Pasaulio Motina

Dieviškoje šviesoje sužiba žmogaus širdis

Dieviškoje šviesoje sužiba žmogaus širdis. Sužiba ir skleidžia virpesius, kupinus dieviškosios prigimtinės išminties ir meilės. Tik maldoje, susiliejime su Kūrėju, galima atskleisti savo širdies švytėjimą. Švytėjimas, tai žmogaus susiliejimas su pirmaprade savo energija, susiliejimas su Aukščiausios Sąmonės informacija, su besąlyginės meilės pajautimu. Žmogaus širdis, arba šerdis, turi galimybę per save perleisti pačias gražiausias savasties vibracijas. Per šerdį į materiją išsiskleidžia dieviškoji valia. Kalbėdami apie širdies tyrumą, kalbame apie galimybę atsiverti šerdies šviesai. Dar kitaip galima pasakyti, kad tyra ir atvira širdis, susiliejusi su dieviškąja ugnimi, pripildo žmogaus ašį šviesa, kuri geba sudeginti aplinkos tamsą, geba sudeginti emocijų sukeltas negandas, geba sužadinti sąmoningumą.

Tyroje maldoje, pasikalbėjime su Dievu, su Aukščiausia jums pasiekiama Sąmone, jūs atsiveriate tai šviesai, iš kurios esate kilę. Melsdamiesi Kūrėjui nesikoncentruokite į Dievo įvaizdį. Koncentruokitės į meilę, esančią jūsų širdyje. Tada jūs nepaklysite. Tada jūs tikrai susisieksite su Kūrėju. Dievo ieškokite giliai savyje, raskite ir padėkokite, kad jis suformavo jus, kad jūs galite per jį pažinti visą pasaulį. Sąmoningumas, išmintis eina per meilę. O meilę išjausti galite tada, kai savyje atrandate priėjimą prie Kūrėjo. Kai jūsų širdis rami, kai ji tyra, kai motyvai susilieti su Dievu yra aiškūs, tada jūs savyje pajusite artumą su Kūrėju. Jūs jausite, kaip Jo meilė ir šviesa eina per jus, kaip spinduliuoja energiją, kuri gali pakeisti aplinką per jus. Ne į jus, o per jus. Ne į save priimkite Dievo šviesą, o per save ją išspinduliuokite į aplinką. Kai kada jums trūksta gyvybinės energijos, tada galite paprašyti, kad Kūrėjas papildytų jus savo šviesa ir meile. Bet kai išmoksite per save išspinduliuoti Kūrėjo energiją, tai jums niekados netrūks nei jėgų, nei gerumo, nei supratimo. Jūs per save išskleisite Kūrėjo vibraciją, o ji užpildys visas jūsų netobulumo kerteles. Ji užpildys visas spragas ir jūs nesijausite nei pavargę, nei išsekę, nei silpni. Jums nedarys įtakos aplinkos siunčiamos neigiamos mintys, jūs jas tiesiog sudeginsite šviesa, einančia per jus.  Jūs sudeginsite aplinkoje susikaupusius nuoskaudų srautus, įtampą ar baimę.

Jūs dažnai klausiate, kodėl, einant šviesos keliu, taip sudėtinga gyventi, kodėl šviesos nėra tiek daug, kiek norėtųsi? Jūs einate tuo keliu, bet ką išspinduliuojate patys? Ar tikrai einate tuo keliu, gal tik norėtumėte juo eiti? Žinios, tam tikri veiksmai dar nėra ėjimas šviesos keliu. Ėjimas šviesos keliu – tai gebėjimas susilieti su Kūrėju, tai gebėjimas Jį surasti savo širdyje, su Juo gyventi ir skleisti Jo vibracijas.

Tu esi – Kūrėjo dalis. Šviesos kelias – Kūrėjo išraiška per tave. Išmokite būti Kūrėjo išraiška. Tai gyvenimas pagal kitas vertybes ir kitus reikalavimus. Tai gebėjimas pakilti virš asmeniškumo, virš savo nuoskaudų ir baimių. Kūrėjas jus sukūrė visiškai pajėgiais susitvarkyti su savo gyvenimu. Nieko nėra neįmanoma. Tik jūs Juo nepasitikite. Visiškai nepasitikite, nors deklaruojate, kad einate šviesos keliu. Jūs bijote, kaltinate, nuogąstaujate, nesidžiaugiate savo kasdienybe ir nieko nedarote, kad suvaldytumėte savo emocijas ir mintis. Net neturite laiko įėjimui į save, į pajautimą savyje Kūrėją. Bet kuris iš tikro nori pajust tą Kūrėją, kai širdis trokšta daug kitų dalykų? Ego yra per stiprus, kad leistų jums atsiduoti Kūrėjo valiai. Ne atsiduoti, o gyventi su Kūrėju širdyje. Gyventi šviesoje, mylėti besąlygiškai, nevertinti, nesmerkti, nereikalauti, o palaikyti Šviesos energiją. Kiekvienam savo likimas, kiekvienam savo pamokos ir jeigu kažkam nesiseka, tai jo problema, ir jeigu tas žmogus neprašo pagalbos, vadinasi, pats susitvarkys arba jo ego jį patį pražudys. Bet tai jo pasirinkimas. Nereikia prisiimti atsakomybės gelbėt pasaulį per išorinius veiksmus. Pasaulį gelbėti galite tik vienu būdu – susilieti su Kūrėju, per savo ašį išskleisti Jo šviesą, Jo energiją. Ir tik ta energija gebės iš esmės pakeisti situaciją. Tik tai. Visa kita tik bergždžios jūsų pastangos.

Sugrįžkite į savo širdį ir lai jūsų šerdis išskleidžia pirmapradę ugnį. Tik susiliejimas su Kūrėju, besąlyginis atsidavimas Jo vedimui, leis jums pasiekti geriausius savo gyvenimo rezultatus.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *