Sanat Kumara

Nuolatinio atsinaujinimo dėsnis

     Tikras Visatos grožis slypi žmoguje. Kūrėjas suformavo žmogų, kuris savyje sutalpiną visą Visatos informaciją. Šiandieną, jūs dar nelabai savęs pažįstate, bet ir negalite to iki galo padaryti. Kosmoso erdvėje yra daugybė visatų ir kiekviena visata turi savo skirtingumą. Turi savo neapibrėžtumą. Tai reiškia, kad kiekviena visata yra nuolat kintanti, nuolat atsinaujinanti. Žmogus taip pat yra nuolat atsinaujinanti būtybė. Tai reiškia, kad žmoguje užkoduota galimybė keistis iš vienos formos į kitą ir tame virsmo procese vyksta nuostabūs momentai. Žmogaus energetika kinta, išsispinduliuoja tam tikri energetiniai srautai, kurie pripildo Visatą savotiškų spalvų. O kiekviena spalva – tai vibracija, reiškianti ir jausmą, ir mintį, ir veiksmą. Kuo daugiau spalvų, tuo didesnė įvairovė. Dievas nuolat atsinaujina. Jis save pažįsta per atsinaujinimo procesą. Tai reiškia, kad save išreiškia ir atsinaujina per žmogų (šiuo atveju). Žmogus keisdamas save ir atsinaujindamas, leidžia keistis Kūrėjui. Suteikia jam naujų spalvų, naujos energijos, kuri išsiskleidžia dar kitomis spalvomis, dar kitomis galimybės ir taip nuolat vyksta virsmas, kuris nėra baigtinis ir kuris negali turėti aiškios ateities. Tai reiškia, kad Dievas turi planą, bet tas planas nėra baigtinis ir Jis negali žinoti, kuo baigsis žmogaus gyvenimas, nes žmogus kuria savo gyvenimą. Dievas apima viską. Jis egzistuoja amžinybės laike ir erdvėje, bet toje erdvėje yra daugybė kintamų srovių (įvairių variantų galimybių) ir negalima apibrėžti, kas žmogaus laukia. Galima pasakyti tik tai, kas jau susiformavę subtiliajame lygmenyje ir kas turi nusėsti arba, kitaip tariant, įsitvirtinti žemės erdvėje. Bet tai nenusako galutinio varianto. Tai nepasako, koks likimas ištiks žmoniją, pvz. po milijono metų. Žmogus yra kūrėjas ir jis per savęs pažinimą nuolat atsinaujina. Kaip atsinaujina jo kūno ląstelės, taip atsinaujina visa struktūra ir taip užprogramuota amžinybė.

Yra dėsniai, kurie veikia žmogų ir apriboją jo paties veiksmus laike ir erdvėje. Veikia karmos dėsnis, traukos dėsnis, bet visa tai netrukdo žmogui vystytis ir pasiekti vis naujų rezultatų. Todėl nuolat ir sakome: žmogus yra kūrėjas. Žmogus negali gyventi sąstingyje ar savo saugioje komforto zonoje, nes tokiu atveju pažeidžiamas dar vienas Visatos dėsnis – nuolatinio atsinaujinimo dėsnis. Bet kokia prieita riba turi būti peržengta ir sudarytos sąlygos vis naujam pažinimui. Pasaulis beribis. Čia nėra taip, kad viską sužinojus, viską pamačius tu gali nuobodžiauti ir sakyti, kad viskas – nieko naujo nebėra. Tai netiesa. Tik tavo požiūris neleidžia pamatyti naujumo. Visatos gyvenime nuolat vyksta pokyčiai, vadinasi naujumo yra tiek daug, kad žmogui neįmanoma viso jo suspėti aprėpti. To ir nebūtina, tik negalima sakyti, kad pasaulis yra baigtinis ir nuobodus. Pasaulis yra kintantis ir žmogus tame pasaulyje yra kintantis. Realiai žmogus gali gyventi Žemėje tiek, kiek jis norėtų, jam nebūtinas nei maistas, nei vanduo. Jam nereikalinga technika ar namai, nes žmogus gali valdyti savo kūną taip, kad jam nei šaltis, nei karštis negali turėti jokios įtakos. Jis gali suvaldyti stichijas, gali gyventi iš principo kitokį gyvenimą ir apie tai kalbu, kad atsisakytumėte savo minties apie nekintamumą. Žinoma, yra dėsniai, kurie niekados neleis jums tapti gyvūnais ar daiktais. Jūs visados išliksite žmonėmis, tik forma gali keistis, bet esminė struktūra, sukurta Dievo – išlieka. Išmintis ir meilė visados išlieka kaip dvi pagrindinės gyvybinės energijos, kurių pagrindu ir formuojasi žmogaus gyvenimas.

Priimkite nuolat besikeičiantį gyvenimą ir taikykitės prie naujovių. Nes jumyse yra daug grožio, daug naujų dalykų, kurių dar neatskleidėte, bet kuriems jau atėjo laikas pasireikšti. Subtiliajame plane jau matosi žmonijos pokyčiai. Ir tie pokyčiai atlaisvins žmogaus mąstymo ribas, atlaisvins gebėjimus  ir išryškins kitas gyvenimo gaires.

Su meile, Sanat Kumara

 

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *