Motina Marija

Asmeninę pažangą kuriate savo kasdienybe

Būkite palaiminti. Pavasario lygiadienis laukia didžiulio jūsų susikaupimo ir pasiruošimo naujam etapui. Mes tikimės per šį ateinantį laikotarpį sužadinti daug jūsų prisiminimų ir gebėjimų. Šis etapas pareikalaus iš jūsų dar didesnės disciplinos, savikontrolės. Niekas nevyks su jumis be jūsų pastangų, todėl taip ir norisi iš jūsų dar didesnio dėmesio, atsidavimo ir siekio atsiverti naujumui. Tas atsivėrimo laikotarpis nėra vien asmeninė pažanga. Taip, jūs tobulėjate, bet vardan ko tas tobulėjimas reikalingas? Turi keistis bendras Žemės energetinis laukas, o jį pakeisti gali tik žmogaus vibracijos. Žemės energetinis laukas turi prisiderinti prie naujų reikalavimų, kuriuos kelia naujas Žemės ir žmonijos vystymosi ciklas. Kasdien vyksta procesai ir kasdien keičiasi energetiniai laukai. Gyvenimas visados juda į priekį, kad ir ką žmogus veiktų. Bet yra reikalinga, kad tas gyvenimas judėtų ne tik į priekį, bet ir teisinga linkme. Ta linkme, kuri labiausiai priartina žmogų prie jo susiliejimo su savuoju Aš. Todėl ir norisi, kad įsiklausytumėte į raginimus, kuriuos mes pateikiame. Nepakanka savarankiškai tobulėti, reikia aiškiai žinoti, ko ir kaip siekti, kad atneštumėte naudą visai žmonijai.

Mylėkite savo artimą taip, kai mylite save.

Ar nuoširdžiai mylite save? Ar tausojate savo kūną, ar saugote jį nuo emocinio pervargimo ir fizinio nuovargio? Ar stebite, ką valgote, ir ar tai, ką valgote, tikrai duoda energetinę naudą kūnui? Neapkraukite kūno nereikalingo maisto perdirbimu. Geriau būti truputį alkanam, nei persivalgyti. Ar vaikštote gamtoje, ar tik sėdite darbe, namuose, svečiuose? Ar maudotės kasdien po dušu, kad nuplautumėte neigiamumo dulkes nuo kūno? Nes jūs užsiteršiate ne vien per mintis, jausmus, bet ir per fizinį kūną.

Ar mylite savo širdį? Ar suteikiate jai džiaugsmo, šypsodamiesi sau ir kitiems? Ar suteikiate jai jėgos, kvėpuodami grynu oru? Ar stengiatės išlaikyti save meilės kupinoje erdvėje, ar jums visai nesvarbu, kokia ta erdvė yra? Visados reikia susikurti kaip įmanoma jaukesnę, gražesnę aplinką namuose, darbe. Negailėkite laiko ir dėmesio geroms smulkmenoms susikurti sau ir kitiems. Nevarginkite širdies nereikalingomis kalbomis, apkalbomis. Daugiau laiko praleiskite su tais, kuriuos mylite ir kurie jus myli. Paskirstykite savo laiką protingai: atiduokite jo daugiau savo mylimai šeimai, o ne nemėgstamam darbui. Nuovargis žlugdo jūsų santykius, kartu žeidžia jūsų širdį. Todėl tausokite save, pervargimas naikina jūsų kūrybinę energiją. Reikia išmokti paskirstyti laiką tam, ką būtina atlikti, ir neapkrauti dienos nereikalingomis emocijomis, nereikalingais pokalbiais.

Ar gerbiate save? Ar mokote save, ar suteikiate sau sąlygas kažką naujo pamatyti, sužinoti, išmokti? Savęs tobulinimas (ne vien tik dvasinis, bet ir išorinis) turi vykti nuolat, ne vien tik vaikystėje ir jaunystėje. Nuolat reikia siekti pažinti tiek materialų, tiek nematerialų pasaulį. Nuolat domėtis naujovėmis, nuolat stebėti gyvenimo pokyčius visuomenėje. Nebūtina prie jų taikytis, bet žinoti, kas vyksta aplink jus, visada reikia (ne kas vyksta pas kaimynus, bet kas vyksta visame pasaulyje). Visada išlaikykite vidinę kultūrą, būkite pasitempę, tiesiai vaikščiokite, elkitės kultūringai ir pagarbiai su kitais. Tai smulkmenos, bet iš smulkmenų susideda jūsų gyvenimo pagrindas.

Ar gerbiate kitus? Kaip priimate kitų žmonių pažiūras, smerkiate juos ar tiesiog įsiklausote ir nelyginate su savo pažiūromis? Kiekvienas turi teisę į savo tiesą, ir ją reikia gerbti, nesvarbu, kad ta tiesa jums nepriimtina. Ar gerbiate kitų žmonių pasirinkimus, siekius, ar gerbiate jų kultūrą, religijas, gyvenimo būdą? Jeigu negerbi tu, tai kaip gali tikėtis, kad tave gerbs kiti? Jei nėra pagarbos, tai kaip vyks bendradarbiavimas vardan žmonijos vystymosi teisinga linkme? Nepakanka koncentruoti dėmesį į savo Mokytojus ir tikėtis didelės savo asmeninės pažangos.

Asmeninę pažangą kuriate savo kasdienybe. Kokią kuriate, tokią ir turite. Žemiškas materialus gyvenimas yra neatsiejama jūsų dvasinio tobulėjimo dalis. Savo gyvenimo kūrėjais tapsite tik tada, kai bus subalansuota jėga tarp jūsų kasdienės veiklos ir dvasinės būsenos.

Su meile ir šypsena, gražaus jums pavasario lauke ir širdyje,

Motina Marija

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *