7 ciklai III

Aukštesnysis aš ir jo keturmatė erdvė (2)

Aukščiausioji sąmonė atstovauja jūsų esybės sąmonę, ją galima skirstyti į tam tikras dalis, apie kurias pakalbėsime vėliau. Žemesnioji esybės sąmonės dalis tarsi harmonizuoja žemiškas patirtis su aukštesnių planų siekiais. Žmogaus sąmonė išsilaisvina iš prisirišimų, įsitikinimų, iš asmeninių patirčių ir geba išjausti vienovę visa ko, kas egzistuoja jo suvokime. Taip sustiprėja … Skaityti toliau

7 ciklai III

Aukštesnysis Aš ir keturmatė jo realybė (1)

Keturmatės erdvės principus suvokti protu šiandien dar nėra lengva, galima tik įsivaizduoti ar daryti prielaidą, kad tai bus. Noriu pakalbėti apie galimybę susilieti su savo aukštesniąja sąmone ir per jos srautus suvokti keturmatės erdvės principus. Aukštesnioji jūsų sąmonė yra jūsų sielos, nesančios įsikūnijime, sąmonės dalis. Ji nėra prisirišusi prie žemiškos … Skaityti toliau

7 ciklai III

Žmogaus sąmonės lygiai (1)

Sąmonė yra daugiamatė. Ją suvokti nėra paprasta. Kylant žmogaus sąmoningumui, jis pradeda suvokti vis giliau ir plačiau, atskiras detales sujungti į bendrą vaizdą. Prasiplėtus žmogaus sąmoningumui, keičiasi net pats suvokimas apie sąmonę. Pažiūrėkime, kaip sąmonės lygius galima apibūdinti pačiu paprasčiausiu būdu. Pirmosiose knygos dalyse kalbėjome apie žemiškąją sąmonę, sielos sąmonę, … Skaityti toliau

7 ciklai III

Intuicija ir vidinis žinojimas (3)

Vidiniame tavo pasaulyje arba, kitaip sakant, beribėje tavo sąmonėje yra visos žinios, kokios tik gali egzistuoti Visatoje. Beribė tavo sąmonė turi galingas patirtis ir didžiulius gebėjimus veikti daugiamatėje erdvėje. Didžiausia patirtis yra tavo viduje, ir ja remdamasis gali sukurti nuostabių dalykų. Tereikia tik tikėti ir pasitikėti savimi, savo vidiniu žinojimu, … Skaityti toliau

7 ciklai III

Intuicija ir vidinis žinojimas (2)

Nesvarbu, kokia žmogaus gyvenimiška pozicija, bet jis turi teisę gyventi taip, kaip pasirinko. Jeigu pasirinko neskirti dėmesio saviugdai, netobulėti, jis tiesiog įsikūnys tose erdvėse, aplinkybėse, kurios, nori nenori, vers kartoti pamokas iš naujo, kol žmogus pagaliau susivoks. Nustebsite, kaip taip gali būti, juk gyvenimas nuolat keičiasi ir žmogus niekaip negali … Skaityti toliau

7 ciklai III

Vidinė ir išorinė sąmonė

Kiekvienas žmogus, įsikūnydamas Žemėje, atsineša ir savo vidinę žemiškąją sąmonę. Joje slypi visas žmogaus vystymosi „varikliukas“. Išorinė sąmonė tiesiog atspindi vidinę. Kaip tu mąstai, ką jauti, kaip elgiesi – visa tai atsispindi tavo materialioje realybėje. Tam tikrame sąmonės sklaidos etape išorinė sąmonė tėra tavo vidinės sąmonės atspindys. Išorinė sąmonė taip … Skaityti toliau