San Chrit

Pokalbis su žmonėmis, su Pakylėtaisiais Valdovais ir su Dievu

Išminties Valdovė San CHrit.

Pažinimas. Pažinimas savęs prasideda nuo susikaupimo ir įėjimo į savo pačią giliausią ir slapčiausią struktūrą. Tu turi įžengti į tą savasties dalį, kurioje virpa pati aukščiausia tavo nata. Tu turi subalansuoti savo energetiką taip, kad įeitum kaip galima giliau į savo vidų. Pradėdami meditaciją, jūs turite išgiedoti tam tikrą jums žinomą mantrą, nes tik taip sužadinsite savo vidines vibracijas. Meditacija, prasidedanti protu ir liks proto ribose. Jūs galite pamatyti tam tikrus vaizdinius, galite gauti tam tikras žinias, bet pokyčio meditacija turi prasidėti mantros giedojimu. Giedokite ne taip, kaip moko jūsų pažįstami žmonės ar internetas, giedokite taip, kaip atsiveria gerklė, kaip išeina vibracija iš jūsų. Kiekvienas žmogus yra sudarytas iš atskirų energetinių dalelyčių, jos skirtingai sąveikauja. Vienam žmogui lengviau atsiveria vieni garsai, kitam – kiti garsai. Bet garsas išjudina ne tik kūno vibraciją, jis išjudina jumyse esančios savasties vibraciją. Per savo savastį jūs išeinate į vidinę pasaulio struktūrą. Jūs išeinate į giluminius savasties sluoksnius. Tai yra jums nepažįstama jūsų kūno dalis. Jūs turite pažinti ne tik savo charakterį, savo prisirišimų ir įpročių jėgą, jūs turite pažinti tai, kas esate giliai viduje. O ten yra uraganinė jėga, galinti keisti išorinį pasaulį bet kada ir bet kaip. Ta uraganinė jėga nuo žmogaus buvo ilgai slepiama, nes žmogus ilgą laiką nesuvokė, kad jį valdo jo ego. Bet atėjo laikas, kai žmogus turi įvertinti savo ego būdą ir žinoti, kaip jį nuslopinti. Žmogus turi lengvai ir paprastai atsisakyti savojo ego. Tai atgyvena. Nebereikalinga struktūra. Ji tik maišosi jums po kojomis, jums einant nuostabiu keliu. Žinau, kad daugumai, atsisakyti ego struktūros atrodo neįsivaizduojamas dalykas, bet Aš sakau: ego – tai tik šiukšlė, kuri trukdo jums gyventi. Jūs turite įsisąmoninti, kad ego jums nereikalingas. Ji Žemiško gyvenimo išraiška, bet jūs jau žengiate nauju vystymosi keliu, kurioje egzistuoja nauji gyvenimo principai, o ego, kaip ir jūsų prisirišimai, ir įpročiai ar kompleksai – tai tik atgyvena, kurios turite atsisakyti lengvai ir paprastai. Be jokio širdies skausmo, be baimės ir be prisirišimų. Jūs jau esate subrendę, kad tai padarytumėte lengvai ir paprastai. Žinau, daug kas jums atrodys netikėta, bet Aš esu iš Ateities. Jūsų žmogiškosios ateities ir Aš nenuolaidžiausiu jūsų norams, jūsų silpnybėms. Jūs esate kūrėjai ir turite prisiimti atsakomybę už tai, ką galite nuveikti.

Pakylėtieji Valdovai juokiasi iš manęs, sako Aš čia per griežtai su jumis. Atleiskite, bet negi neturite drąsos žengti tvirtu žingsniu savo naujuoju keliu? Mokytojai sako, kad jūs to nesuvokiate. Bet, Mokytojai, jūs mane pakvietėte, tai vadinasi numatote galimybę, kad yra žmonių, gebančių mane išgirsti? Vienetai? Man to užtenka. Aš kalbėsiu, taip, kad jus išjudinčiau. Gailesčio jūsų ego struktūrai Aš nesuteiksiu. Ši struktūra atgyvena, laikas ja drąsiai atsikratyti. Ir neturėkite kompleksų, kad praradę savo ego, prarasite dalį savęs. Jūs prarasite tik šiukšlę, kuri jums nebereikalinga. Kitaip Aš to nepavadinsiu. Būkit drąsūs išgirsti mano žodžius. Net Dievas šypsos, žiūrėdamas į mane ir į jus, nes pagaliau gavot labai griežtą Mokytoją.

Žemės erdvėje Aš pirmą kartą. Bet Aš žinau, kas turi jumyse išsijudinti, kad vyktų procesas. Daug kam sproginės ląstelės nuo mano sukeltos įtampos. Žinoma, tai pasireikš ir per baimes, ir per skausmus. Juk jūsų blokai dar labai jus spaudžia. Bet Aš žinau, kas jau skaitė nors keletą laiškų, tas tikrai prisiderins prie mano skleidžiamų vibracijų. Violeta mane atlaikė. Atlaikysite ir jūs, nes vibracija ir taip jau per vieno žmogaus filtrus praėjo – sušvelnėjo. Violeta, kas tau vakar padėjo mane atlaikyti (nes blogai būna ne rašant, o jau po rašymo, kai grįžti į žemiškas vibracijas)?

Pokalbis su Dievu. Jis nuramino mano besiblaškančią širdį ir kunkuliuojantį kraują. Suvaldė ir besikaupiančias nevaldomas baimes. Aš sėdėjau ant mėnulio ir kalbėjausi su Dievu apie kasdienius dalykus. Taip ir užmigau. Kitaip nežinau, kaip būtų pavykę suvaldyti tą neprognozuojamą kūno ir proto įtampą.

Matai, atlaikei. Atlaikysite ir jūs, tuo labiau, kad ne visi esate atviri mano energetikai. Bet tai ne paguoda, tai nesėkmė. Geriau jau pajuskite nemalonumus, bet išmokyti priderinti savo vibracijas prie mano vibracijų. Aš nesiruošiu kalbėti tik tam, kad jums būtų įdomu.

Aš nepataikauju jūsų ego. Ši struktūra man griežtai neegzistuoja. Arba jūs norite pažinti savastį ir Didžiojo Kosmoso gyvenimą, arba neskaitykite mano laiškų iš viso.

Grįžkite prie temos. Tam tikros mantros giedojimas labai atlaisvina užsklandą, esančią tarp išorinės ir vidinės jūsų dalies. Tas giedojimas, tai vibracijų pakėlimas. Galite giedoti ir giesmes, kurias jūs mokate. Bet turi būti giedojimas, o ne kalbėjimas. Kai dirbate su violetine liepsna, tai jūs su ja dirbate. Jūs valote aplinką, valote save. Tai jau naudojate kalbėjimą. Bet norint išjudinti užsklandą tarp materijos ir nematerijos – reikalingas giedojimas. Giedokite OM, jeigu jums taip patogu, giedokite kitas mantras. Violeta perrašys mantrą, kurią ji žino, galite ja pasinaudoti. Po giedojimo, kuris eis ne techniškai, o iš širdies (gali keistis jūsų balso tonai, giedojimo greičiai – pasiduokite vedimui), jūs jau galėsite suvokti tai, apie ką noriu kalbėti Aš savo pamokose. Todėl, pamatę laišką, žinoma, jį galite perskaityti. Bet norėdami jį suprasti, raskite ramaus laiko, pagiedokite mantrą ir tik tada skaitykite. Pamedituokite, pamėginkite suprasti apie kalbu ir vėl skaitykite. Per tas aukštų dažnių vibracijas Aš mėginsiu prisibelsti prie jūsų Aukščiausiojo Aš. Ir, suprantu, kaip jūs nenorite atsisakyti savojo ego, taip ir man jis trukdys su jumis bendrauti. Bet Aš labai tikiuosi, kad per tas aukštas vibracijas sugebėsiu jus pasiekti ir palikti jūsų sąmonėję tam tikras idėjas, kurios pamažu tvirtinsis ir kurias priimsite jau supratę ir neprieštaraudami. Ką gi, malonu su jumis susipažinti. Tikriausiai supratote, jūsų Mokytojai leido jums klysti, kilti ir mokytis. Aš nenuolaidžiausiu. Jeigu gavai nurodymą – vykdai. Aš savo energiją duodu virsmui pagreitinti. Tai yra konkretus, tikslingas darbas, suformuojantis naujus dažnius jūsų mąstyme. Žmones, su kuriais pradedu dirbti, tiesiog nebeturi pasirinkimo elgtis kitaip. Čia nebėra jų laisvos valios. Pakylėtieji Valdovai, kurie pakvietė mane užtikrino, kad tų žmonių valia gali būti visiškai perimama mano žiniai. Mergaitės (Gražina, Egle, Rita ir Violeta), nežinau, kodėl pasirinko jus, bet jūs mano žinioje, o ne savo laisvuose pasirinkimuose. Dirbsime lengvai ir paprastai, bet nuosekliai ir kryptingai, ir ne pagal žemiškus nusistovėjusius standartus. O visi kiti bus mokomi, bet valia neužgaunama. Jūs dar turite teisės truputėli pažaisti su savo ego.

VIOLETINĖS LIEPSNOS MANTRA

OM LALO ALOIM

LAMA LAMA LALOIM

OM AUM AOLOIM

EOLO ELO ALOIM

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *