San Marinas

Kas neleidžia skaityti laiškų?

Gyvenant pasaulyje, kur susiformavę tamsos blokai, labai sunku išlikti aukšto sąmoningumo būsenoje. Tamsos jėga visados siekia užvaldyti žmogaus širdį ir protą. Taip žmogus praranda savo esatį, bet pripildo tamsiąją jėgą savąja energija. Kova tarp gėrio ir blogio egzistuos tol, kol žmogus darys pasirinkimus tarp gėrio ir blogio. Žmogus renkasi kaip jam gyventi ir kaip elgtis. Nors didžiuma žmonių propaguoja gėrį, bet jų veiksmai visai į tai nepanašūs. Ir, žinoma, jie to nedaro iš piktos valios. Tiesiog, kai kada blogiau pasielgti yra daug lengviau, nei gerai. Žmogus būna per silpnas gerai elgtis. O kodėl jis silpnas – jam trūksta dieviškosios energijos. Ir vėl grįžtame prie to paties dalyko. Be dieviškosios energijos žmogui neišgyventi šiame pasaulyje. O kaip jos pasipildyti, jei iš principo netiki, kad nuo dieviškosios energijos sankaupų priklauso tavo sveikata, tavo gyvenimo aplinka.

Būkite protingi, leiskite savo sąmonei įsileisti mintį – dieviškoji energija, tai jūsų gyvybinė energija. Ji duota tam, kad savo gyvenime turėtumėte jėgos įkūnyti  numatytus siekius. Ji duota, kad galėtumėte įėję į Žemę, formuoti gyvenimą, atskleisti Dievo planą. Žinoma, jūs nežinote konkrečių Dievo planų, bet jūs žinote: mylėti ir branginti savo artimą, saugoti ir tausoti savo kūną, nes siela atspindi sveikatą. O jei sveikatos nebuvo duota pagal Dievo planą – tai ugdykite savikontrolę, ugdykite suvokimą. Skleisti gerų jausmų netrukdo ir surakintas kūnas. Pats didžiausias žmogaus priešas – tai jo nenoras tobulėti. Jo nevertinimas savo ir kitų gyvenimo. O nevertina, nes ego suformavo labai reiklius reikalavimus: turtai, garbė, grožis. O jeigu tu to neturi – tai, ką, nebegali būti gerbiamas žmogus. Gali, bet tavasis ego nebeleidžia. Jis įskaudintas, užsispyręs, jis kankinys. Kvailystė. Ne ego turi valdyti žmogų, o žmogus savąjį ego. Ir tada jis galės gerbti save, gerbti kitą žmogų. Ir pasirinks garbingą gėrį.

Mes, Pakylėtieji Valdovai, dažnai stengiamės žmonėms perduoti mintį, kas svarbiausia žmogaus įsikūnijime. Tik jūsų ego dažnai neleidžia net eilutės perskaityti. Sukyla pyktis, kad tai nesąmonė, sukyla vidinis pasipriešinimas. Net užsiblokuoja perskaityta informacija, kad tik nesuvoktumėte tiesos ir nepasirinktumėte teisingo kelio. Jūs iš tikrųjų net nesuvokiate, kokia galinga struktūra yra ego. Ir ji yra jumyse. Ji jus taip valdo, kad jūs šios dalies net nebeatskiriate nuo tikrojo savojo Aš. Jeigu atsidarę Pakylėtųjų Valdovų laiškus, jaučiate pasipriešinimą, ką gi, jūsų ego labai užvaldęs jūsų žemiškąjį įsikūnijimą. Laiškai – tai tikrasis jūsų veidrodis. Mes nieko jums nesakome, darykite, kaip norite, bet mes suteikiame galimybę pasižiūrėti į save. Kiekvienas laiškas ne tik informacija, bet ir veidrodis. Jūs galite įvertinti save. Kitu atveju, sunku save įvertinti. Nes aplink yra „veidrodžiai“, kurie tik atspindi jūsų dabartį, bet neatspindi jūsų santykio su Dievu, jūsų santykio su gyvenimu. Prieš mūsų veidrodį jūs išsiryškinate. Ir žinoma, dalis to, ką matote, tikrai jums nepatinka. Bet čia jau jūsų reikalas. Mes duodame galimybę pamatyti ir įvertinti save. O ar tai padarysite, tai renkatės jūs. Jūs renkatės, kokiame pasaulyje norite gyventi. Bet rinkitės protingai.

Su Meile, San Marinas

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *