Sanat Kumara

Gyvenimas sielos plane (II)

Jeigu žmogaus protas susilieja su sąmone, jis suvokia sąmonės energijos jėgą, jos veikimo principus ir žmogus suvokia, kad viskas labai kinta. Tiek objektai, tiek laikas, tiek erdvė. Viskas ne tik reliatyvu, bet kitaip veikia traukos dėsniai, gravitacija ir kiti fizikiniai dėsniai, kurie  žemiškoje realybėje turi konkrečias savybes, formas, formules.

Nors ir darome prielaidą, kad pasaulis yra labai kintantis, bet, tam tikrame vibracijų lygmenyje, tas pats pasaulis turi aiškias formas, aiškius dėsnius ir tuose pasauliuose vyksta konkretus gyvenimas. Grįžtame į sielos pasaulį. Supratote, kad tame pasaulyje vyksta konkretus gyvenimas. Ir pamažu tą gyvenimą aprašysime. Kam to reikia? Tam, kad kai siela jums pateiks tam tikras užduotis, jūs suvoktumėte, kam to reikia. Kad žiūrėtumėte į savo žemišką gyvenimą ne tik iš žmogaus pozicijų, bet ir iš savo sielos pozicijų. O siela suvokia ir aprėpia erdvės ir laiko daug daugiau, nei žmogaus protas. Vadinasi, siela yra išmintingesnė už žmogų, bet kokiu atveju. Net ir tada, kai žmogui atrodo, kad jis labai protingas, o siela tik emocijų kamuolys, vis tiek sielos protas yra galingesnis už žmogaus protą.

Pirmiausia paanalizuokime pasaulį, kuriame gyvena sielos, kurios ruošiasi eiti į įsikūnijimą, arba kurios jau yra įsikūnijime, bet į tą planą sugrįžta žmogui miegant, medituojant ar tam tikrais kitais išskirtiniais atvejais, kai siela trumpam atsijungia ir grįžta į sielos planą. Ten išsiaiškina, ką norėjo sužinoti ir grįžta į žemiškąją erdvę, žmogui patyrus nežymų galvos apsvaigimą ar sąmonės netekimą akimirkai. Žemėje laikas kitaip slenka. Subtiliajame pasaulyje per tą žmogaus akimirką galima nugyventi visus metus. Todėl, kai netyčia patiriate akimirkos apsvaigimą, netapatinkite to su liga. Tai tiesiog sielos atsijungimas dėl tik jai suvokiamų priežasčių. Tiesa, tai nėra rekomenduojama sielai daryti. Daug paprasčiau tai daryti žmogaus poilsio metu. Jeigu žmogus prieš miegą ar prabudus dar būna tam tikroje keistoje būdravimo būsenoje, jo protas gali užfiksuoti sielos plano informaciją. Kai kada siela tikslingai prabudina savo žemiškąjį kūną, kad perduotų tam tikrą žinią iš subtiliojo pasaulio. Tai žinokite, kad informacija, gauta snūduriavimo būsenoje, yra labai tiksli ir jums reikalinga, bet ją galima labai lengvai užmiršti, jei nesutelksite į tą žinią  savo dėmesio energijos. Tokiu atveju, rekomenduotina tą žinią užsirašyti ir vėliau ją paanalizuoti.

Sielos plano gyvenimas nėra toks paprastas, kaip galėtumėte įsivaizduoti. Pirmiausia, ten yra kiti principai ir dėsniai, kurie veikia to plano gyvenimo sąlygas. Jūs žinote, kad tame plane sielos mokosi, aptaria buvusius įsikūnijimus su savo Dvasios Mokytojais, bendrauja su artimomis sielomis, kuria naujus planus, susitinka su Karminės Valdybos atstovais ir išsiaiškina, kokias energijas turės transformuoti kitame įsikūnijime ir dar daugelį jums suprantamų dalykų. Bet yra ir veiksmai, kurie jums nėra pažįstami ir aiškūs.

 Sielos plane kiekviena siela turi savo erdvę, kurioje ji tarsi save augina. Mokytojai kalba jums apie vidinio pasaulio pažinimo svarbą ir gyvenimo pokyčius, kai išmoksite gyventi tame vidiniame pasaulyje. Primenu, kad vidinis pasaulis tai ne vien jūsų jausmai ir mintys, bet ir jūsų aukštesnioji sąmonė, kuri gali jūsų protą nuvesti į tolimiausius suvokimo horizontus. Sielos taip pat labai daug dirba su savo vidiniu pasauliu. Jūs daugiausia žinote, ką sielos veikia savo išoriniame pasaulyje, savo sielos plano materijoje. Bet svarbiausi dalykai vyksta sielos vidiniame pasaulyje. Sielai susikaupus ir pasiruošus dvasiškai augti, ji susiformuoja energinį kamuolį, į kurį pati įeina ir ten užsidaro nuo sielos plano išorinio pasaulio. Aplinkiniai žino, kad tokios būsenos sielos negalima kalbinti, negalima jai trukdyti. Siela, įėjusi į savo energinį kamuolį, o kitaip pasakius, į gilios meditacijos būseną, išeina į dar subtilesnę erdvę ir analizuoja savo vidinės saviraiškos pasiektus rezultatus. Viena yra, kai žmogus per savo gyvenimą padaro kažką materialaus, aiškaus: pastato namą, užaugina vaikus ir t.t. O visai kas kita, kaip žmogus gebėjo pažinti save ir keisti savo charakterį, savo vertybes, savo įpročius. Kaip žmogus gebėjo suprasti gyvenimo tiesas ir kaip jis prisitaikė prie kintančių aplinkybių. Kas pasiekta dirbant žmogui su savimi ir yra analizuojama toje sielos meditacijoje. Ji toje susikaupimo būsenoje geba suvokti aukštesnes tiesas ir geba įvertinti, kiek jos elgesys atitinka gyvenimo principus, kuriuos ji pradeda suvokti. Ji ne tik iš šono stebi savo įsikūnijimus, bet ir išjaučia, kiek jos gyvenimas ir jos suvokimas atitinka tam tikras tiesas. Nei viename pasaulyje, ar tai būtų materialus pasaulis, ar nematerialus, niekur nėra viskas iki galo aišku. Visur yra kūryba, improvizacija ir skirtingos interpretacijos. Vadinasi, kaip kiekvienas žmogus turi atrasti savo gyvenimo kelią, taip ir kiekviena siela turi suvokti savo egzistencijos principus. Visur veikia laisvos valios principas ir kiekviename plane išlieka pagarba asmeniniam augimui. Niekas neturi tiek įtakos asmeniniam augimui, kaip asmeninės patirtys ir asmeninis suvokimas, kas ir kodėl vyksta, kaip vyksta, kokios yra priežastys ir pasekmės ir t.t.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *