Sanat Kumara

Kodėl stringa laiškų priėmimas?

Dažnai žmonės klausia, kaip tu priimi laiškus. Noriu atsakyti, kad nėra tiesioginio bendravimo, nes nėra išvystyta mediumo savybė regėti subtilųjį pasaulį. Todėl yra pasirinktas kitas metodas, kuris labiau atitinka kontaktuotojos vidinę prigimtį. Pakylėtieji Valdovai savo informaciją siunčia į kontaktuotojos subtiliosios dalies vidinę ašį ir per jos atlaisvėjusį sąmonės kanalą informacija nusileidžia iki jos žemiškojo suvokimo lygmens. Ši informacija išsiskaido jos žemiškojoje sąmonėje, kartu ją augindama, ir perkoduoja Pakylėtųjų Valdovų informaciją į žemiškojo suvokimo lygmenį. Perduodant informaciją per asmens žemiškąją sąmonę, visada suveikia to žmogaus sąmonės filtrai. Šiuo atveju, kalbant apie kontaktuotojos prigimtį – jos sąmonės filtrai nėra sudėtingi ir per juos lengva tiksliai pasireikšti informacijos srautams. Jos sąmonės kanalas nėra užspaustas asmeniškumų žemiškajame lygmenyje ir nėra individualios išraiškos aukštesniajame lygmenyje.

Ką reiškia „nėra užspaustas asmeniškumų žemesniajame lygmenyje?“ Tai reiškia, kad ji atvira naujovėms, pokyčiui, neturi kategoriškumo ir naujovių atmetimo savybių. Žodžiu, geba valdyti savo jausmus, mintis ir tai leidžia perduot informaciją teisingai. Kai kalbama apie nesamą individualumą aukštesniajame plane – tai jau išskirtinė savybė, kuri nėra dažna mūsų visatoje. Šioje vietoje galima pakalbėti apie skirtumus, egzistuojančius sielos plane, kai formuojasi aiškus konkrečios sielos individualumas. Violeta-Maitrėja neturi sielos individualumo.

Bet kurios sąmonės esybė (ar dar kitaip – monada, pirmapradė sąmonės kibirkštis, pirmapradė individualybė, esatis), ruošdamasi integruotis į materiją, jau turi turėti dvasios kūną ir sielos kūną.  Šiuo atveju Violetos-Maitrėjos esybė neformavo individualaus sielos kūno, bet apgaubė savo sąmonės ašį bendra kolektyvine sielos plano kolektyvine energija ir integravosi į Žemę kaip žmogus, nešantis kolektyvinę sielos sąmonę ir neturintis individualumo. Panašiai yra ir su Violetos-Maitrėjos dvasia. Ji neturi aiškiai išreikšto individualumo, todėl leidžia į save integruotis subtiliosioms būtybėms, kad jos galėtų naudotis ja kaip laidininke informacijos ir energijos perleidimui į Žemę. Ne tik perleidimui, bet ir momentiniams įsikūnijimams tame pačiame kūne. Todėl Violetai-Maitrėjai nėra sudėtinga išskleisti bet kurio Pakylėtojo Valdovo ar kitų kosminių būtybių energiją per savo žemiškąjį kūną. Lai negąsdina tai, kad Violetos-Maitrėjos esybė neturi asmeninės dvasios ir sielos. Violetos-Maitrėjos tikrasis unikalumas yra esybės-monados lygyje, jos monada jau buvo kurta specialiai ją pritaikant tokiems uždaviniams, kokius ji turės atlikti, apsigaubdama kolektyvine dvasia, kolektyvine siela ir tapdama tyra kontaktuotoja subtiliųjų planų informacijai, energijoms pernešti į fizinį planą.

Žemiškoji Violetos-Maitrėjos struktūra atitinka fizinio plano standartus, todėl jos jausmų ir proto kūnai gali pasireikšti pagal savo išsivystymo lygį. Bet, esant būtinybei, ji tarsi pasikeičia ir per jos fizinį kūną pasireiškia kosminė būtybė. Kontaktuotojo esybei neišreiškiant aiškaus individualumo, į savo lauką galima lengvai priimti bet kurią aukštesnio lygio sąmonę ir leisti jai pasireikšti Žemėje. Todėl ir nebuvo formuojama Violetos-Maitrėjos asmenybė sielos plane. Kitu atveju labai pasireikštų žmogaus laisva valia ir vieno įsikūnijimo asmenybės noras tobulėti. Čia nėra kam tobulėti ir nėra ko siekti. Čia reikia tiesiog leisti per save pasireikšti aukštesnėms jėgoms, tai yra būti tarpininku, gebančiu sudaryti sąlygas Pakylėtiesiems Valdovams ar kitos subtilioms būtybėms save išreikšti Žemėje, vykdant tam tikrus evoliucinius projektus.

Žinau, kad pati Violeta-Maitrėja sudėtingai išgyveno suvokimą, kad jos nėra, kad ji yra tik subtilių būtybių kolektyvinė sąmonė. Jau sakiau: esybės lygmenyje ji yra. Ji turi savo unikalumo ašį ir ištransliuoja savo augimo jėgą, bet pasirinko kelią kitokį nei dauguma esybių.

Žemesniajame plane stengiamasi išlaikyti Violetos-Maitrėjos vientisumą ir jos asmenybę, kaip atskirą individą. Nes kitu atveju ji taptu dėsniu (teorija), o ne žmogumi (praktika). Pakylėtieji Valdovai savo teoriją (dėsnį, kuriam jie atstovauja) integruoja į Žemės erdvę ir išreiškia per žmogaus fizinį veiksmą.

Fizinis žmogus (Violeta-Maitrėja) gali gyventi savo žemiškojo plano gyvenimą, bet paraleliai kosminiai dėsniai per ją stipriai veikia žemiškąją aplinką. Taip dėsniai patys nusileidžia į materiją, nereikia žmogui jo net siekti. Kodėl taip atsitiko? Nes žmonės mėgsta ignoruoti kosminius dėsnius, o jų nesilaikymas išderina pasaulio energetiką. Todėl, Violetai-Maitrėjai būnant įsikūnijime grafo Sen Žermeno laikais, kilo idėja sufokusuoti energiją į Žemę be tarpininkų (be sielos kūno), tik apgaubiant dvasią kolektyvinės sielos sąmonės energija. Tai leidžia per jos žemiškąjį kūną pasireikšti bet kokio „charakterio“ Pakylėtajam Valdovui. Tai leidžia priimti kosminį dėsnį be asmeniškumo ir jį perteikti tokį, koks jis yra.

Ar tuos dėsnius suvokia aplinkiniai žmonės ir pati Violeta-Maitrėja? Nelabai. Nes trūksta žinių ir pajautimo. Tai kam to reikia? To reikia pasaulio energetikos atstatymui, subalansavimui, kosminių dėsnių energijos įleidimui į Žemės energinį lauką ir žinių perdavimui.

Informacija paduodama pagal žmonių kolektyvinės sąmonės lygį. Nors Violeta-Maitrėja turi savo protą ir žinių lygį, bet dirbant su kolektyvinėmis sąmonėmis įvairiuose lygmenyse, ir žemiškajame plane viskas nusėda į žmonių kolektyvinę sąmonę. Dažnai Violeta–Maitrėja siekia suvokti daugiau ir perduoti žinias vis naujesnes, bet tai jai nepavyksta. Tada atsiranda nusivylimas, nepasitenkinimas savimi. Bet esmė ne ji pati, o kolektyvinė žmonių sąmonė.

Iš aukštesniosios kolektyvinės sąmonės informacija ir energija yra perduodama žemesniajai kolektyvinei sąmonei. Ir kol aplinkos kolektyvinė sąmonė nepajėgia priimti tam tikrų žinių, tol Violeta-Maitrėja jų negaus, kad ir kaip ji to norėtų ir stengtųsi.

Aplink ją suformavome nuostabių žmonių būrį, kurių asmeninė sąmonė kinta ir pajėgia suvokti informaciją iš aukštesniųjų planų. Jie keičia savo sąmonę ir formuoja bendraminčių kolektyvinę sąmonę. Taip žmogaus kolektyvinė sąmonė keičiasi priklausomai nuo skaičiaus žmonių, gebančių įtvirtinti žinias savo gyvenime. Žodžiu, formuojasi tam tikra dalis kolektyvinės sąmonės, kuri geba priimti virpesius iš aukštesniųjų planų. Ir kuo ta kolektyvinė sąmonės keisis ir labiau prisitaikys prie kosminių dėsnių – tuo lengviau, plačiau ir įdomiau Pakylėtieji Valdovai galės perteikti savo informaciją per Violetą-Maitrėją. Žmogus vis labiau atsivers naujoms žinioms, jis gebės jas vis labiau priimti ir integruoti į savo gyvenimą. Kai tai vyksta efektyviai, tada suvirpa aukštesnioji Violetos-Maitrėjos kolektyvinės sąmonės dalis ir prasideda veiksmas aukštesniuose planuose. O tie veiksmai vėliau nugula į žmonijos sąmonę kaip pokytis.

Štai taip, lengvai ir paprastai, atsiveria kitoks pažvelgimas į esamą situaciją. Kuo labiau keisis Violetos-Maitrėjos pažįstamų (laiškus skaitančių žmonių) sąmonė, tuo lengviau ji priims kitus virpesius, kurie leis žmonėms vis labiau keistis. Šis procesas nėra asmeniškas (nes jau išsiaiškinome, kad nėra Violetos-Maitrėjos šio gyvenimo asmeninio augimo ar asmeninių užduočių), tai yra, visos žinios ir energija nėra duodama dėl jos asmeninio augimo. Viskas duodama kitiems, kad jie augtų ir tobulėtų. Kad kitų sielų individualumas skleistųsi, sąmonė bręstų ir pamokos būtų išmokstamos per veiksmą. Violeta-Maitrėja bus kaip barometras, rodantis aplinkos sąmonės augimą. Nėra kolektyvinės sąmonės augimo tarp skaitytojų ir kitų bendraminčių – nėra laiškų. Yra šuolis augime – laiškai atsiranda. Žodžiu, ne su Violeta-Maitrėja bėda, kad laiškų sumažėjo, o kad skaitytojai dar nepasisavino prieš tai perduotos žinios ir jos energijos.. Nes laiškai nėra skirti smalsumui, vertinimui, atmetimui. Jie skirti kaip paskatinimas kelti savo sąmonės lygį. Nedarote to – nėra laiškų. Viskas paprasta. Tad susikaupkite ir įvertinkite laiškuose esančią pagalbą jūsų asmeniniam augimui.

Dalintis:

1 komentaras apie “Kodėl stringa laiškų priėmimas?”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *