Pasaulio Motina

Tapkite žvaigžde

Aš dovanoju savo meilę kiekvienam, kuris pakelia akis į dangų, kuris atkreipia dėmesį į Dievą, į savo Mokytojus, į Mane. Aš dovanoju savo džiaugsmą. Labai džiaugiuosi, kad žmogus peržengė savo žemiausią ribą ir žmonija pamažu kils į sąmoningumą, į besąlyginę meilę.

Žmonijos istorijoje daug nuopuolių, daug pakilimų, bet šiuo metu vyksta virsmas iš nuopuolio į pakilimą. Buvote skaudžioje riboje, kai žmogus galėjo sunaikinti žmogų. Kitą žmogų, o kartu ir save. Visados yra galimybė viską pakeisti, bet tam reikalinga nors viena širdis, atverta Dievui. Jei yra nors viena tokia širdis – Žemė gyvuoja. Bet kada tokių širdžių milijonai – Žemė spinduliuoja ir savo šviesa nušviečia Visatoje gyvuojančius kitus pasaulius.

Lai spinduliuoja Žemė galingu šviesos srautu, lai jūsų besąlyginės meilės energija skleidžiasi daug toliau, nei tik Žemės erdvėje. Lai jūsų planeta tampa Žvaigžde, kuri šildo Visatą savo meilės energija. Tapkite Žvaigžde.

Tai nereiškia, kad jūs sudegsite ir nebebus gyvybės, ne, tai reiškia, kad jūs suformavote aukštų vibracijų pasaulį, kuris švytės kaip žvaigždė ir savo energija suteiks jėgų kitiems pasauliams. Kitiems pasauliams jūs tapsite Žvaigžde. Žvaigžde, kurioje gyvena daug pakylėtų sielų, daug išmintingų sielų, suvokiančių Visatos dėsnius ir galinčių padėti kitiems pasauliams.

Jūsų žemiškosios energijos dėka formuojasi naujas pasaulis. Argi nenuostabu dalyvauti naujo pasaulio kūrime? Aš klausiu tų, kurie tiesiogiai dalyvavo tame procese, argi ne nuostabu pajusti kaip kuriamas pasaulis, kaip Pakylėtieji Valdovai nusiunčia į naują pasaulį savo pasiuntinius Ciklopus, kurie uždega to pasaulio širdį ir suformuoja energetinį lauką į kurį vėliau įžengs Pakylėtieji Valdovai. Pakylėtieji Valdovai, kurie savo sąmonę pakylėjo Žemės erdvėje, Žemės kolektyvinėje sąmonėje. Vadinasi, naujo pasaulio (čia ne naujoji Žemė, o tiesiog naujas pasaulis) gyvybės sąmonė bus pripildyta žemiškosios energijos. Ji prisipildys žemiškosios tyrosios meilės ir didžiosios išminties, kurią suvokia Pakylėtieji Valdovai. (Apie tai bus laiškas tinklaraštyje)

Jums atsiveria pažinimas tikrojo gyvenimo sielų, kurios egzistuoja Amžinai ir kurios kuria. Jūs esate Kūrėjai ir jūsų sielos turi savas užduotis, savus įsipareigojimus.

Aš, Pasaulio Motina, labai džiaugiuosi, kad Kūrėjas pripildė Žemės taurę gyvybine energija, kuri padės išdeginti negatyvumus ir leis atsiskleisti sielos grožiui. Kas būtų, jei dabar degintųsi visi jūsų nešvarumai (o tai jau vyksta), o jūs neturėtumėte kas suteiktų jums papildomos energijos? Jūs žūtumėte. Sudegus negatyvumui, kuris yra jūsų širdyse ir visame energetiniame kūne – nebeliktų nieko, jums pritrūktų energijos gyventi, nes pas jus liko mažai švarios gyvybinės energijos. Kai Kūrėjas pripildė Žemės taurę gyvybine energija, tai tarsi laidavo už jus, kad galėtumėte toliau gyventi ir kurti. Jis suteikia taip vadinamo papildomo pasiekimų momentumo, kad sudeginus jumyse esantį negatyvumą, jūs užsipildytumėte gyvybine energija iš didžiosios taurės. Kitu atveju, virsmas vyktų labai pamažu. Jūs būtumėte tiek fiziniai, tiek psichiniai ligoniai, nes trūktumėte gyvybinės energijos. Bet Kūrėjas ja pripildė Žemės taurę. Ugninę taurę. Imkite iš jos gyvybinę energiją ir kurkite savo gyvenimą, kupiną šviesos ir grožio. Tai Dievo palaiminimas, skirtas žmonėms.

Tik Dievas gali būti toks gailestingas ir nepakartojamas. Jis uždegė naują ugnies taurę, skirtą žmonijai. Žemė bus gyva. Žmogus gyvens ir kurs pagal naujus standartus, pagal naujas vibracijas.

Būkite palaiminti. Lenkiu galvą prieš tuos, kurie padėjo uždegti tą gyvybinės ugnies taurę.

Dievas į Žemę nusileidžia retai, nes Jis suteikė žmogui laisvą valią kurti ir nesikiša į žmogaus kūrybą. Bet, šiandieną (2017 09 17) Jis padovanojo savo Meilę ir Išmintį, savo Šviesą ir Gėrį. Semkitės iš tos taurės gerumo, išminties, meilės, džiaugsmo ir kurkite savo pasaulį iš naujo. Pradėdami nuo švaraus lapo ir rašykite tik šviesių spalvų raidėmis.

Sėkmės, su meile ir beribiu džiaugsmu,

Pasaulio Motina

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *