Sanat Kumara

Pagrindinė jums duodamo mokymo idėja – teisingai išgyvenk šią dieną

Sanat Kumara.

Kristaus sąmonėje susiformavo žmogus, kaip idėja. Todėl kiekviena siela eina per įsikūnijimus, kad suformuotų save iki Kristaus sąmonės. To lygio, kai gali pažinti ir suvokti Kūrėjo Išmintį.

Žmogus labai sureikšmina savo kasdienį gyvenimą, savo išlikimo gyvenimą materialiame pasaulyje. Iš tiesų, ne išlikimas svarbiausia žmogaus gyvenime, o jo branda, jo meilės išraiška tame gyvenime. Gyvendamas dėl išlikimo žmogus pamynė savo tikrąsias idėjas, tikrąsias vertybes ir susiformavo tokia kasdienybė, kuri neša grėsmę patiems žmonėms. Nors pasaulis ir griūtų, bet turi išlikti žmonės, kurie nuoširdžiai tiki ir pasitiki Dievu, kurie žino, koks jų gyvenimo tikrasis tikslas ir  suvokia tikrąsias vertybes. Tokių žmonių yra daug, bet ne dauguma, kad nuo jų priklausytų Žemės vystymasis taikia ir ramia kryptimi. Ta dauguma formuoja chaosą ir formuoja baimę. Bet yra žmonių, kurie suvokdami esamos padėties sudėtingumą, vis tiek sugeba išlaikyti vidinę ramybę, sugeba gyventi padorų gyvenimą ir sugeba išsaugoti žmoniją. Jų ramybė, jų siekis gyventi gražų, normalų gyvenimą – leidžia Dievui tikėtis, kad žmonija savęs nesunaikins. Tiesa, Dievas viską žino. Žino visus galimus jūsų gyvenimo variantus ir visas galimas pasekmes. Tai žinome ir mes. Jūsų suformuoto gyvenimo pasekmes ir jūsų tikslus žinome. Bet visados gali įvykti netikėtumų, kurie nuo mūsų nepriklauso. Tai priklauso tik nuo paties žmogaus, nuo jo laisvos valios. Kiti netikėtumai priklauso nuo Dievo kūrybos. Bet Žemė vystosi pagal tam tikrus standartus, todėl ateitį mes matome ir suvokiame, kiek galime padėti tai ateičiai išsiskleisti. Todėl mes ir dirbame su žmogumi. Nuoširdžiai siekiame jo pažinimo, nuoširdžiai siekiame jo suvokimo ir sugebėjimo pritaikyti žinias savame gyvenime. Ir nors vienas iš jūsų stengsis tai įgyvendinti, tai vadinasi, mes jums padėsime.

Visados priminsime esminius dalykus, kurių turite laikytis, kad virsmas eitų teisinga kryptimi. Pirmiausia jūs asmeniškai turite subręsti. Ne kas nors kitas, bet tu, skaitytojau, turi subręsti. Pažinti savo aistras, pažinti savo troškimus, prisirišimus. Turite keisti savi vertybes, turite keisti savo gyvenseną, bet kartu, turite suvokti aplinkos gyvenimą ir tame gyvenime daryti pokyčius. Jūs negalite atsiskirti ir gyventi vieni. Jūs privalote gyventi tarp žmonių ir paprastuose kasdieniuose reikaluose parodyti savo vertybes, išreikšti savo mintis. Išreikšti savo meilę. Tai nėra lengva. Parodyti savo vertybes tavo nusistovėjusioje aplinkoje nėra lengva. Aplinkiniai tave išjuoks, išvadins kvaileliu. Bet tu turi siekti, kad jie pažintų tavo tiesą ir pradėtų ją gerbti. O gerbti tavo idėją gali tik tada, kai tu pats ja patikėsi šimtu procentu. Ne tada, kai tu savo idėją pritaikai kada nori, ko kada nori gyveni kaip visi. Visados turi pasitikėti savo idėja ir jos laikytis. Gerbk save, žinok savo tiesą ir kiti susimąstys, kodėl taip yra. Kodėl tu jautiesi laimingas, gyvendamas savojoje idėjoje, o aš nesijaučiu laimingas, gyvendamas kaip visi? Šis klausimas būtų pradžia tavo idėjos suvokimo. Bet, supranti, tu turi išmokti gyventi taip, kad tikrai jaustumeis laimingas, kad tikrai išreikštum meilę aplinkai, kad tu gyventum ne skurde, o normalų laimingą žmogaus gyvenimą. Turi būti pavyzdys savo gyvenimu. Vadinasi, turi labai gerai įsisavinti visas jums duodamas žinias ir jas tinkamai įtvirtinti savo kasdienybėje, kad galėtumėte tikrai jaustis ramybėje, harmonijoje ir laimingi, kad gyvenate. Apgaudinėti kitus tik turint teorines žinias, negalima, reikia pagal jas gyventi ir tik savo gyvensenos pavyzdžiu parodyti kitiems, kad esate laimingi.

Nesijauti laimingas? Aiškinkis kodėl. Nemoki suvokti kas yra meilė? Nesuvoki kokia veikla užsiimti, kad teisingai save išreikštum? Dievas padeda žmogui. Ir jis suformuoja labai daug dalykų. Todėl, tikrai siekiančiam pažinimo ir teisingos gyvenimo išraiškos, Dievas suformuos galimybes išreikšti tai, ką sugebate geriausio. O jeigu situacija vis dar nesusiformuoja ir jūs murgdotės savo senoje kasdienybėje, vadinasi, jūs savęs dar neįvertinote, dar neatskyrėte grūdų nuo pelų. Reikia daugiau vidinių pastangų ir, gal būt, kitokio požiūrio į save. Eidami Dievo keliu negalite sureikšminti savęs ir negalite savęs laikyti aukščiau už kitą žmogų. Prisiminkite Kristaus gyvenimą. Ar jis laikė save aukščiau už kitą? Tikrai ne. Todėl ir tu, apsiskaitęs, daug seminarų lankęs skaitytojau, nemanyk, kad esi reikšmingesnis nei kitas žmogus. Ne žinios tave iškelia (nors ir jos yra reikalingos), bet tavo kasdienis elgesys su visais žmonėmis. Ar tikrai jauti pagarbą kiekvienam žmogui, net ir tam, kuris visiškai nesuvokia tavo pažiūrų?

Pagarbą ir meilę reikia išjausti kiekvienam žmogui. Tik nereikia nuolaidžiauti kitų žmonių neteisingiems sprendimams, negarbingai jų veiklai. Vertinti gali tik žmogaus elgesį, bet patį žmogų turi gerbti ir mylėti. Nes bet kokiu atveju, jūs abu esate kilę iš vieno šaltinio. Iš Dievo. Ir tu nežinai kodėl kitas, tau nemalonus žmogus, yra tavo gyvenime. Gal tai karminiai ryšiai, gal taip Dievas tau duoda galimybę labiau subręsti. Gal tai dovana, o ne prakeiksmas… Negali vienų mylėti, o kitų nekęsti. Jėzus mylėjo visus, net ir tuos, kurie jį nukryžiavo. Jis žinojo, kodėl jie taip elgėsi, jis žinojo, kad jei tokia situacija susiformavo, vadinasi ji reikalinga Dievui ir žmonijai. Todėl ir tu suvok, gyveni ten, kur tau geriausia gyventi. Aplinkoje yra tie žmonės, kurie atspindi tavo vidinį pasaulį ir kurie yra tavo mokytojai arba globėjai. O mokytojais gali būti patys didžiausi tavo priešai pagal tave. O pagal Dievo planą – tavo mokytojai. Įvertink viską, kas tavojoje aplinkoje, kas nepatinka tavojoje aplinkoje, gal pavyks atskirti mokytojus ir ko jie moko. Ko trūksta tavo brandai? Nesumaišyk kasdienio gyvenimo su gyvenimu amžinybėje. Kasdieniame gyvenime tau nepatinkantis žmogus gali būti tavo priešu, o amžinybės gyvenime tavo priešas gali būti geriausiu mokytoju. Turi įvertinti, kaip tu suvoki save šiame įsikūnijime. Ir valdyk savo abejones, savo susireikšminimą, savo troškimus. Meilikaudamas arčiau Dievo nebūsi. Jis nėra kvailas ir visados žino, kada žmogus yra nuoširdus, o kada jis apsimeta nuoširdžiu. Dievo, kaip ir savęs, neapgausi. Tiesa, kai kada įsigudrinate save apgauti, bet tai jau jūsų klaida.

Mes labai paprastai kalbame apie kasdienius jūsų gyvenimo dalykus. Bet jūs suprantate, kad nuo paprastos jūsų pozicijos jūsų gyvenime priklauso viskas. Priklauso žmonijos vystymosi kryptis. Ir mes siekiame, kad jūs iki galo, iki „kaulo smegenų“ suvoktumėte, kokių vertybių turite laikytis savo kasdienybėje, kad formuotumėte tikrąjį gyvenimo kelią. Iš tiesų, mums nėra svarbu papasakoti kokia yra Visata, kokios yra kitos civilizacijos ir t.t., tai tik žingeidumas. Jeigu jūs eisite teisingu keliu, viską ir taip sužinosite. O jeigu eisite neteisingu keliu, tai jums to žinoti ir nereikės. Tai kodėl save apkrauti žiniomis, kurios yra bereikšmės šiame laikotarpyje. Taip, kaip jūsų mintys, kurios yra nukreiptos į ateitį arba į praeitį – irgi yra bereikšmės. Praeitis praėjo, ateities dar nėra. Nėra nei ateities, nei praeities. Yra ši akimirka, kuri apsprendžia, kokia bus ateitis. Todėl ir privalote teisingai išgyventi šią akimirką. Todėl visas mokslas ir sukoncentruotas į idėją – teisingai išgyventi šią akimirką, šią dieną, ne rytojų ir ne buvusią dieną.

Tik elgesys šią akimirką yra svarbiausia. Tik jausmai ir mintys šią akimirką turi galios. Ne rytojaus mintys, o šios dienos. Vakardienos mintys jau suformavo tavo šią dieną, todėl jos svarbios tik tiek, kokias pasekmes sau suformavai, kitos reikšmės neturi. Reikšmę ir įtaką turi tik dabar formuojama mintis. Tai ir atkreipk dėmesį į dabartį.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *