Motina Marija

Kokią klaidą padarėte, formuodami pasaulį?

Gali būti, kad žmogus suvoks savąją galią. Visados yra keli keliai, iš kurių žmogus vieną renkasi. Kelias pažinimo link veda link pažinimo Meilės ir pažinimo Išminties. Sakėme, didžioji kūryba pasireiškia sugebėjimu suvokti didžiąją Tiesą. Ne sukurti, o suvokti.

Tiesa yra. Ji buvo, yra ir bus. Ji yra švari, stipri, viską apimanti. Tik žmogus tą tiesą mato kaip per miglą. Todėl įsijungia fantazija ar loginis protas ir yra sukuriama kita tiesa. Bet tiesa yra viena ir ją suvokti turi žmogus. Tiesa yra didžiulė ir visaapimanti. Vadinasi, žmogus turi labai bręsti, kad galėtų kuo daugiau į savo sąmonę priimti tos visaapimančios tiesos. Todėl šis jūsų kelias ir eina – pažinimo link. Šiandieną, kai mums taip gerai sekasi bendrauti, kai tiek daug naujų žmonių prisijungia prie pažinimo kelio, turiu pasakyti: aš labai džiaugiuosi galėdama su jumis kalbėtis, galėdama padėti, galėdama išklausyti jūsų maldas, jūsų prašymus. Kreipkitės ir visados būsite išklausyti. Ir jeigu jūsų sąmonės nedengs stiprus jūsų karmos debesis, visados padėsiu. Karmą kuriate dabar, kūrėte ją ir praeituose gyvenimuose. Daug ką jūs suvokiate, keičiate savo elgseną ir karma mažėja. Vadinasi, mes galime daugiau jums padėti. Ne nuo mūsų noro priklauso padėti ar nepadėti, o nuo jūsų suvokimo, nuo jūsų tikėjimo ir, žinoma, nuo karmos debesies. Kai kurių prašymų nepavyksta išgirsti, kai kurie būna aiškūs. Tai priklauso ir nuo prašymų vibracijų lygio. Žemo energetinio lygio prašymus išpildo astralinio pasaulio būtybės, kurios gyvena iš jūsų energijų. Taip jūs vėl formuojate karmos debesį ir pamaitinate negatyvumą. Vadinasi, nuo mūsų šviesos ir mūsų tiesos labai atitolstate. Todėl, pasižiūrėkite, ko iš tikrųjų prašote. Kas skatina formuoti tą prašymą: jūsų ego ar jūsų tyri ketinimai. Tai labai svarbu. Kai ego suformuoja prašymą – mes nereaguojame. Bet reaguoja tamsos pasaulis. Ir jis su malonumu padeda. Nebent angelai sugebėtų įsikišti ir sutrukdytų išpildyti jūsų egoistinį prašymą. O tada jūs nuliūstate, supykstate, kaltinate Dievą – formuojate karmą, kaltinate aplinką, nors kaltas tik jūsų egoistinis požiūris į gyvenimą.

Sakysite, tik egoistiniai siekiai veda į pergalę, skatina vystymosi. Žmogus siekia tobulybės, kuria. Bet pažiūrėkite į ką atvedė tie siekiai ir į ką atvedė, tas vystymasis. Nebėra užuojautos, nebėra vertinimo žmogaus nuoširdžių santykių, nebėra pagarbos ir atjautos. Ir kam reikalingi didieji išradimai ir jūsų pasiekimai, jeigu žmogus pasiekė susinaikinimo stadiją. Jūs labai apsigaunate išorinės veiklos pasiekimus lygindami su vystymusi plačiąja prasme. Išorinę veiklą jūs suformavote. Tai puiku, taip turėjo būti, bet neturėjo būti pamintas žmogiškumas, neturėjo būti paminta garbė ir pasiaukojimas. Neturėjo būti sutryptas tikėjimas Dievu. Jūs sakote – tikite Dievu, bet ar gerbiate kitą, kuris tiki Dievą pagal kitą religijos formą? Ne, vadinasi, jūs tikite labai egoistiškai, labai savanaudiškai. Jūs sakote: mano Dievas geriausias. Bet juk Dievas yra vienintelis. Jis negali būti vieniems geriausias, kitiems ne pats geriausias. Jis vienas vienintelis. Vadinasi, jūs ir Dievu tikite, pasiremdami savo egoistiniais siekiais.

Jūs ir pasaulį kūrėte, pasiremdami egoistiniais siekiais. Bet, kai į tą pasaulį pažiūri iš šalies, tai aiškiai matai, ką sukūrei: nesantaiką, nepagarbą, pavydą, pyktį. Jūs tą sukūrėte ir nesakykite, kad esate geriečiai ir prie to neprisidėjote. Jūs geri tik sau. Ir tai ne su pagarba žmogiškajai institucijai, o su egoistine meile sau. Tikiuosi, paskaitę laišką įsisąmoninsite, kad jūsų suformuotas išorinis pasaulis neša pražūtį.

Nes jūsų siekiai buvo egoistiniai. Jie nebuvo teisingi. Siekiai, gal ir teisingi, bet motyvai ir kelių pasirinkimai – neteisingi. Rezultatas nedžiugina nei mūsų, nei jūsų. Visi jūsų pasiekimai būtų labai puikūs, jeigu jų suformavimo pasekoje Žemėje vyrautų taika, jeigu Žemėje nebūtų bado ir skurdo. Jeigu nebūtų vargstančių, nelaimingų žmonių. Jeigu nebūtų suluošintų dvasia ir kūnu. Bet visa tai yra. Vadinasi jūs kuriate šį pasaulį neteisingai. Jūs padarėte klaidą. Tai kokią klaidą padarėte, taip nuostabiai kurdami savo pasaulį?

Su meile ir pagarba, tikrajam žmogiškumui,

Motina Marija

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *