Motina Marija

Kaip tikėti Dievu?

Marija

Dievas suformavo žmogų ir suteikė jam savo sąmonės galimybes. Tai yra, žmogus gali kurti. Didžiojoje visatoje susiformavo atskira  sąmonės struktūra, kuri perėjo į materialiąją struktūrą ir įėjo į žmogaus struktūrą. Žmogaus sąmonė paremta Dievo sąmone. Vadinasi, ji gali kurti visoje visatoje, jau nekalbant apie Žemės struktūrą. Žmogaus sąmonė yra galingas įrankis materializuotis idėjai. Bet žmogus pats, susiformavęs savąjį ego, visai kitaip išreiškia savo kūrybą. Žmogaus sąmonė gali skleistis visatoje tik tada, kai ji virpa atitinkamai pagal Dievo sąmonės virpesius. Bet Žemės energetika yra žemo energetinio lygmens ir, žinoma, žmogaus sąmonė virpa žemu energetinių virpesių dažniu. Tai leido suformuoti atskirą struktūrą – ego, kuri galėjo reikštis Žemės erdvėje. Žmogus, pasiremdamas savąja struktūra – ego, galėjo formuoti gyvenimą žemiškojoje erdvėje. Kaip Pakylėtieji Valdovai negali tiesiogiai vykdyti savo veiklos Žemėje, taip ir žmogaus sąmonė negalėjo tiesiogiai vykdyti savo veiklos Žemėje. Nes vibracijos neatitiko viens kito lygmens. Taip žmogaus sąmonė suformavo ne tik žmogaus kūną, bet ir kitą struktūrą – ego. Individualumą. Žmogaus pasirinkimo laisvę koordinuojančią struktūrą ir ją „nuleido“ aukšto energetinio lygio struktūra – žmogaus sąmonė, kuri kilusi iš dieviškosios sąmonės. Dabar Pakylėtieji Valdovai taip pat jungiasi per žmogaus sąmonę ir reiškiasi Žemėje. Bet tai jau įmanoma tik tada, kai žmogaus ego pakito ir pakeitė savo struktūrą. Individualumas išlieka, bet ego nebespaudžia žmogaus sąmonės griežtuose rėmuose.

Ego – individualumas. Tai sugebėjimas pažinti save ir išreikšti save. Ką žmogus nori pažinti ir išreikšti, jau priklauso nuo jo, nuo jo ego struktūros. Žmogiškoji sąmonė tarsi snaudžia. Bet ji iš karto pasireiškia, kai tik žmogus su savo ego struktūra, išvysto savo mąstymą. Kai praplečia savo pasaulėžiūrą, kai daro teisingus pasirinkimus ir kai pradeda tikėti Dievu. Pasaulyje yra daug tikinčiųjų. Bet tai nereiškia, kad jie visi moka girdėti Dievą savo širdyje. Jie gali mokėti girdėti religinio egregoro balsą, kuris juos užvaldo, maitinasi, auga ir įtakoja žmogų. Nei vienas tikrai tikintis žmogus nepakels rankos prieš kitą žmogų. Nes tu keli ranką prieš Dievą. Kitu atveju, tavo tikėjimas paremtas religinio egregoro. Nei vienas tikintysis nežemins kito žmogaus, nes taip jis pažemina Dievą. Nei vienas tikintysis nesieks karjeros ar valdžios, pakenkdamas kitam žmogui. Jeigu tu eini į bažnyčią, bet tavo sprendimai būna paremti ne Dievo Išmintimi ir Meile, tai tas ėjimas į bažnyčią neįrodo tavo tikėjimo Dievu.

Ego turi savo mąstymo struktūrą – logiką. Logika padeda žmogui išgyventi, priimti sprendimus, kurie atitinka tam tikrą prasmę. Bet ego ir logika nėra paremti dieviškąja energija. Jie buvo suformuoti tam, kad žemiškoji sąmonė išgyventų tam tikroje materialioje aplinkoje. Bet, pavykus išgyventi, prasideda „prisiminimo“ etapas. Prisiminimo, kad esi Dievo dalis. Tu pradedi tikėti Dievu. Tavo ego nebėra toks individualus. Tu suvoki, kad turi gyventi pagal Dievo taisykles. Dar vadovaujiesi logika. Analizuoji religijas, analizuoji, kodėl tiek žmonių tiki. Į ką tiki, kodėl tiki. Taip prasideda vidiniai ieškojimai. Žmogus domisi religijomis. Jeigu nesuranda atsakymų savojoje religijoje, ieško tiesos kitose religijose. Kai kas ir randa savąją tiesą. Bet tai ir yra tik jo tiesa. Ne Dievo tiesa.

Tikrasis tikėjimas pasireiškia tada, kai tu kreipiesi ir ieškai Dievo tiesiogiai. Per savo širdį. Tu nebeanalizuoji. Tu atsisakai logikos. Tu pradedi tikėti aukščiausia jėga. Tavo žmogiškoji sąmonė pradeda busti ir tada tu, žmogus, pradedi tiesiog žinoti – Dievas yra. Tam nereikia nei paaiškinimų, nei įrodymų, nei religinių žinių. Pradedi tikėti Dievu. Tavo ego nebėra individualus. Tu pradedi suvokti, kad nebėra tavo valios – yra Dievo valia. Tau nebereikia logikos. Čia nėra ko apskaičiuoti, įvertinti, analizuoti. Tu tyliai tyliai įsiklausai į savo širdį ir girdi, kaip ji plaka meilės ir atjautos, pagarbos ritmu. Atsiranda vidinis žinojimas – reikia gyventi taip, kaip reikia. Tu suvoki, kad šalia esantis žmogus – tai tu aukštesniame lygmenyje. Žemėje gyvena individualybės, bet  aukštesniame energetiniame lygmenyje žmogaus sąmonė įsilieja į dieviškąją sąmonę. Į vieną vientisą sąmonę. Vadinasi tu ir aš – esame viena. Ir vienas kitą privalome paremti, padėti, jei reikia, pamokyti. Bet ne niekinti, skriausti ar sužeisti. Žmogaus sąmonė įgauna jėgą. Ji skleidžiasi Žemėje. Bet žmogaus sąmonė ateina iš aukštesnio energetinio lygmens. Vibracijos yra aukštesnės. Žmogus turi prie tų vibracijų prisiderinti. Turi keisti savo mąstymą ir savo gyvenseną. Nes jis kasdien turi išreikšti Dievą savo gyvenime. Bet, pasiremdamas ego ir logika, to neišreikšdavo. Suformavo tam tikrą suvokimą, įpročius, gyvenamą aplinką. Visa tai buvo pritaikyta prie ego ir logikos. O kai prabunda žmogiškoji sąmonė – ta aplinka nebetenkina. Reikia keisti įpročius, prisirišimus, vertybes. O tai jau sudėtingas procesas, kuris dažnai žmogų vėl užblokuoja. Nes gyvent pagal ego ir logiką tu jau moki ir tau taip lengviau. O gyvent pagal žmogiškąją sąmonę – dar nemoki. Dar nežinai pagrindinių gyvensenos principų. Ir yra nežinomybė, kuri sukelia nesaugumą. Bet tu vis tik suvoki – žmogus tai Dievo dalis. Gyvenimas paremtas Dievo šviesa. Žmogus yra susikūręs didžiulį egregorą – kolektyvinę sąmonę. Ji ypatingai stipriai valdo žmogų. Atsiplėšti, net ir sąmoningai nuo jos yra sunku. Bet, jeigu atėjo laikas tai padaryti – teks.

Aš myliu žmones, bet tiems, kurie stengiasi išeiti iš kolektyvinės sąmonės gniaužtų, sakau – būkite stiprūs savo pasirinkime. Jums sunku, tai matome visi Pakylėtieji Valdovai, bet čia yra jūsų sprendimas. Negalime jums padėti. Čia jūsų tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu išbandymas. Tai pagrindinis išbandymas jūsų kelyje. Sprendimus privalai padaryti pati, be mūsų pagalbos, nes tai atspindės tikrąjį tavo pasiruošimą žengti nauju keliu. Jeigu to tikrojo pasiruošimo dar nėra – mes negalėsime toliau dirbti. Paraginti elgtis teisingai – galime, bet tu turi pati priimti sprendimą. Būtent šis sprendimas parodys ar tu gali eiti pagal tikrąją programą ar vis tik dar esi silpna tam keliui.

Tai paskutinis išbandymas tau, ir čia nepadės nei tavo ego, nei logika. Šiuo metu sukils visos jėgos, kad tu pasirinktum logišką sprendimą. Ir tavo valia apsispręsti.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *