Melchisedekas

„Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės”

Sveika, čia Melchisedekas.

Mes ateiname į žemę sukoncentravę savo sąmoningumą į energetinį kamuolį, kuris turi apsaugą tiek nuo fizinio poveikio, tiek nuokritos  sąmoningos jėgos. Kiekvieną kartą, užmezgant ryšį su tavimi, mes išskleidžiame energetinę giją. Kai bendraujame su žmogumi, mes nesame Plejadoje. Mes esame įėję į Žemės energetinį lauką, į erdvę, kurioje formuojasi esybės. Tas laukas labiausiai atitinka mūsų energetiką. Ten mes galime būti, nepažeisdami savo energetikos ir sąmoningumo. Kalbėti apie gyvenimą Plejadoje dar sudėtinga ir netikslinga. Mes duodame žinias ne dėl įdomumo, o todėl, kad keistųsi jūsų vibracijos. Ir darome viską, kad šios vibracijos keistųsi. Vieni žmonės (pvz. draugai) jus palieka, kiti (taip susiklosto situacija) išvyksta gyventi ar dirbti kitur. Keičiantis energetikai, keičiasi ir aplinka. Jūsų aplinkoje lieka žmonės, kurie gali ir nori pasikeisti ir tie, kurie sudaro sąlygas atidirbti jums karmą. Vieni ir kiti jums yra labai svarbūs. Todėl turite išmokti save suvaldyti. Žinoma, tai yra sunku. Bet kai dirbate su pagreitintu karmos atidirbimu – tai būtina sąlyga. Karma nėra suaštrinama tiek, kad žmogus nesugebėtų susitvarkyti. Nesugeba susitvarkyti tada, kai ego būna per didelis. Kai jo gyvenimo suvokimas per daug asmeninis. Viską keičia požiūris į save, savo vertybes, savo padėtį Žemėje. Nori būti laimingas – nesuasmenink savęs. Tu turi jausti komfortą, bet tu turi gyventi bendroje aplinkoje. Jeigu tik sukuri savo komfortišką zoną, ji suformuoja ir karmą. Nes, jeigu kas nors pažeidžia tavo komfortišką zoną, tai pradedi jausti nepasitenkinimą, pyktį, nuoskaudą. Ir tai tik todėl, kad „kažkas“ pažeidė tavo susikurtą komfortišką gyvenimo zoną. Reikia išmokti gyventi bendroje aukštų vibracijų aplinkoje, kur kiekvienas gali jausti komfortą nereikalaudamas ir nepažeisdamas kito žmogaus savitumo. Bendroje aukšto energetinio lygio erdvėje, kiekvienas žmogus suvoks, kokie jausmai ir mintys kuria gyvybinę energiją, o kokių reikėtų atsisakyti. Ir ne vien dėl savęs. Dėl bendros aplinkos. Nes žmogus nėra sukurtas gyventi vienas. Net ąžuolas, augantis vienas laukuose, negyvena vien dėl savęs: jis priima paukščius į savo glėbį, apvalo orą, suteikia džiaugsmo žmogaus akiai. Gyvenimas nesukurtas tam, kad apsiribotumėte tik savo gyvenimu. Nekalbu apie begalinę visuomeninę veiklą. Jokiu būdu. Čia reikia susivokti, kad kiekvienas žmogus išspinduliuoja energiją ir ji vienaip ar kitaip, veikia aplinką. Todėl turite būti atsakingi, ką išspinduliuojate į aplinką. Ir turite išmokti „spinduliuoti“ tai, kas iš tikro reikalinga visai aplinkai, o ne tik tau asmeniškai. Žmonės labai užsidarę. Jie daug dirba, daug sprendžia klausimų, problemų, bet atviras bendravimas baigia išnykti. Tranki muzika ir alkoholis nepadeda išvystyti  atviro bendravimo. Tai tik pabėgimas nuo nuoširdumo. Kiekvienas su savo skausmu užsidaro savo namuose, su savo džiaugsmu užsidaro namuose. Kas juos suvaržo? Prietarai, kad negalima džiaugtis? Baimė, kad apkalbės ar neįvertins? Taip, jūs daug ko bijote, arba tiesiog nusprendžiate, kad lengviau būti „užsidariusiam“. Aš nesiūlau jums bėgti pas draugus ir išsikalbėti kaip jums sekasi. Siūlau atkreipti dėmesį į žmogaus akis, kad pamatytumėte jo tikruosius jausmus, sugebėtumėte nevertinti, nesmerkti, o tiesiog pasistengti suprasti kitą žmogų. Taip tu atsiversi, nes būsi nuoširdus sau ir kitam. Tą nuoširdumą pajutęs ir kitas žmogus išdrįs atsiverti. Formuokite mintis taip, kad į erdvę išleistumėte daugiau pozityvumo. Ir tas pozityvumas neturi būti labai asmeninis. Supraskite, gyvenate tarp žmonių. Kiekvieno žmogaus energetika veikia tiek jus, tiek bendrą Žemės aplinką. Nuo to jūs neužsidarysite jokiose patalpose. Tai tik ignoravimas esamos situacijos. Erdvė kupina pačių įvairiausių jausmų, minčių. Ir visur veikia sąskambio dėsnis. Kas yra tavo viduje – tas ir tavo aplinkoje. Yra dėsniai, kurie veikia neatsižvelgiant į tai, suprantate juos ar nesuprantate. Kaip jūs sakote: įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Jeigu jūs ir nesuvokiate Visatos dėsnių, tai nereiškia, kad jie neveikia. O kad jums būtų lengviau gyventi – mėginkite suprasti šiuos dėsnius. Laimingesni būsite.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *