Sanat Kumara

Dualaus pasaulio ribos peržengimas

  Pasaulio vartai veriasi ir mes su džiugesiu sakome: žmogaus širdis atvira bendravimui ir pajautimui neregimojo pasaulio. Kodėl taip svarbu išjausti tą neregimąjį pasaulį? Tai priartina prie Didžiosios Išminties ir Meilės. Žmogus, gebantis išjausti tą meilę ir išmintį – didis žmogus. Jam atsiveria galimybės keisti nusistovėjusią pasaulio tvarką, keistis  ir atsinaujinti. Atsiveria galimybė pažinti Kūrėją. Nėra didesnės dovanos žmogui – kaip gebėjimas pažinti Kūrėją. Nesvarbu, kas jūs buvote ir kas esate dabar, svarbu koks jūsų dabartinio gyvenimo siekis? Ar jūs norite pažinti Meilę, ar jūs norite kurti Gėrį? Ar jūs norite subalansuoti aplinkos erdvę ir, panaudojant tamsą ir šviesą, kurti savo gyvenimą. Nebijokite žodžio tamsa. Ji tik atspindys šviesos, ji tik galimybė išryškinti šviesą, pažinti šviesą. Bet kokiame energetiniame lygmenyje egzistuoja tamsa, kuri reikalinga šviesos išskleidimui. Kokie jūsų siekiai ir gyvenimo motyvai? Negi jaučiatės atsitiktinai pakliuvę į Žemę ir nežinantys, kam reikia čia gyventi? Deja, jūs nesate atsitiktiniai praeiviai šiame pasaulyje. Jūs atėjote į Žemę, kad geriau išreikštumėte Kūrėjo mintį. Kad išmokę vienas pamokas, sėkmingai imtumėtės naujų užduočių. Jūs atėjote į Žemę tam, kad išmoktumėte išjausti gyvenimo kūrybos džiaugsmą. Dievas yra Kūrėjas, jūs esate kūrėjai ir jūs turite erdvę – Žemę, kurioje galite kurti.

Atmeskite visas subtiliojo pasaulio hierarchijas, atmeskite visus dievus ir pusdievius. Įsivaizduokite, kad esate jūs ir yra Kūrėjas. Viskas. Yra Meilė ir Išmintis. Meilės vibracijos sudaro sąlygas kurti, Išminties vibracijos suteikia gebėjimus kurti. Nekalbu apie gėrį ir blogį. Kalbu apie Meilę ir Išmintį. Tai dvi pagrindinės idėjos, kurių pagrindu vystosi visi pasauliai, kurių pagrindų formuojasi gyvybė, pasauliai ir suteikiama jėga tame pasaulyje kurti jums, žmonėms. Gėris ir blogis, tamsa ir šviesa atsiranda vėliau. Bet pradžių pradžioje yra Meilė, Išmintis ir valia (veikimo galia). Norėdami išmokti kurti savo gyvenimą, turite suvokti, išjausti tas energijas: meilės ir išminties energijas.

Žmogus vystosi, stengiasi save pažinti, jis nuolat būna tarp gėrio ir blogio. Jis turi išmokti atsirinkti, kaip gyventi, ko siekti. Tamsa ir šviesa visados šalia jo. Bet tai yra tik tam tikro gyvenimo tarpo dėsnis (nesvarbu, kad jis gali tęstis tūkstančius metų). Bet ateina laikas, kai žmogus išeina iš dualaus pasaulio ribų, kai jis suvokia Kūrėjo Išmintį ir Meilę ir jo gyvenimas prisipildo šių dviejų energijų. Nebėra dualumo, nebereikia pasirinkimų, yra tik kūryba, paremta dieviškąja meile ir išmintimi. Tokie buvo didieji išminčiai, kurie gyveno tik tų dviejų energijų verpetuose ir skleidė per save meilę ir išmintį. Ar pasaulis juos mylėjo, ar pripažino, ar jiems buvo lengva gyventi – tai jau kiti klausimai. Tai jau išorinio pasaulio sąlygos. Bet vidinis pasaulis tų žmonių buvo kupinas meilės ir išminties. Jokių išskaičiavimų, jokios baimės, jokių abejonių ar nusiminimų. Buvo tik meilė ir išmintis. Besąlyginis atsidavimas Kūrėjui. Ką reiškia tas besąlyginis atsidavimas, juk Kūrėjas nenurodė jiems kaip gyventi, ką veikti, kaip kalbėti. Ne, nenurodė, bet tie žmonės gyveno žmogui sudėtingiausiai prieinamose aukštų vibracijų sąlygose. Jie tiesiog buvo vienovėje su Kūrėju. Buvo palaimoje, harmonijoje, tikėjime ir meilėje.

Gėris ir blogis tai tik išorinio pasaulio atributai ir jeigu jie gerai įsitvirtinę, tai įtakoja žmogaus pasirinkimus. Suvokite, tamsa ir šviesa egzistuoja tik jūsų iliuziniame pasaulyje. Žinoma, jie egzistuoja ir kitų pasaulių sandarose, bet „arčiau Dievo“ nebėra negatyvių jausmų ir nebėra šešėlio. Yra tik šviesa.

Išmokite pajusti tą šviesą. Aš noriu pasakyti, kad žmogus gali peržengti tą ribą, kurioje egzistuoja tamsa ir šviesa, gėris ir blogis. Žmogus gali gyventi Meilės ir Išminties energijose. Gali gyventi vienovėje su Dievu. Per žmonijos istoriją tokių žmonių buvo vienetai ir juos visus žinote, juos galima suskaičiuoti ant rankos pirštų, bet ciklai keičiasi ir jūs turite siekti tos vienovės su Dievu. Turite peržengti dualaus pasaulio ribą. Tai sudėtingas procesas ir įdirbis praėjusių gyvenimų turi būti didžiulis. Bet laikas tam jau ateina. Žmogus gali peržengti dualumo ribą ir gyventi vienovėje su Dievu. Tai iš principo kitoks gyvenimo stilius. Čia nebėra kovos. Yra tik gyvenimo šlovinimas ir buvimas dabarties akimirkoje.

Sanat Kumara

Dalintis:

1 komentaras apie “Dualaus pasaulio ribos peržengimas”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *