Sanat Kumara

Esminis šio gyvenimo įsipareigojimas

Aš atėjau. Kiekvieną kartą priartėdamas prie žmonių, aš išskleidžiu savo spindulius. Šie spinduliai suaktyvina žmogaus energetinius laukus. Energetinio lauko dalelytės pradeda smarkiai judėti ir judėdamos jos užgauna užsistovėjusius blokus. Tas „užgavimas“ pasireiškia fiziniu, kai kada ir psichologiniu skausmu. Šviesos spinduliu blokai yra skaidomi. Bet procesas turi vykti iš abiejų pusių. Jeigu žmogus nesuvokia mūsų pagalbos ir nepriima sprendimų keistis, tai mes sujudiname jį ir laukiame. Laukiame ir laukiame, kol žmogus pradės mąstyti, kad jis atsako už tai, kaip dieviškąją energiją perleidžia per save ir kam ją naudoja. Mano spindulys – tai Dieviškosios energijos spindulys. Tik virpesių dažnis yra stipresnis ir tai gali labiau sujudinti žmonių energetinį lauką. Jeigu žmogus yra sąmoningas ir jis apmąsto savo visas vertybes, savo gyvenimo būdą, priima tam tikras teisingas išvadas ir pradeda suvokti dieviškosios energijos skleidimo reikšmę, tai mes padedame laužyti blokus. Kiekvienas lūžtantis blokas reiškia, kad žmogus turi pervertinti buvusius savo veiksmus, buvusią gyvenseną. Jis vienaip ar kitaip suvokia kokį bloką užgauname. Nes aplinkinės situacijos tai parodo. Mes viską žmogui pasakome per jo intuiciją ir viską parodome per aplinkos situacijas – žmogus tik turi tai pamatyti ir suprasti esamą pamoką. Jeigu, laužomas blokas problemos neišsprendžia, tai situacija iš principo blogėja. Aukštos vibracijos jį judina, o jūs turite prie to prisiderinti. Kas nesprendžia situacijos, nenori suvokti klaidų ir atitaisyti padėties, gali suformuoti ligą. Tada pastangų dar labiau reikės įdėti, norint tą problemą išspręsti. Kada žmogus nenori spręsti problemų? Tada, kai jo ego jį valdo. Tai vienintelis žmogaus priešas. Ego troškimai, ego puikybė, ego išsišokimai – „apsuka“ galvą žmogui, sumaišo vertybes ir su įvairiomis pagundomis neleidžia žmogui tapti sąmoningu. Ego įmanoma žmogui suvaldyti. Visados. Tik kas stipresnis iš jūsų: žemiškasis ego (kuris žmogui mirus, pasitraukia iš jo energetinio lauko, kaip nereikalinga struktūra) ar siela – skleidžianti dieviškąją Išmintį. Bet ji yra dieviškos prigimties ir žmogui, kuris yra labai prisižeminęs, „dangiški“ reikalai visai nerūpi. Todėl, pasirinkimai, dažniausiai, būna klaidingi. Pasirenkamas ego. Kiekvienas troškimas pasireiškia bloku energetikoje. Kai troškimai neįgyvendinami, atsiranda nuoskaudos, pyktis, baimė. Šie jausmai ypatingai stiprius blokus formuoja. Ne tik blokus, jie prisijungia prie egregorų. Tada žmogaus sąmoningumą visai sunku pažadinti.

Jūs sukuriate tiek problemų, pasiduodami savajam ego, kad mūsų pastangos eina per nieką. Būkite protingi. Kiekviena jūsų suformuota mintis ir paleista į erdvę, nusėda ten, kur ją paleidi. Kokias mintis suformuojate per dieną ir kur jos „nusėda“. Galite su žmogumi nebendrauti, bet mintį tai vis tiek paleidžiate ir ji nueina ten, kur ją nukreipiate. Pvz. pykstate ant žmogaus (motyvai visai nesvarbūs), jūs paleidžiate piktą mintį ir ji nusėda jo energetikoje juodu taškeliu. Jūs savo pykčiu pasidalijate su artimu žmogumi, jis jus palaiko ir paleidžia dar vieną piktą mintį – ant žmogaus energetinio lauko nesėda dar vienas tamsus taškelis. Tie taškeliai užspaudžia to žmogaus energijos tekėjimą. Jis piktėja, blogėja. Kokių minčių paleisite į tą žmogų, toks jis ir taps. Gerai, jei tas žmogus turės atsvarą ir apie jį galvojančių gerai žmonių yra daugiau, nei blogai. Viena meilės kupina mintis gali palengvinti žmogaus kvėpavimą. Bet problema yra viena: blogas mintis paleidžiate su stipria emocine įkrova. Meilės mintys, geros mintys dažniausiai būna neutralios. O pykčio, neapykantos, smerkimo ir visos kitos tamsios mintys eina su stipriu emociniu užtaisu. Todėl žeidžia stipriau. Jūs supraskite, paleisdami tokią blogą mintį, jūs tą žmogų natūraliai žudote. Jūs suformuojate „žudymo“ įrankį, nematomą, bet galingą. Ir jūs žinote Dievo įsakymą, kuris yra visose religijose – nežudyk. Už šio įstatymo laužymą žmogui reikės sumokėti. Todėl nesakykite“ „aš toks geras žmogus, kodėl man taip nesiseka“. Paanalizuokite savo mintis. Kokios jos yra ir kur teka. Jūs gaunate dieviškąją energiją ir per savo mintis ir jausmus paskleidžiate į erdvę: suformuojate kuriančiąją arba griaunančiąją energiją. Jeigu formuojate griaunančiąją, vadinasi ta energija sugriaus ir jus pačius. Atsitokėkite. Juk tiek nedaug prašome, siūlome: valdykite savo mintis, valdykite savo emocijas. Visados galite atsiprašyti kito žmogaus. Susigrąžinkite paleistą mintį, sudeginkite ją erdvėje. Tai darydami, jūs suprasite savo klaidą ir mėginsite ją atitaisyti. Vadinasi, blokai mažės tiek pas tave, tiek pas kitą žmogų. Taip apsaugosite save nuo ligų ar nelaimingų atsitikimų.

Pagrindinis, esminis jūsų šio gyvenimo įsipareigojimas – tai sugebėjimas valdyti mintis ir jausmus. Jūs manote, kad darbu ir veikla kuriate gyvenimą. Tai netiesa. Gyvenimą kuriate savo jausmais ir mintimis. Čia jūs išskleidžiate Dieviškąją energiją. Jeigu darbą ar kitokią savo veiklą formuojate su geromis mintimis, jausmais – tai jums pasisekė. Jūs tinkamai naudojate dieviškąją energiją. Jeigu jūs savo kasdienėje veikloje jaučiate įtampą, nerimą, baimę, formuojate nuoskaudas, paleidžiate į erdvę liūdnas, nelaimingas mintis – jūs žeminate Žemės vibracinį lauką. Jūs kenkiate Žemei. Jūs netinkamai naudojate dieviškąją energiją. Už tai atsakyti tenka griežtai. Dievas neleis žmogiškajam ego sunaikinti Žemės. Žemė yra jo kūryba. Žmogus su dieviškąja energija ir išmintimi – yra jo kūryba. Jūs kuriate savo pasaulį. Ir kuriate jį mintimis ir jausmais. Čia pasireiškia jūsų kūryba. Žmogaus kūryba Žemėje.

Su Meile ir Pagarba, Sanat Kumara

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *