Šaukiniai

Sanat Kumara

Priimkite šių dienų gyvenimo situacijas kaip pamokas, kurios jus sustiprins, išugdys naujus gerus įpročius ir suteiks jums vidinės jėgos kurti savo gyvenimą. Ne gyventi kitų žmonių primestą likimo liniją, o susikurti savo likimo liniją. O tai jūs galite – jūs gi puikiai žinote, kaip mes jus mylime ir kaip pasiruošę jums padėti. Tik atverkite savo iš baimės suspaustas širdis mūsų meilei, mūsų globai ir palaikymui. Atversite širdis, atsiras ir dieviškosios energijos sąskambis tarp jūsų ir Kūrėjo, tarp jūsų ir Pakylėtųjų Valdovų, todėl dovanoju dar vieną šaukinį.

Vardan to, AŠ ESU, KAS ESU, kviečiu Tave, Sanat Kumara, apgaubk mane savo meile ir ramybe, globok mano fizinį, emocinį ir mentalinį kūnus. Prašau, suteik man dieviškosios šviesos, kuri užpildytų mano mintis, jausmus ir fizinį kūną. Aš susilieju su Tavimi, Sanat Kumara. Aš esu saugus Tavo meilėje ir Tavo gerume.“

Išspausdinta 2020-12-26 laiške “Antrasis Sanat Kumaros šaukinys“


Elochimas Ciklopėjus

Energinio apsivalymo šaukinys:

„Vardan to, AŠ ESU, KAS ESU, Elohimai Ciklopėjau, sutelk savo dėmesio energiją į mūsų darbo vietą, išdegink viską, kas ne nuo Dievo, ir suteik šviesos mūsų būsimiems darbams. Mes pasiryžę apvalyti savo erdvę, bet mums reikalinga tavo, Kūrėjau, pagalba. Lai tai, ko mes nežinome ir nesuprantame, nepadaro žalos nei mums, nei subtiliam pasauliui. Visa širdimi atsiveriame besąlyginei meilei ir tik jos šviesa turi gyventi mūsų širdyse.

Išspausdinta 2017-09-08 laiške „Kiekviena diena – tai dovana sielai ir pasauliui”


Serapis Bėjus

„Vardan to, AŠ ESU, KAS ESU, kviečiu tave, Numylėtini Serapi Bėjau, ateik į mano širdį ir išskleisk savo šviesą per visus mano kūnus. Atlaisvink mane nuo mano suvokimo blokų, atlaisvink nuo senos tiesos gniaužtų. Suteik man vidinio pajautimo, kas aš esu ir kur aš turiu eiti. Nušviesk mano kelią savo meilės spinduliais.“

Šis šaukinys padės jums atsilaisvinti iš sąstingio, kuris jus sukaustęs jau tūkstančius metų. Pasaulį reikia pažinti, o kaip jį pažinsite, jeigu jus kausto seno suvokimo gniaužtai. Čia nepakanka ieškoti žinių apie visatą, apie kitus pasaulius, pagaliau, apie mus, Pakylėtuosius Valdovus. Čia reikia sugebėti atsiverti visiškai naujam pajautimui savo širdyje. Laiškai – tai tik gairės, ko siekti, kaip išgyventi dieną, ko tikėtis. Viską turite patirti asmeniškai per savo išjautimą. O šis išjautimas sudrebins nusistovėjusias tiesas, nusistovėjusią sampratą apie gyvenimą.

Aš suteiksiu jėgą tam, kuris prašys pagalbos atsilaisvinti iš savo mąstymo sąstingio, kuris nori peržengti savo suvokimo ribą ir kuris pasiruošęs išgyventi suaktyvintą karmą vardan savo sielos brandos.

Išspausdinta 2017-04-19 laiške „Serapio Bėjaus šaukinys“


Sanat Kumara

Ieškojimus lydi atradimai. Todėl visados ateis atsakymas į jūsų vidinius klausimus. Visados ateis pagalba, kai jos prašysite. Tik atsakymai ir pagalba gali būti ne tokia, kokios norite, o tokia, kokia reikalinga. Jūsų gyvybinė energija stringa, ir pagrindinė pagalba, kurią galite gauti, tai kreipimasis į mane. Formuoju šaukinį:

„Vardan to, AŠ ESU, KAS ESU, Numylėtini Sanat Kumara, aš atveriu savo širdies čakrą tavo besąlyginės meilės srautui. Suteik man jėgos mano kasdienėje veikloje ir mano Amžinam gyvenimui. Parodyk man mano kelią, mano jėgą ir mano pareigą. Suteik Išminties ir Meilės mano amžinybės srautui“.

Kreipkitės kasdien, prašydami šios malonės ir aš suteiksiu papildomos energijos jūsų Amžinybės gyvenimui ir tikrajam kasdienybės gyvenimui.

 Siekiant egoistinių siekių, ši energija formuos karmą, todėl naudokite šaukinį atsakingai ir tik tada, kai esate pasiruošę daug ko atsisakyti, vardan suvokimo kas yra gyvenimas Amžinybėje.

Išspausdinta 2017-01-26 laiške „Sanat Kumaros šaukinys“


Sen Žermenas

Šaukinys, kurį rekomenduoju prieš liepinių skaitymą:

„Vardan to, AŠ ESU, KAS ESU, prašau tavęs,  Numylėtasis Sen Žermenai, apvalyk mano fizinį, emocinį, mentalinį ir eterinį kūnus nuo tamsos, kuri yra manyje. Apvalyk nuo visko, kas nepriklauso Dievo šviesai. Ir leisk mano gyvybės taurę pripildyti dieviškosios šviesos energija, kuri sklistų į mane ir per mane į Žemės erdvę“.

Išspausdinta 2016-08-04 laiške „Sen Žermeno antras šaukinys“


Sen Žermenas

Su meile ir tikėjimu siunčiu jums šaukinį:

„Vardan to, AŠ ESU, KAS ESU, kviečiu tave, Sen Žermenai, į savo širdį ir į savo protą. Labai prašau apšviesti mano kelią, suteik jėgų pažinti Tavo meilę ir Tavo išmintį taip, kaip tu ją nori perduoti“.

Vietoj mano vardo jūs galite pakviesti bet kurį Pakylėtąjį Valdovą ir paprašyti jo suteikti jėgų pažinti jo meilę ir jo išmintį. Tai padės jums lengviau prisiderinti prie Pakylėtųjų Valdovų energijos ir lengviau suvokti jo teikiamas žinias, geriau pajusti jo meilės išraišką. Iš tikrųjų, yra labai reikalinga, kad jūs teisingai suprastumėte jums duodamas žinias. Savo protu nesate pajėgūs viską tiksliai priimti ir įvertinti. Todėl reikalingas sąskambis su tuo Valdovu, kuris duodą informaciją. Jeigu skaitote laišką ir jo tinkamai nesuvokiate, kreipkitės tuo nauju šaukiniu į laiško autorių ir jums bus padėta suderinti savo vibracijas su Pakylėtojo Valdovo vibracijomis. Atsiras sąskambis ir aiškesnis prasmės suvokimas. Jei laiškas ir parašytas lengva kalba, tai nereiškia, kad tikrą mintį suprantate taip, kaip perteikia rašantysis. Sąskambis jums labai padės suvokti žodžių esmę teisingai.

Išspausdinta 2016-03-20 laiške „Sen Žermeno šaukinys“


Mozė

Labai džiaugiuosi vėl turėdamas galimybę į jus kreiptis, vėl galėdamas būti tarpininku tarp tavęs, žmogau, ir Dievo. Jūs žinote, kad bendrauti su Dievu reikia betarpiškai – iš širdies į Dievo širdį. Aš tik mokytojas, galintis sudaryti sąlygas išjausti Dievo buvimą gyvenimo kasdienybėje.

„Vardan to, AŠ ESU, KAS ESU, Numylėtini Moze, kreipiuosi į tave su prašymu padėti pajusti Dievą savo širdyje. Padėk man išsklaidyti abejones ir loginius samprotavimus. Leisk pajusti Dievo Meilę savyje. Savo mažoje žemiškoje širdyje, kurioje nuo pradžių pradžios yra Dievas. Padėk man pažinti ir pamilti tai, kas aš esu“.

Išspausdinta  2016-02-09 laiške „Kaip pažinti Dievą“


Guan In

Šį šaukinį naudokite nuolat, kai jausitės vieniši, kai jausitės prislėgti ir nepajėgiantys susitvarkyti su iškilusia problema. Taip atveriamos langinės šviesai įeiti į jus, kai jus gaubia vidinė tamsa. Būkite stiprūs ir išmokite patirti džiaugsmą savo kasdienybėje.

„Vardan to, AŠ ESU, KAS ESU, Numylėtine Guan In, suteik man jėgos pažinti Meilę, pažinti Džiaugsmą. Nuimk man nuo pečių mano skausmą, mano problemą ir apgaubk mane savo Šiluma, savo Meile. Aš džiaugiuosi, galėdamas gyventi ir pažinti tavo Meilę.“

Išspausdinta 2016-01-27 laiške „Guan In šaukinys“


Andrijanas Hošė

Kodėl taip dažnai jungiuosi pokalbiui su tavimi ir tavo draugais? Tai dėl tos pačios priežasties: karmos atidirbimas smarkiai suaktyvėjo ir žmogui reikia pagalbos, susitvarkant su savo mintimis, jausmais, išgyvenimais. Aš formuoju šaukinį, kurį galite tarti, kai jums sunku ir kai nesusigaudote, kas vyksta būtent su jumis. O tai, kas vyksta nemalonaus ir negero – tai suaktyvėjusi karma. Į išorę iškyla daug neigiamumo, kurį buvote suformavę ne tik šiame, bet ir kituose gyvenimuose. Todėl jie (negerumai) jums yra truputį nepaaiškinami, nesuvokiami ir nebėra aišku, kaip susitvarkyti su savo jausmais ir mintimis. O širdyje būna taip sunku, kad kyla klausimas: ar gyventi, ar ne. Šis klausimas gali daug kam iškilti ir atsakymas galimas tik vienas: GYVENTI. Jūs tik atidirbate suaktyvintą karmą. Ateis diena – ir liūdesys pranyks, baimės pasitrauks, jūs grįšite į normalų gyvenimą, tik tame gyvenime bus daugiau šviesos nei tamsos. Todėl, kai liūdna ir sunku, pakvieskite mane į pagalbą.

Karminė Valdyba man suteikė galią padėti kiekvienam, ištariančiam šį šaukinį:
„Vardan to, AŠ ESU, KAS ESU, kviečiu Karmos Mokytoją Andrijaną Hošė, kad jis apvalytų susidariusią mano situaciją ir padėtų pamatyti šviesą, esančią manyje ir aplink mane. Prašau, Andrijanai Hošė, apgaubk mane savo šiluma, meile ir savo dieviškąja šviesa. Šiandieną man reikia pagalbos ir aš jos tavęs prašau“.

Išspausdinta 2015-11-09 laiške „Naujas šaukinys“


Arkangelas Mykolas

Atsiverianti subtilioji erdvė yra begalinė. Ją priimti reikia, bet jeigu jaučiate, kad vieni nesusitvarkote, tai paprašykite Arkangelo Mykolo pagalbos arba ribokite savo žengimą į tą erdvę – keiskite mintis, atsiribokite nuo subtiliojo pasaulio, įsiliekite į žemiškąjį pasaulį. Prisiminkite, prie kiekvienos naujos energijos turi prisiderinti tiek kūnas, tiek jausmai, tiek mintys, tiek vidinis pasaulis. Jūs esate Žemėje, jūs keičiate save ir savo aplinką, jūs sujungiate pasaulius. Leidžiate jiems pasireikšti bendroje erdvėje. Jūs privalote išlikti ramūs, patikimi. Vidinė harmonija yra privaloma būsena. Jei nesusitvarkote su iškylančiomis mintimis ir jausmais, kuriuos pažadina subtilusis pasaulis, kreipkitės į Arkangelą Mykolą:

„Arkangelai Mykolai, kuris saugai Žemę, prašau tave, apsaugok mano ribotą protą ir mano sielą, kad galėčiau geriau save suvokti ir atsiskleisti. Tu man reikalingas, nes tu esi tvirtas visose erdvėse“.

Išspausdinta 2014-09-21  laiške “Žmogus ir jo erdvės”