Melchisedekas, Vienatinio Esatis

Žmogaus „gyventojai”

Sveika, čia Melchisedekas. Šviesos angelas.

Kaip niekad Žemei reikalinga šviesa. Kiekvienas procesas vyksta tam tikrame lygmenyje. Kuo žemesnis energetinis lygmuo, tuo įtakos ir svarbumo jis turi mažiau.

Bet šiandieną yra judinami tie energetiniai laukai, kurie „snaudė“ daugeli tūkstančių metų. Tai energetiniai laukai, kurie formavosi per daugelį tūstančių metų. Žmogus – subtili būtybė. Ji formavosi iš pačių įvairiausių energijų. Pradžioje buvo formuojama aukšto energetinio lygmens struktūra, bet, bet kokiu atveju, žmogus, kaip individas yra žemų vibracijų subjektas. Vadinasi, žmogaus struktūra žemino savo vibracijas, kol prisitaikė ir galėjo pasireikšti materialioje plotmėje. Žemėjant vibracijoms į žmogaus struktūrą įžengė būtybės iš kitų civilizacijų ir iš kitų energetinių sluoksnių. Vienos iš jų, kaip jau rašėme, tiesiog atėjus laikui ir galimybėms, pasitraukia iš žmogaus struktūros. Taip apvaloma žmogaus energetika. Seansų metu, kai „ištraukiamos“ žmogui nepriklausančios energetinės struktūros, jaučiasi, kad jos yra sąmoningos. Reikia net derėtis dėl jų pasitraukimo. Kiekviena būtybė, pasitraukdama iš žmogaus struktūros, turi išeiti į savo erdvę ir savo laikmetį. Negalima jų ištraukti ir paleisti į nežinią. Vienos būna silpnesnės jėgos, kitos būna galingesnės. Tai priklauso, kokiu momentu ir iš kur jos atėjo, įsiliejo į žmogaus struktūrą. Tai, kaip supratote, grynai energetinis darbas ir žmogus pats sąmoningai neatras ir neištrauks iš savos energetikos šių būtybių. Nemaišykite to su astraliniu pasauliu ar žemiškojo pasaulio nematerialiuoju pasauliu. Tai subtilios energetikos struktūros ir tik labai stipri jėga gali juos atskirti nuo žmogaus energetinės struktūros. Žmogus nugyvena daugybė įsikūnijimų ir net nejaučia savyje turintis „svetimšalių“. Dauguma jų tiesiog egzistuoja toje energetikoje, „snaudžia“ ir niekaip nepasireiškia. Bet, vibracijoms kylant, jos įgauna savo jėgą. Atsigauna ir gali įtakoti žmogaus gyvenseną ir mąstyseną. Todėl labai svarbu yra tas būtybes ištraukti, išvalyti. Jos daro netinkamą įtaką. Jų neturi būti žmogaus energetikoje. Ypač žmogaus, kuris jau gali į save įleisti šviesos energijas. Žmogus subręsta, sprendimai jo aiškūs, siekiai aiškūs, o energetinė struktūra būna pripildyta kažkuo nereikalingu, net žalingu. Todėl negalime duoti gerosios energijos. Negalime stiprinti blogio. Bet, aukštų vibracijų bangos išjudina žmogaus energetiką, išvalo tam tikrus sluoksnius.

Lengviausia išvalyti dabar susidariusius blokus. Vėliau yra einama į buvusius įsikūnijimus, į laikotarpius tarp įsikūnijimų. Žmogaus energetika valoma, vadinasi, žmogus pajėgus į save priimti daug šviesos ir ją išspinduliuoti į erdvę. Taip kuriamas aukštesnis energetinis laukas. Bet, suvokiate, kad visoje erdvėje egzistuoja gerosios ir blogosios jėgos. Dabar nekalbu apie visumą sudarantį gėrį ir blogį. Kalbu apie žemesnio sąmoningumo lygio gėrio ir blogio jėgas.

Į žmogaus energetiką yra įėjusios įvairaus subtilumo jėgos, įvairaus galingumo jėgos. Juo aukštesnės žmogaus vibracijos, juo lengviau pasirodo tamsiosios jėgos kupinos būtybės. Šiuo, konkrečiu atveju (užtiktu seanso metu), kalbame apie sutvėrimus, kurie siekia net žmogaus gyvybės. Sakėme, ateina laikas, kai tenka dirbti tame energetiniame lygmenyje, kurio neatlaiko silpnų nervų žmogus. Bet viską galima suvaldyti, tuo labiau, kad dirbama didžiausioje apsaugoje. Mums buvo aišku, kad ateis momentas, kai susidursi su snaudžiančiąja gyvate, kuri gali pasiglemžti bet kurią žmogišką būtybę. Ji nepriklausė tai moteriai, net nepriklausė jos energetinei struktūrai. Bet ši snaudžiančioji gyvatė labai pavojinga tam tikrame energetiniame lauke. Todėl ją reikėjo ištraukti į „šviesą“ ir sunaikinti. Deja, ištraukti pavyko, sunaikinti ne. Ji dabar yra „apsvaiginta.“  Be galimybės kam nors pakenkti, bet negalima dirti aukštų energijų virpesių lygmenyje, nes tada ji atlaisvėtų. Todėl buvo uždrausta daryti seansą žmogui, su kuriuo dirba labai subtilios energijos. Žemesnis lygmuo nepaliečia šios gyvatės, vadinasi jai įtakos negali padaryti. O rimti seansai stabdomi. Kaip elgsimės? Mėginsime pasitarti, kaip tai geriau atlikti. Mes džiaugiamės, kad pavyko ją „pagauti“. Jos veikla kontroliuojama ir pasakysime kaip elgtis toliau.

Pasijungė Vienatinio Esatis:

Aš, Vienatinio Esatis, siunčiu savo jėgą ir palaiminimą į tavąją erdvę. Būk stipri, išsišauk ir sunaikink tai, ką paleidai.

 Po tų žodžių  pakilo ranka ir pradėjo deginti tą negerumą. Atrodė, kad sudeginus vieną galvą, jos vietoje atsirasdavo kelios galvos. Bet iš delno ėjo labai stipri energija, jautėsi visiška ramybė, tvirtas žinojimas, kad tas tamsumas bus sudegintas. Vienatinio Esaties ramybė užgožė visas mano baimes.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *