šviesą, kurie sugeba priimti ir perduoti kitiems šviesą. Kas yra šviesa? Tai suvokimas Dieviškosios Tiesos.

Visata kupina gyvybės. Gyvybės formų yra labai įvairių. Kiekvienas pasaulis turi savo vystymosi eigą ir struktūrą. Yra daug žemos energetikos gyvybių. Jų yra įvairių. Vienos sąmoningos, kitos nesąmoningos. Bet, jeigu ji turi gyvybę, vadinasi ji įeina į vystymosi procesą. Viena gyvybės forma gali egzistuoti šimtus metų, kita – tik akimirką. Kiekvienos gyvybės yra skirtingas evoliucijos laikotarpis. Gyvybė yra ne tik Žemėje, ne tik kitose planetose, ji yra ir kituose lygmenyse. Kiekviena gyvybė turi savo funkciją. Ji vykdo jai skirtą Matricos darbą. Be vienos gyvybės formos nepavyktų egzistuoti kitai gyvybei. Pažiūrėkite į savo Žemės struktūrą. Kiekvienas augalas, kiekvienas gyvūnas turi savo paskirtį. Ir jeigu jų būtų per daug, ar per mažai – išsiderintų vystymosi procesas (ekosistema).

Ir visoje Visatoje tas pats. Gyvybės yra įvairios.  Viena mažiau sąmoninga, kita labiau. Ir kiekviena turi savo funkciją. Gyvybė – tai struktūra, turinti gyvybinės energijos ir vykdanti tam tikrą Kūrėjo suformuotą užduotį. Gyvybės formų yra įvairių. Gyvybės išraiškų yra įvairių. Tai priklauso, kokiame lygmenyje ji egzistuoja. Pvz, žmogus ir gyvūnai egzistuoja tame pačiame laike ir toje pačioje erdvėje. Bet lygmenys skirtingi. Žmogus yra aukštesniame lygmenyje. Jūs vieni kitus matote, bet suprasti sekasi sunkiai. Lygmenys turi atotrūkį. Virš žmogaus lygmens yra subtilusis pasaulis. Tai gyvybinė struktūra, kuri egzistuoja tame pačiame laike ir erdvėje, bet vienas kito nelabai apčiuopiate ir nesuprantate. Šiame lygmenyje lygiagrečiai su žmogumi egzistuoja angelai. Tai nėra žmogaus sudedamoji dalis. Tai atskiras lygmuo. Angelai, elohimai ir daugelis kitų būtybių, kurios vienaip ar kitaip padeda žmogui gyventi. Kiti pasauliai turi savo lygmenis, bet kol nesuprantate Žemės lygių apie kitus ir nekalbėsime. Virš angelų lygio yra subtilesnės struktūros angelai, bei Baltosios Brolijos atstovai.

Baltosios Brolijos atstovai – tai sąmoninga struktūra, kuri gali tiesiogiai veikti kiekvieną žmogų, esantį įsikūnijime, nes jie yra „kilę“ iš žmonių. Jie gali reinkarnuotis, esant būtinybei ir galimybei. Baltosios Brolijos atstovai nuolat stebi, kaip sekasi žmogui suvokti savo paskirtį ir suteikia visapusišką pagalbą tiems, kurie jos nori ir gali priimti. Baltajai Brolijai labai svarbu sugebėjimas išlaikyti Žemę ir žmogų neatitrūkus nuo Dieviškosios gyvybės srauto. Jeigu Žemė dėl žmogaus ego visiškai atitrūktų nuo dieviškosios gyvybės srauto, ji patektų į juodąją skylę. Zoną, kur nebėra gyvybės srauto. Visa Visata perpildyta gyvybės srauto, išskyrus tamsiąsias skyles. Į jas patekus, gyvybė išnyksta ir gali likti tik kieta materija, be funkcionavimo galimybių – tai kosminės šiukšlės. Pasitaiko tokių atvejų, kai pasaulis žlunga, jis atsiskiria nuo sistemos (įvykus kosminiam kataklizmui) ir panyra į tamsiąją skylę. Visa sąmoninga gyvybė žūva. Tai daug blogiau, nei Žemės planetos patiriami kataklizmai. Nes įvykus Žemės stichinei nelaimei – išlieka siela, išlieka esybė. Išlieka gyvybė. Įvykus kosminiam kataklizmui – visiškai išnyksta gyvybė. Tokiu atveju išnyktų struktūra „žmogus“. Tokia teorija yra galima. Bet šiuo metu nekyla tokių didžiulių problemų. Iš tiesų, žmogus sugeba save suvaldyti, sukontroliuoti ir vykdyti Dievo valią. Jūs, gyvenantys vakarų civilizacijoje, manote, kad pasaulis labai atitrūkęs nuo Dievo ir yra iškreiptas vystymosi procesas. Iš tiesų taip ir yra, bet pasaulyje yra daugybė šalių, daugybė žmonių, kurie sugeba tikėti Dievu. Tik jie apie tai garsiai nešaukia. Jie Tiki. Jie bendrauja su Dievu. Taip pasaulis ir išlieka. Todėl Baltoji Brolija ir įsikūrusi Himalajuose, nes toje srityje žmonių tikėjimas Dievu yra aukščiausio lygmens. Energetiniai srautai patys gyvybingiausi. Ar ten daug žmonių, sergančių Alzheimerio liga, kraujotakos sutrikimais, depresija ir kitomis ligomis? Tikrai ne. Nes jie moka tikėti Dievu, jų gyvybiniai srautai švarūs ir gyvybingi. Vakarų civilizacijoje, kur sutrikęs tikėjimo sugebėjimas, gyvybiniai srautai, einantys per žmogų, yra labai silpni. Todėl ir žmonės serga. Serga pačiomis įvairiausiomis ligomis. Nuo sugebėjimo Tikėti ir Pasitikėti Dievu, priklauso kokio švarumo ir stiprumo energija teka per žmogų. Tai sudaro sąlygas būti sveiku. Jeigu jūsų sveikata sutrikusi, nors manote, kad mąstote teisingai, jūs vis tik pasitikrinkite, kaip išreiškiate, kaip suvokiate savo santykį su Dievu. Ne su Pakylėtaisiais Valdovais, ne su angelais, o su Dievu… (čia kalbu apie laikinus susirgimus, nes kitų ligų atsiradimą gali paskatinti karma ir kiti dalykai). Baltosios Brolijos atstovai egzistuoja lygiagrečiai jūsų laike ir jūsų erdvėje, tik lygmenys skirtingi. Juo aukštesni lygmenys, tuo daugiau jie aprėpia ir labiau sugeba suvokti kitus pasaulius. Todėl šiame lygmenyje apsilanko Pakylėtieji Valdovai. Jeigu Buda kviečia tave bendrauti kitoje erdvėje, tai šią erdvę vadinkime Hermistika.  Angelai sargai čia įtakos neturi. Šioje erdvėje gali pasikliauti tik tuo, kas tave pakviečia. Ten nėra tamsos jėgų, todėl tau nieko blogo negali atsitikti. Blogai gali būti tik tuo atveju, jei nesuvaldytum savo baimių, savo prisirišimų. Viso to, į ką mes nesikišame. Tai tavoji struktūra. Su tuo turi susitvarkyti pati. Iš išorės pavojų nėra, tik iš vidaus. Bet, manoma, kad pasiruošimo etapai buvo ilgi ir tu gali įeiti į tą erdvę.

po 10 minučių…

Tu buvai Hermistikos dalyje, kur stebima Akašos kronika. Ši kronika yra užkoduota tam tikrais taškais, schemomis. Nes tie, kurie skaito šias kronikas, neanalizuoja subjektyvios nuomonės konkretaus žmogaus. Viename taške atsispindi to žmogaus mintys, jausmai, poelgiai ir viso to pasekmė kitam žmogui, per jį dar kitam žmogui. Akašos kronikų stebėtojų mąstymo greitis yra labai didelis. Ir sugebėjimas aprėpti informacijos kiekį yra stulbinantis, palyginus su žmogaus sugebėjimais. Iš vieno taško Akašos kronikose, galima nuspręsti, kokią įtaką aplinkai padarė konkreti žmogaus mintis ir duodami nurodymai angelams suformuoti tokias gyvenimo situacijas, kad jos būtų kuo tikslingesnės, žmogui įgyvendinat savo siekius. Yra įvertinama, kokią karmą žmogus susikūrė neteisingai elgdamasis. Kai jis neteisingą mintį perduoda vienam, tas dar kitam ir t.t., tai visos grandinės neteisingų minčių suformuotos karmos, grįžta pirmajam. Bet, kas atrodo žmogui neteisinga, tai dar nereiškia, kad neteisinga visumos atžvilgiu. Tavo suformuotas veiksmas, kuris iššaukė aplinkinių nepasitenkinimą, blogą atmosferą ir, tarsi sukūrė karmą, gali būti įvertinama kaip labai tikslingas poelgis ir karmos tu nesukūrei. Tik kitas žmogus, nesugebėjęs tinkamai priimti tavo veiksmo ir suformavęs blogą atmosferą – suformavo karmą sau. O jeigu tu pataikauji arba sąmoningai perteiki gerą nuotaiką kitam, ir po to, jis apie tave gerai galvoja, tai nereiškia, kad nesusikūrei karmos sau. Sukūrei ir dar prisiimi pasekmes dėl neteisingų būsimų poelgių to kito žmogaus. Vienu žodžiu, žmogui sudėtinga įvertinti kas gerai, o kas blogai. O Akašos kronikų stebėtojai tai įvertina akimirksniu. Nes jie mato tavo veikimo pasekmes ateityje ir dabartyje. Todėl, gelbstint situaciją, yra perduodama informacija žmogaus angelams – taisyti padėtį. Kaip tai pavyksta – tai jau kitas klausimas. Tavo ar tavo draugų seansų metu, kai erdvėje piešiate hieroglifus, tai reiškia, kad pakeičiate likimą Akašos kronikose. Performuojate likimą tiesiogiai. Tai daug greičiau, nei gyventi ir išgyventi gyvenimiškas situacijas ir pakeisti likimą. Bet tai daroma retai ir ne visiems. O jeigu daroma – tai tuo tik džiaukitės, nes pagreitinate savo vystymosi procesą.

Ir dar viena esminė klaida, kuri nuolat figūruoja tavo (ir žinoma, daugumos žmonių) mąstyme. Viską mėginate aiškinti pradedant nuo žmogaus. Tarsi žmogus būtų esminė dalis. Ne. Viskas prasideda nuo Dievo. Nuo Šaltinio. Žmogus yra Dievo valios vykdytojas, Baltosios Brolijos atstovai yra valios vykdytojai, tik su didesniu sąmoningumu ir didesnėmis galimybėmis. Visi ateina iš Šaltinio. Visi yra Vienis. Tik egzistuoja skirtinguose lygiuose. Ir ne pradedant nuo Žemės, o pradedant nuo Šaltinio ir einant link žemiausios ir sunkiausios struktūros. Tarkime, žmogus yra galutinė išraiška. Vadinasi, ji turi peržengti vystymosi etapą nuo žemiausio lygmens link aukščiausio. Tai yra ne mokymasis ir tobulėjimas, o grįžimas atgal link Šaltinio. Vadinasi, keliant sąmoningumą ir vibracijas, eini aukštyn link Dievo. Grįžti link Dievo. Ėjimą dvasinio tobulėjimo keliu tu įvertini kaip kilimą nuo žemiausio lygmens aukštyn. Bet iš tiesų, tu tik atveri naują laiptelį. Tu gauni tai, ko nusipelnei, ko pasiekei. Kildamas aukštyn tu tik susirenki, kas iš tiesų tau priklauso. Tu save gliaudai kaip svogūną. Nuimi vieną kietą lapelį po kito ir taip eini link šerdies. Tu esi visuma: nuo Šaltinio iki žmogaus. Tik tavo kelias yra atbulinis: nuo žmogaus link Šaltinio. Todėl sakyti kuo skiriasi Pakylėtieji Valdovai nuo žmogaus galima tik atsižvelgiant, kad visi prasideda nuo Šaltinio. Tik Pakylėtieji Valdovai  nebėra tokioje žemoje grandyje kaip žmogus. Nors daugelis iš jų tą grandį praėjo. Kiti praėjo kitas „grandis“. Jų sąmoningumas atlaisvėja ir jie gyvena kitame lygmenyje. Nusiima ribą ir patenka į aukštesnių vibracijų lygmenį. Todėl nemąstykite pagal šią kryptį: žmogus – angelai – pakylėtieji valdovai ir t.t. Pradėkite  taip: Šaltinis – Dievai- Pakylėtieji Valdovai – angelai, Akašos kronikos sergėtojai, elohimai – žmogaus angelai – žmogus. Materialus žmogus yra galutinė išraiška Žemės erdvės struktūroje. Ir jis vystydamasis grįžta namo, o ne žengia kažkur aukštyn, nežinia kur ir kodėl. Jis grįžta atgal.

Štai taip ir pradedame suvokti, kas yra iliuzijos suvyniojimas.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *