Melchisedekas

Vaikai su negalia

Sveika, čia Melchisedekas.

Kiekvienas žmogus turi ryšį su kosmosu. Jo energetinis kanalas labai smarkiai sukasi. Juo stipresnis energetiškai žmogus, tuo jo kanalas smarkiau sukasi. Taip stipriau energijų srautas kyla į erdvę, kartu išspinduliuoja sukurtą energiją. Ta sukurta energija pasklinda kaip bangos. Labai stiprus žmogus perleidžia per save labai stiprią bangą ir ji nuvilnija per žmoniją. Tas, kas gali ją priimti – priima, o kitus ši banga tik įtakoja. Visur turi būti sąskambis. Vakar įvyko trumpas seansas su Šviesos žmogumi – Živile. Reikalinga apie tai kalbėti, nes buvo galimybė pamatyti kaip iš tikrųjų turi dirbti žmogaus energetinis kanalas. Seanso pabaigoje tu pajautei, kaip vaivorykščių spalvos energetinis stulpas labai smarkiai sukasi. Jis buvo labai aukštas, smarkai sukosi ir suformuotos vaivorykštinės bangos nuvilnijo per Žemę. Bangos srautas ėjo tiesiogiai per Žemę, tik tą energiją priėmė tie, kas tai galėjo priimti. Šį kartą ją galėjai priimti tu ir tavo komanda. Tu net susigraudinai pajutusi begalinę šilumą ir gerumą. Kiek daug laiko praėjo, kai buvai susitikusi su Živile ir tik dabar pajėgei priimti dalį jos energijos. Tu žinojai, kad jai padėti bus galima tik priėmus jos energiją. Mėginai ją priimti iš savo pozicijų, ir, žinoma, nepavyko. Prisimeni, kai buvo Živilė, tu šalia jos jautei stiprią energiją. Užvakar, kai buvo seansas su tavo komanda, tu, nors ir silpnai, bet ties kiekvienu jautei tam tikros išraiškos energijas. Vadinasi, jūsų komandos ir Živilės energetika supanašėjo. Nors Živilės yra daug stipresnė. Mes sakėme tavo komandai, kad kol kas nusodinamos energijos yra silpnos, kad sugebėtumėte prisitaikyti ir priimti tą energiją. Vėliau, sakėme, ją stiprinsime. Živilės energija jau dabar yra tokio lygio, link kokio jūs einate. Mes džiaugiamės galėdami pakelti jūsų energetiką tiek, kad perimtumėte Živilės sukauptą energiją. Ši energija tam į Žemę ir įleista, kad būtų naudojama, kad būtų realizuojama.

Procesas vyksta. Tokiais energetiniais stulpais turite tapti jūs visi. Živilės materialioji išraiška sudėtinga ir sunki. Nes tuo laikotarpiu galinga energija tik taip galėjo įsikūnyti  į Žemę. Jeigu jums pavyks išlaikyti savo energetinį lygmenį tokiame aukštame lygyje, kaip esate paruošti, tai Žemėje gims mažiau žmonių su negalia. Jeigu jums pavyks išlaikyti šį energetinį lygmenį ir jį didinti bei realizuoti, tai Žemės energetinis laukas laisvės ir stiprios energijos lengviau įeis į Žemės erdvę. Jos bet kokiu atveju eina į Žemę. Kol Žemės energetika silpna ir kieta, tai stiprioji energija užblokuoja žemiškąją žmogaus veiklą ir išraišką, nes sukoncentruoja jėgą tik į energijos įtvirtinimą erdvėje. Taip gimsta vaikai su negalia. Žinoma, šios sielos žino apie savo būsimą paskirtį, tie vaikai gimsta atitinkamose šeimose, priklausomai nuo karmos atidirbimo mechanizmo ir kitų sielų vystymosi krypties. Viskas formuojama labai plačiu požiūriu. Viskas labai susieta ir įvertinta. Bet, jeigu jūs sugebėsite save pakeisti, jeigu sugebėsite suformuoti kitokį požiūrį į savo gyvenimo išraišką, jūs priimsite stiprią energiją ir sąmoningai ją perduosite kitiems žmonėms. Yra reikalinga sąmoninga išraiška tos stiprios energijos. Sąmoninga išraiška – tai kūrybinis procesas. Ne techninis, o kūrybinis. O visi ir siekiame išreikšti Dievo suteiktą kūrybinę energiją. Nebūtų tiek vaikų su negalia, jeigu žmonės nebūtų taip sužeminę savo energetinį lygmenį. Ne Dievas nusprendė, kad turi gimti vaikai su negalia, tai jūs, žmonės, nusprendėte, kad galite nevertinti savo dieviškosios energijos, ją iššvaistyti ir naudoti tamsiajai energijai išlaikyti. Atsibuskite ir įvertinkite šiandieną kiekvienas savo gyvenimo būdą, savo požiūrį į save ir aplinkinius, savo mintis. Ką kuriate: kuriančiąją ar naikinančiąją energiją? Jeigu tavo mintys vis dar tamsios, piktos, nekenčiančios – tai tu prisidedi prie to, kad gimtų vaikai su negalia. Ir nemanyk, kad tu esi geras ir nekaltas dėl to, kas bloga vyksta Žemėje. Esi atsakingas, nes tai tu kuri. Tokia padėtis dėl tavo minties energijos galios. Nustok savęs gailėtis, nustok verkšlenti, nustok pagaliau pykti ir neapkęsti. Nustok bambėti ir jaustis nusiminusiu. Tu esi Žemėje ir tu kuri. Tu turi kūrybos galią. Minties kūrybos galią. Surask jėgų atsisakyti tave supančios tamsos, pažvelk į Saulę, į Mėnulį, į kūdikio veidą. Yra daug šviesos aplinkui. Nukreipk savo mintį į šviesą, į vidinę tylą. Apribok savo materialią veiklą, neskubėk „nuversti kalnus“. Vienas nuoširdus pokalbis su savo vaiku yra daug svarbesnis Žemės išgyvenimui, žmonijos ateičiai, nei išplauti indai ar pastatytas namas. Sugebėk išeiti į tylą. Leisk savo kūnui ir sielai nors akimirkai per savaitę išeiti iš visuomeninio triukšmo į tylą. Palikite akimirkai jus supantį triukšmą ir išeikite į tylą. O tyloje pasiklausykite savo minčių. Pirmiausia, girdėsite savo minčių triukšmą, vėliau išmoksite išgirsti tylą. Neišgirsite vidinio savo sielos balso, jei neišmoksite išgirsti tylos.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *