Sanat Kumara

Kodėl taip sunku pasirinkti šviesos kelią?

Žmonija formuoja naują gyvenimo formą, kuri paremta aiškiomis dvasinėmis vertybėmis – tai ištikimybė ir nuolankumas Dievui, tai pagarbus bendravimas su Pakylėtaisiais Valdovais, tai begalinė atjauta žmogui. Šios vertybės formuoja naują požiūrį į patį žmogaus gyvenimą. Tik laikantis šių vertybių, įmanoma įžengti į naujo gyvenimo etapą. Atsisakantiems šių vertybių – nėra galimybės žengti koja kojon tuo keliu, kuris dabar suformuotas žmogui subtiliajame lygmenyje. Šiame kelyje nėra numatytas negatyvumas, todėl jūsų kasdienė ir nuolatinė veikla, paremta negatyvumo atspalvio, tampa bevertė. Jūs tuščiai išeikvojate savo gyvenimo laiką. Einate į beprasmybę ir į savęs susinaikinimą. Nes kelias žmonijos vystymuisi yra suformuotas aiškus, tiksliai pagal naująsias dvasines vertybes. Šios vertybės nėra naujos, jos visados žmonijai buvo pačios svarbiausios. Bet šiandieną yra privalu šias vertybes iškelti kaip prioritetą ir gyventi, vedant savo gyvenimą pagal šiuos principus. Kito kelio nėra. Yra kelias į šviesą ir ateitį, ir kelias į tamsą ir susinaikinimą. Žemė eis tuo keliu, kuriuo žengs žmogus. Jeigu žmogus pasirinks šviesos kelią, tai Žemė toliau ramiai egzistuos ir skleis savo meilės ir šilumos energiją. Jei žmonija pasirinks antrą variantą – Žemėje įvyks daug kataklizmų, stichinių nelaimių, branduolinių sprogimų, ir ji susinaikins. Žemės ateitis priklauso nuo žmogaus elgesio, nuo jo pasirinkimo, kokiu keliu jam eiti.

Kodėl taip sunku pasirinkti šviesos kelią, kuris lemia laimę, kūrybą, ateitį? Todėl, kad žmogui tokiu atveju reikia atsisakyti savo asmeniškumo ir savo egoistiškumo. Tai du priešai, kurie visiškai užėmę žmogaus protą ir širdį, kurie valdo materiją ir neleidžia sielai pasireikšti to žmogaus kūne. Egoistiškumas yra įgavęs savo jėgą, jį palaiko visas negatyvumo pasaulis, kuris nori egzistuoti ir palaiko, pamaitina žmogaus egoistiškumą. Žmogui nepavyksta suprasti tiesos, nes jo egoistiškumas vis primena: “O kam to reikia? Kam tiek vargti? Kam tau stengtis vardan neaiškios ateities – mėgaukis šia akimirka, juk tai nuolat kartojama mokyme“. Taip, šie žodžiai nuolat kartojami: „mėgaukis šia akimirka“. Bet mėgaukis šia akimirka kartu su Dievu, mėgaukis ja, atvėręs širdį meilei, gailestingumui, tyram džiaugsmui. Tai nereiškia, kad mėgaukis šia akimirka, tenkindamas savo aistras, savo troškimus. Visa tai yra laikina. Patenkintos aistros suteikia malonumą tik vienai akimirkai. O dieviškumo pajautimas leidžia mėgautis kiekviena viso gyvenimo akimirka. Visos akimirkos kupinos palaimos ir meilės. Čia nėra skausmo, nėra baimės, nėra vienatvės. Yra meilė, ramybė, pakylėjimas.

Žmogui, einančiam šviesos keliu, sudarytos visos sąlygos pagreitintai atidirbti karmą ir atlaisvinti savo energetinį lauką nuo įvairių sunkių blokų, kurie neleidžia iki galo atsilaisvinti dieviškajai energijai. Tai nereiškia, kad einančiojo šviesos keliu gyvenimas dabar bus labai sunkus. Ne, jūs tik gausite galimybę daug greičiau išgyventi daugybę situacijų, kurios vienaip ar kitaip atlaisvina jūsų blokus. Subtiliajame pasaulyje yra suformuota nauja žmonijos ateitis. Ji suformuota pagal Dievo planą ir ją bus mėginama „nusodinti“ į Žemės energetinį lauką. Į dabartinio žmogaus kasdienybę. Yra reikalinga rasti panašių susijungimo taškų. Tai yra, subtiliajame pasaulyje suformuota ateitis turi rasti atgarsį dabartinio žmogaus sąmonėje ir širdyje. Kitaip šis pasaulis neprisijungs prie žemiškosios materijos dar daugybę metų ir žmonija labai sėkmingai skendės tamsoje, liūdesyje, baimėje. Šito nenorime nei mes, nei jūs, net ir tie, kurie neįdedate pastangų tobulėjimui. Visi norite gyventi geriau, tik skirtingai suvokiate tą gėrio sampratą. Todėl ir sakau, juo daugiau Žemėje bus žmonių, kurie pasiruošę ir laukia žengimo tuo keliu, tuo lengviau naujasis horizontas žmonijai materializuosis, įsitvirtins žemiškoje erdvėje ir žmogus pradės gyvenimą naujojoje epochoje. Tokių žmonių yra. Todėl aš ir galiu šiandien kalbėti šia tema, todėl šiandien ta nauja gyvenimo forma yra labai arti materializacijos, labai arti įsikūnijimo. Lieka tik priderinti vibracijas tarp tos suformuotos formos ir dabartinio žmogaus, tai yra, jūsų, gyvenančių čia ir dabar. Jeigu jūs jau suvokėte, kaip svarbu kelti savo vibracijas ir mėginate tai daryti visomis įmanomomis formomis, tai jūs pritrauksite į savo erdvę naujojo pasaulio vaizdinį. Jūs pritrauksite į savo gyvenimą sumažintą variantą tos naujos formos. Vadinasi, jau greitai jūs galėsite gyventi toje naujoje gyvenimo formoje, nors aplinkinis pasaulis dar ir nebus priėmęs sprendimo ją priimti. Jūs gyvensite dualiame pasaulyje. Būsite savo žemų vibracijų pasaulyje, nors jūsų oazė leis gyventi aukštų vibracijų pasaulyje. Čia nebus kovos ar priešpriešos. Tiesiog jūsų oazė įsitvirtins žemiškoje žemų vibracijų pasaulyje. Jūs būsite kitokie, dalis žmonijos jūsų nesupras, dalis ignoruos, bet dalis sieks gyventi savo oazėje ir taip pažanga įsitvirtins Žemės erdvėje. Įsitvirtins pasaulis, kuriame atviras bendravimas tiek su subtiliuoju pasauliu, tiek su Didžiąja Išmintimi. Pasaulis beribis, kiekviename energetiniame lygmenyje yra savitas pasaulis ir visados yra nubrėžtas kelias į pažangą arba į susinaikinimą. Visados egzistuoja gėris ir blogis. Bet pasaulis yra naujų vibracijų, o tai reiškia – naujų galimybių, naujų potyrių, naujų galių.

Būkite išmintingi, norėkite gyventi. Pasaulis (Visata) yra beribė ir ji laukia jūsų brandos, laukia jūsų sąmoningumo, jūsų gebėjimo išreikšti Dievo valią per savo materialumą. Jūs vis dar neįvertinate savo svarbos žmonijos ir Visatos atžvilgiu. Neįvertinate, nes nesuvokiate visų savo galimybių. Jūs matote tik dabartines savo galimybes, o jos nedžiugina nei jūsų, nei mūsų. Todėl jums taip sunku patikėti didžiąja savo kūrybos galia. Bet tam esame mes ir nuolat jums primename – kelkite savo vibracijas, mylėkite savo gyvenimą, džiaukitės galimybe išgyventi dieną. Diena – tai jūsų stebuklas, jūsų dovana.

Dalintis:

1 komentaras apie “Kodėl taip sunku pasirinkti šviesos kelią?”

  1. Nežinau kaip jums – man kolkas nepavyksta visą laiką gyventi teigiamume..
    Kaip jums pavyksta?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *