Pasaulio Motina

Įsiliekite į virsmo srautą

Atrodo, laikas man jus aplankyti. Apsilankyti jūsų  namuose ir suteikti šviesos, ramybės, saugumo. Niekas taip dabar nėra svarbu, kaip sielos ramybės išsaugojimas. Tai jūsų laikas parodyti pasitikėjimą Dievu ir suformuoti savyje ramybę. Pasitikėti Dievu nereiškia, kad galite jam primesti visą atsakomybę ir patys nieko nedaryti. Pasitikėjimas Dievu auga, kada savo širdyje sufokusuojate ramybės ir pasitikėjimo energiją. Per tą energiją įmanoma ir Kūrėjui jus aplankyti bei sustiprinti. Nes viskas priklauso nuo jūsų minčių ir jausmų. Jeigu nerimas labai užspaudė širdį, tai kur ten rasti vietos Dievo energijai? Todėl Aš, Pasaulio Motina, ir ateinu į jūsų namus, kad padėčiau jums savo širdyse pajusti ramybę, saugumą, artumą. Ir toje vidinėje ramybėje išsiskleis dieviškoji šviesa. Tebūnie palaiminta dieviškoji šviesa. Įsileiskite šią šviesą kiekvieną akimirką, kai tik tai prisimenate. Kartokite kasdien su ramybe ir pasitikėjimu, kad dieviškoji šviesa sužadins jumyse gyvybinės energijos srautus ir jūs atlaikysite šio laikotarpio negandas su mažiausiais nuostoliais, tiek sveikatos atžvilgiu, tiek turto, tiek dvasinės ramybės.

Aš, Pasaulio Motina, žengiu į jūsų namus ir į jūsų širdis. Su galinga savo meilės jėga Aš apkabinu jus, apkabinu jūsų artimus žmones, sušildau ir suteikiu optimizmo. Mano šviesos apsuptyje grįžkite į ramybę, į savitvardą, į pasitikėjimą Kūrėju. Jūs priimkite mano Meilę ir gyvenkite mano Šviesoje.  Kiekvieną rytą prisiminkite mano meilės energiją, kiekvieną vakarą užmikite mano švelniame apkabinime. Jūsų valia mane priimti ar nepriimti, bet Aš ateinu, nes noriu jus išlaikyti vidinėje ramybėje. Noriu, kad jūs savyje pažadintumėte vidinę jėgą, kuri gebės transformuoti ne tik neigiamą aplinkos energiją į teigiamą, bet ir sužadins jūsų vidinę galią transformuoti savo žemiškosios sąmonės virpesius į aukštesnius virpesius. Šis laikotarpis labai svarbus ne vien dėl išlikimo. Jis svarbus, nes gali sužadinti tokius galingus transformacijos pokyčius, kurių seniai nėra buvę. Nuo jūsų valios priklauso, ką rinksitės: baimę ar susitelkimą naujam vidiniam pokyčiui, kuris pajėgs atverti pačius aukščiausius energinius planus žmogaus suvokimui.

Šis virsmas apima visą pasaulį. Kai virsmas paliečia tik žmogų, tai virsmo jėga taip smarkiai neišsisuka. Individualaus žmogaus virsmo jėga gali užstrigti ties žmogaus įpročiais, prisirišimais, ties jo senomis tiesomis. O virsmo jėga, kuri susiformavo visoje Žemėje, turi tokią galingą jėgą, kuri kaip patranka gali iššauti ir pramušti visus energinius užblokavimus jūsų sąmonės kanale. Naudokitės tuo laikotarpiu. Pirmiausia, suvokite, kad šis laikotarpis gali būti traktuojamas ne vien kaip nelaimė, bet ir kaip didžiulė galimybė išsilaisvinti iš savo sąstingio. Iš savo vidinio sąstingio, kuris neleidžia jums susilieti su savo aukštesniąja sąmone, nors ir kaip to norėtumėte. Juk ne viskas žmogaus valioje. Kai kas priklauso ir nuo Dievo. O šį kartą Dievas duoda galimybę jums transformuoti savo neigiamą energiją į teigiamą ir, įėjus į virsmo srautą, pakylėti savo žemiškąją sąmonę į aukštesnį lygmenį. Pasinaudokite tuo laikotarpiu ir patys nustebsite savo vidiniais pokyčiais.

Su meile ir šypsena, Pasaulio Motina

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *