Sanat Kumara

Dovanojame jums pamokas

Subtilioji realybė neatitinka jūsų realybės egzistencijos principų, todėl jums dažnai pasirodo keista ir nejauku, ko klausyti: savo širdies ir neaiškių pajautimų ar daugumos žmonių nuomonės. Subtilioji realybė pradeda skverbtis į žmogaus pasaulį, kai jis sufokusuoja dėmesį į save kaip į subjektą, kuris turi nuolat keistis. Žmogaus sąmonės kanalas yra apjungtas daugybės patirčių ir iš praeitų gyvenimų, ir patirčių iš subtiliosios realybės. Šios patirtys tarsi atskiri sąmonės kanalai, kurie pasireiškia tam tikru žmogaus vystymosi laikotarpiu. Daugumos žmonių sąmonės kanalo patirtys yra neveiklios ir ne todėl, kad atmintis bloga, o todėl, kad žemiškoji sąmonė turi daug blokų, o kūno energetika yra žemų vibracijų. Pirmiausia turite atsisakyti savo neigiamo požiūrio į gyvenimą. Norėdami atsisakyti neigiamo požiūrio ir neteisingo elgesio, jūs turite stiprinti tam tikras savo dorybes. Todėl visas mokslas ir yra paremtas nuolatine savianalize, savikontrole ir savidisciplina. Kai žmogus subręsta, jis pradeda pastebėti savo klaidas ir jas taiso. Taiso savo elgesį. Bet būna neteisingas elgesys, kai pats žmogus nesuvokia darantis klaidas. Jis gyvena pagal savo suvokimą ir pagal tą suvokimą sprendžia, kas yra teisinga, o kas yra klaidinga ir tai neleidžia pamatyti klaidų, kurias darote. Tokiu atveju reikia Visatos paprašyti pamokų. Paprašyti pamokos, situacijos, kuri gebėtų atskleisti jūsų neteisingą suvokimą. Jūs dažnai pamatote kaip neteisingai elgiasi kitas žmogus ir jį įvertinate. Bet ar gebate susivokti, kur patys elgiatės klaidingai? Dažniausiai ne, nes viena yra vertinti savo poelgius pagal suvoktas tiesas ir visai kas kita  keisti savo klaidingą suvokimą. Turint tam tikras pažiūras gali būti tvirtai įsitikinęs, kad mąstai teisingai ir visiškai nepriimti idėjos, kad elgiesi neteisingai. Gali būti, kad per tam tikrą gyvenimo laiką pastebėsite kaip elgėtės neteisingai, bet labai gaila laiko, kurį išnaudojate netikslingai. Sielai, palikusiai žemiškąjį gyvenimą, yra parodomos tokios klaidos, bet tada siela patiria didžiulį skausmą, suvokdama kiek laiko iššvaistė neteisingai gyvendama ir nepadarydama to, ką siekė padaryti būnant įsikūnijime. Kad nereikėtų sielai labai išgyventi, reikia pradėti šį darbą jau dabar. Jau dabar stenkitės įvertinti ne tik savo elgesį kitų žmonių atžvilgiu, bet ir savo elgesį kosminių principų atžvilgiu. Kol nėra įsisąmoninti kosminiai principai ( dėsniai), tol žmogus daro klaidas. Bet juos įsisavinti įmanoma tik tada, kai mokate kitaip suvokti tiesas ir pastebėti neteisingą savo elgesį ar požiūrį į gyvenimą.

Sąmoningai paprašę pamokų – išbandymų, jūs galėsite atkreipti dėmesį į tai, į ką visiškai neatkreipiate dėmesio savo kasdienybėje. Jūs galite suvokti savo paskirtį, kurios iki šiol nesuvokėte. Ir gaudami pamokas, jūs suvoksite, kokias savo charakterio savybes reikia tobulinti, kokias dorybes ugdyti. Gali būti, kad net mintis jums nekyla formuoti kažkokias naujas dorybes, o jų išsiskleidimas padėtų aktyvuoti tam tikrą sąmonės patirtį ir susiformuotu jumyse nauji gebėjimai.

Žemiškajame pasaulyje jūs pasirenkate tam tikrą profesiją ir ugdote jai reikalingus įgūdžius, o čia reikia daryti atvirkščiai: pirmiausia ugdyti tam tikras dorybes, kurios jums dar nėra net aiškios ir tik po to atsiranda gebėjimai. Kai neturi aiškaus suvokimo, kokias charakterio savybes reikia taisyti ar ugdyti, negali sukoncentruoti į tai dėmesio. O kai nežinai ką ugdyti, reikia paprašyti Visatos pamokų, situacijų, kuriose galėtumėte pastebėti keistiną savo elgesį, pastebėti, ką ir kaip turite ugdyti. Paprašius pamokos, reikia sekti visus ženklus ir apmąstyti visus kylančius pojūčius. Negalima net mažiausios abejonės ar nesmagaus jausmo praleisti nesuvokus, kodėl jis kilo. Pakeisti tai, ko visai nesuvoki  yra nelengva. Pirmiausia reikia pastebėti, ką keisti. O jau pastebėjus, save kontroliuoti, kad elgtumėtės ne kaip nuolat įprasta, o kaip diktuoja naujas suvokimas. Ir atmeskite savo abejones ar kolektyvinės sąmonės įtaką savo poelgiams. Išjautėte kažką naujo – žinokite, siela su jumis kalba ir skatina elgtis naujai, kad jūs formuotumėte savo virsmą ir neleistumėte gyvenimo laiko netikslingai.  Ir tada prasidės aktyvus vidinis gyvenimas, kupinas naujų suvokimų, atradimų ir vidinio džiaugsmo. Išnyks liūdesys, depresijos, neviltis, nes visa tai susiformuoja, kai siela niekaip nesusikalba su jūsų protu. O kai pastebėsite, ką turite savyje keisti, tai nebebus laiko liūdėti ir nuobodžiauti. Įvykis seks įvykį, pamoka po pamokos ir pajusite didžiulį džiaugsmą, kai nugalėsite save, kai perlipsite per savo kompleksus, savo suvaržymus ir neteisingus poelgius.  Paprašykite pamokos ir ji jums bus duota. Tik prisiimkite atsakomybę už dovanotas pamokas ir jas vertinkite, bei keiskitės. Kitu atveju pamokos gali tapti ne dovana, o bausmė. Ir prisiminkite: pamokos – tai ne nelaimės, tai tiesiog situacijos, kurios parodys neteisingą jūsų požiūrį ir elgesį. Situacijos gali būti ir smagios, ir įdomios, ir ramios, o kai kada ir su išbandymu, nes reiks patikrinti, kaip iš tikro gebate keistis, kad neliktų tik noras keistis, o pastangų keistis – nulis.  Dovanojame jums pamokas, tik jas priimkite savo laisva valia ir sąmoningai pasiruošę iš jų mokytis.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *