Pasaulio Motina

Pasiruoškite naujam mąstymui, matymui ir girdėjimui

Su meile ir šviesa apgaubiu kiekvieną, atėjusį į Žemę, atėjusį gimti Žemėje.

Aš, Pasaulio Motina, vėl kreipiuosi į tave, miela Violeta – Maitrėja. Tu žengi savo gyvenimo keliu drąsiai ir nuosekliai įgyvendindama mūsų ir kartu, savo, užduotis. Tu žengi pamažu, bet tikslingai, kartu formuodama savo grupę ir savo skaitytojus. To, kol kas užtenka. Mylėk savo žmones, padėk jiems susikaupti ir žengti kartu su tavimi. Mūsų užduotys yra labai rimtos ir tikslingos. Kolektyvinės sąmonės kitaip nepakeisi, kaip tik keičiant žmonių mintis ir elgseną. Todėl reikalinga nuolat koncentruoti dėmesį į mūsų laiškus, nuolat apmąstyti tai, ką padarote ir ko nepadarote. Šiandiena nėra geresnio būdo jums padėti, kaip tik suformuoti laiškus ir keisti jūsų  suvokimą apie gyvenimą, apie vertybes ir gyvenimo siekius. Esate labai užimti savo kasdienybe ir retai kada susikoncentruojate į vidinį pajautimą, į savo vidinės išraiškos išskleidimą. Aš noriu pasakyti, kad drąsiai žengtumėte savo keliu ir toliau. Analizuokite, svarstykite ir eikite į priekį.

 Mes nuolat kalbame apie meilę, išmintį ir tie žodžiai turi tapti kertiniais jūsų elgsenoje. Jūs turite ugdyti savo elgseną taip, kad meilė ir išmintis būtų visados pirmoje vietoje. Kiekviename jūsų žingsnyje, kiekvienoje siekiamybėje meilė ir išmintis turi būti gyva jumyse. Meilę turite patys išmokti išjausti, išmintį gaunate ir su lyg kiekvienu laišku, jos gaunate daugiau. Kiekvienas virpesys, ateinantys nuo Pakylėtųjų Valdovų širdžių išdegina jūsų skausmų nuosėdas, išdegina karminius blokus, karminius prisirišimus prie situaciją. Kiekvienas Mokytojo virptelėjimas ir susiliejimas su juo, leidžia jums apsigaubti Jo energetika, leidžia jums sustiprėti ir atsilaisvinti nuo savo ribotumo. Ženkite savo pasirinktu keliu toliau ramiai ir tvirtai. Jau daug metų tuo keliu keliaujate ir ne visados pamatote pokyčius, bet mes juos matote. Mes matome, kaip valosi jūsų praeities gyvenimų neigiami sluoksniai, kaip valosi jūsų sielos aura ir kaip stiprėja jūsų psichika, stiprėja sielos auros spinduliai. Ateis laikas ir jūs žengsite nauju savo gyvenimo keliu, nes jumyse bus gyva jūsų visų gyvenimų atmintis. Jūs gebėsite save suvaldyti ir analizuoti savo vystymosi procesą nuo pradžių pradžios iki šios dienos. Jūs matysi galimas vystymosi gaires į ateitį ir gebėsite save kurti, gebėsite save išjausti tikslingai.

Gyvenimas keisis ir jūs pamažu suvoksite savo paskirtis tikslingai, aiškiai su tvirtu žinojimu, kodėl esate čia ir ką turite veikti, kad įsijungtumėte į visatos bendruomenės gyvenimą, kad galėtumėte pamatyti dar kitokesnį gyvenimą. Gyvenimą bendrojoje erdvėje su daug aukštesnio intelekto, daug gilesnio meilės pajautimo gyvybės formomis. Pasaulis, kuriame dabar gyvenate yra apribotas jūsų proto. Jūs matote tik pasaulį, kuris yra griežtai materialus, bet, su laiku, jūsų regėjimo spektras keisis. Kodėl šiuo laikotarpiu tiek daug žmonių vaikšto su akiniais? Sakote, kompiuteriai kenkia ar dar kas nors kenkia. Ne, jūs dar negebate matyti kitu spektru, bet dabartinis regėjimas jau persiformuoja. Mažiau dėmesio koncentruoja į išorinį pasaulį ir labiau pasireikš regėjimas kitų spindulių, kitų vibracijų. Žmogus gebės matyti spalvas, kurių suvokime dar nėra, matys vaizdus, kurie bus tarp realybės ir ne realybės. Žmogus vienodai gerai matys tiek materialų, tiek nematerialų pasaulį. Persiderins mąstymas, persiderins matymas ir girdėjimas. Kodėl vis sakome, išmokite valdyti savo mintis ir jausmus? Nes neturite savęs nuolat skaudinti. Turite išmokti ramiai elgtis dabartinėse sąlygose, nes naujose sąlygose jūs matysite daug daugiau, ir ne viskas jums patiks, ką matote. Nes, pirmiausia, matysite savo elgesio klaidas ir skaudžias pasekmes. Ir jeigu nemokėsite į tai ramiai reaguoti ir ramiai taisyti savo klaidų, jūs save sunaikinsite iš gėdos ir vidinio skausmo. Nes, jūs suprasite, kaip neteisingai gyvenote, kiek išnaudojote be reikalo dieviškosios energijos. Jūs suvoksite, kaip jūs Kūrėjas myli ir kiek Jis daug jums davė ir vis dar duoda, o jūs to nevertinate. Jūs pažiūrėsite į save aukštesnės brandos žmogaus akimis ir ne viskas, ką regėsite, jums patiks. Bet toks jūsų dabartinis gyvenimas. Tokios jūsų pamokos ir jos, tikrai nėra pačios gražiausios. Todėl išmokti peržengti savo asmeniškumą – yra privalu. Išmokti gerbti kitą žmogų ir jo nesmerkti, nevertinti, nekaltinti irgi yra privalu. Nes jūs pamatysite ne tik savo klaidas, bet kitų žmonių negeras mintis apie jus, pamatysite, ką kiti jautė ir galvojo apie jus, kaip jie, kai kada, elgdavosi negarbingai jūsų atžvilgiu ir t.t. Tai nėra malonūs prisiminimai, bet juos teks visus iškelti, pamatyti ir transformuoti. Turėsite pakeisti visas neigiamas mintis ir neigiamus poelgius į šviesos srautus. Vadinasi, turėsite mokėti ir atsiprašyti, ir atleisti, ir gerbti kiekvieno žmogaus ėjimą į priekį (o gal ir atgal). Kiekvienam savos pamokos. Bet jūs visa tai turėsite išgyventi, norėdami pereiti per tam tikrą barjerą ir patekti į kitos realybės Žemės gyvenimą.

Aš  kalbu apie Žemės ir žmogaus vystymosi amžinybėje. Ir tikrai jūsų Žemė keis ne tik formą, bet ir gyvenimo stilių. Jūs gi nebesate pirmykščiai žmonės, lakstantys su kuokomis. Evoliucija vyko ir vyksta. Ir jeigu šiandiena jūsų protas nėra pajėgus priimti ateities Žemės, tai nereiškia, kad tos ateities nebus. Ir norint pereiti į tikslingą ir aiškų dvasios plano įsitvirtinimą materijoje lygmenį, jums reiks pereiti tam tikrus tamsos sluoksnius. Tamsos, kurią patys sukūrėte ir kurią patys turėsite transformuoti. Jeigu tuos regėjimus lengvai ir paprastai atskleistume kiekvienam iš jūsų dabar, tai žmonija atsidurtų ties beprotybės riba. Ne sunaikinti žmoniją norime, o norime, kad ji išmoktų gyventi teisingai, tikslingai ir pasiruoštų susitikti su savimi, kuris vis dar nemoka tikslingai gyventi. Bet, būtent laiškai ir padės jums toliau save ugdyti, skaitykite juos iš naujo ir naujai pasižiūrėkite į savo gyvenimą: ar gyvenate taip, kaip jums rekomenduojama. Ar tikrai einate šviesos keliu, ar tik norite juo eiti. Ar jūsų veiksmai atitinka jūsų norus? Gyvenimas yra nuostabus, įvairus ir jokiu būdu nėra nuobodus, kaip dabar jau daugeliui žmonių atrodo. Ir nereikia eikvoti laiko nuolatinėms kelionėms, nuolatiniams darbams ir t.t. Jūs turite nuolat pasižiūrėti, kaip sekasi save suvaldyti, save ugdyti, nes to reikia žengiant į naująją erą. Būkite palaiminti, mielieji mano ir lai mano palaiminimo virpesiai vėl apgaubia jus ir padeda jums augti.

Su meile, Pasaulio Motina

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *