Pasaulio Motina

Siekite išsilavinimo ir pažangos

Aš Esu Pasaulio Motina.

Viltis, meilė, harmonija. Aš stebiu pasaulį savo neregimu žvilgsniu ir matau jį tokį, koks jis yra, o ne tokį, kokį jį įsivaizduojate. Aš matau, kaip jūs rūkote, geriate, kaip grubiai kalbate su vaikais. Matau, kaip kankinate gyvūnus ir teršiate aplinką. Visa tai matau. Ar noriu tai matyti? Ne. Todėl mano akys uždengtos. Mano akys liūdi. Jūsų mintys negražios, jausmai per daug emocingi ir dažnai žaidžiate žaidimus, kurie atrodo geri, bet vis tiek neveda į progresą.

Reikalinga Išmintis. Reikalinga save atskleisti, tobulinti, mokyti. Reikia būti išsilavinusiam, žinančiam kitų šalių kultūrą, meną. Reikia susipažinti su mokslo atradimais, meno šedevrais, su pagrindinėmis politinėmis situacijomis Žemėje. Žodžiu, nepakanka būti geru ir skleisti šviesą. Reikia būti išprususiu žmogumi, sugebančiu suvaldyti savo mintis ir emocijas, bei gebančiu lengvai bendrauti su bet kurios šalies žmogumi. Reikalingas tinkamas išsilavinimas. Gal tą išsilavinimą gerai suteikia išmintinga motina ar tėvas, o gal visuomenėje pripažinti universitetai. Visai nesvarbu, kas suteikia žinias, svarbu, kad tos žinios būtų įsisąmonintos.

Protas žmogui duotas ne šiaip sau – tik avims ganyti. Protas duotas kūrybai, pažangai formuoti. Nepakanka tik gražiai dieną pragyventi, nieko nenuskriaudžiant, neįžeidžiant. Reikia įsijungti į veiklas, kurios padeda bendrą virsmą formuoti. Reikia skatinti žmones apsijungti bendrom, gražiom veiklom. Mąstykite globaliai. Jūs turite išmokti įsijungti į bendrą žmonijos gyvenimą ir jį formuoti. Ne gyventi pagal kitų suformuotas taisykles, o patiems formuoti gyvenimą, kuris kurtų teigiamą aplinką visiems. O tam reikia proto, reikia žinių, išsilavinimo. Prie viso to prisideda meilė, atjauta, supratingumas. Kaip Išmintis, Meilė ir Galia eina kartu Visatoje, taip ir protas (žinios), gerumas – nuoširdumas – paprastumas (meilė) ir veikla turi eiti bendrai jūsų gyvenime.

Sujungti žemiškąjį suvokimą su aukščiausios sąmonės suvokimu ir sugebėti apjungti suvokimą bendrojoje erdvėje – tai vienetams bus įmanoma. O pasaulį kurti reikia dabar. Ir dabar jūs turite pasitelkti savo žinias, gebėjimus, talentus tam, kad pasauliui dovanotumėte kažką naujo ir gero. Kad tai skatintų virsmą, pažangą, o ne degradavimą, nuosmukį. Labai lengva atsipalaiduoti ir pradėti mėgautis gyvenimu. Atrodo, kad taip formuojate teisingą gyvenimą, bet tai jau energijos išnaudojimas ir atjungimas proto nuo mąstymo funkcijos. Būtina kūryba. Kūryba dėl savo gerovės ir kūryba dėl žmonijos gerovės. Kiekvienas žmogus turi įvertinti savo gebėjimus ir pagalvoti, kaip geriau save realizuoti, padedant žmonijai eiti pažangos keliu.

Pasaulyje įsivyravusi sumaištis. Emigracija maišo kultūras ir religijas. Žmonės nebesuvokia vertybių svarbos ir tai išbalansuoja juos pačius. Apjungti ir suvienyti viso pasaulio žmones siekti bendro tikslo – labai sunkus uždavinys. Bet toks procesas prasidėjęs. Žmonės emigruoja, kuria naujas internacionalines šeimas ir būtina apjungti viską, kas tose kultūrose gražiausia, geriausia. Reikia rasti bendrus sąlyčio taškus, tame tarpe ir bendrą suvokimą apie Dievą, apie Aukščiausiąją Sąmonę. Reikalinga ne formuoti naujas vertybes, rankiojant jas iš visų kultūrų ir religijų katilo, o formuoti visiškai naujo pobūdžio vertybes, kurios įtvirtina žmogaus gyvenimą Naujo suvokimo Žemėje.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *