Sanat Kumara

Praeities ir ateities informacija išlieka Amžinybėje

Viskas, apie ką kalbame yra realu ir tikra. Tie, su kuriais intensyviau dirbame gali patvirtinti, kaip būna sunku fiziškai išgyventi po stiprių energetinių seansų. Plika akimi žiūrint, niekas nevyksta. Bet pasitelkus fizikinius prietaisus, užfiksuotumėte ne tik virpesių dažnio pokyčius, bet ir radiacijos padidėjimą. Todėl kūnui ir yra taip sunku. Nes tik radiacijos dėka galima daryti poveikį jūsų kūno ląstelėms ir pakeisti, pritaikyti jų virpėjimo dažnį prie subtilesnių, aukštesnių bangų siunčiamų impulsų. Vyksta pokyčiai, kuriuos žmonės užfiksuoja savo kūnu ir užfiksuoja savo protu, nes keičiasi  gyvenimo stilius, keičiasi požiūris į daugelį vertybių, į daugelį nusistovėjusių tiesų. Šie pokyčiai realiai užfiksuojami, vadinasi, viskas apie ką kalbame yra labai tikra ir realu. Todėl kalbu toliau, o jūs klausykitės ir įsidėmėkite.

Žmogaus sandara toli gražu neatitinka dabartinių mokslinių apibrėžimų. Teisingiau, mokslininkai ištyrinėja realųjį kūną, bet energetikoje jie mažai ką užfiksuoja. Pavyzdžiui, kodėl mokslininkams, gydytojams nėra suvokiami tam tikrų ligų atsiradimai ir gydymo metodai? Nes yra dalykų, kurie nėra apčiuopiami jūsų šiuolaikine technika ir nėra atlikti tyrinėjimai. Galimi du keliai tų tyrinėjimų: pasitelkiant savo protą ir techniką arba pasitelkiant suvokimo praplėtimo techniką. Pasitelkdami savo protą ir techniką, jūs galite daug ką išanalizuoti, įvertinti, sukurti, bet dažniausiai, tik konkrečioje vienoje srityje. Nėra tokių genijų (bent jau labai mažai yra, pvz. Leonardas da Vinči), kurie galėtų būti pažengę keliose srityse iš karto. Geras specialistas būna tik vienoje srityje ir tam jis turi pašvęsti visą savo gyvenimą. O išmokus įvaldyti save, išmokus įsiklausyti į savo vidinį balsą ir sugebant atlaisvinti savo sąmonės blokus, žmogui atsiveria aiškus viso pasaulio vaizdas. Jam tampa aiškūs ir suvokiami daugelis dalykų. Gal būt jis nežinos, kaip įvaldyti techniką, kuri daro sudėtingą operaciją, bet jis puikiai suvoks, kas tą ligą žmogui suformavo ir kaip ją reikia pašalinti pačiam žmogui, keičiant savo požiūrį į gyvenimą, į savo charakterį, į savo siekius.

Žmogus yra unikali struktūra, kuri priima į save ir ištransliuoja į erdvę įvairias magnetines bangas iš visos Visatos. Įtaką žmogui daro tiek virpesiai ateinantys iš praeities, tiek iš ateities. Tiek iš vieno subtiliojo lygmens, tiek iš kito. Kodėl sakome, kad žmogus atsinešė karmą ir turi ją atidirbti? Kaip ją galima atsinešti, jeigu tai nėra daiktas. Ji nebūna kur nors padėta ir nelaukiama, kada ją siela pasiims ir kažkokiu būdu „įkiš“ kūdikiui, kuris yra motinos pilve. Suprantate, kaip kvailai skamba šie teiginiai. Tai kaip išlieka karma ir kaip ji pasiekia žmogų? Pirmiausia reikia prisiminti, kad žmogus gyvena Amžinybėje. Amžinybėje, kurioje nėra nei praeities, nei ateities. Yra amžinybė. Tik žmogus, gimęs Žemėje įeina į laiko ir erdvės apribotą ratą. Nes reikalinga branda ir reikalingi atsvaros taškai: kiek žmogus pažengia nuo laiko A iki laiko B. Bet amžinybė išlieka ir amžinybėje išlieka išgyvenimai visų buvusių žemiškų įvykių. Vieni išgyvenimai išsitrina, nes žmogus gali savo neteisingus sprendimus įvertinti, atsiprašyti ir atleisti. Gali pakeisti negatyvumą  teigiama energija, todėl dalis neigiamumo gali išnykti. Bet vis tiek lieka daugybę dalykų tiek gerų, tiek blogų. Jų įtaka kitam gyvenimui priklauso nuo buvusių tų išgyvenimų stiprumo laipsnio, nuo blogų pasekmių suformavimo laipsnio, nuo įtakos kitiems žmonėms laipsnio. Vadinasi žmogus gali perimti ne visą savo išgyvenimų suformuotą karmą, ar suformuotą talentą dėl silpnų tų įvykių dažnio. Bet jei žmogus bus pasiekęs didelius gebėjimus, jis gali juos prisiminti ir įtvirtinti dabartinėje veikloje. Kaip tai įvyksta? Tai įvyksta magnetinių bangų pagalba, perduodant impulsus iš Amžinybės į žmogaus gyvenamą sferą. Virpėjimo dažnio sąskambis, esantis tarp žmogaus įsikūnijimų ir jo patirties, kuri liko amžinybėje yra vienodas. Todėl nėra perimama kita karma ar kiti talentai. Žmonijoje vyrauja įvairovė. Kaip nėra vienodų žmonių, taip nėra vienodo virpesio sielų. Kaip radijas priima tikslias radio stočių siunčiamas bangas, taip ir žmogus, būdamas įsikūnijime, perima Amžinybės erdvėje išlikusią jo sukauptą patirtį, tiek teigiamą, tiek neigiamą. Jeigu žmogaus suvokimas yra apribotas, tai jis nepriima tų bangų, kurios yra ypač aukšto virpėjimo dažnio. Sunkiau priima talento, gebėjimo impulsus, bet žemų bangų karminius virpėjimus priima lengviau. Nors norint atidirbti gilios praeities karmą, reiki taip pat būti labai atsivėrusiam savo sąmonėje.

Amžinybėje išlikusi jūsų įsikūnijimų informacija yra labai svarbi jūsų dabartiniam gyvenimui. Todėl rasti atsakymus mokslo pagalba nėra įmanoma, bent jau tol, kol sąmonė neatsiveria ir nėra priimama informacija kaip tai, ką žinai ir ką suvoki paversti mokslu. Didieji atradimai ir vadinasi atradimais. Žmogus sugeba priimti virpesius ir informaciją iš Amžinybės srauto ir tai perteikti į šiandienos suvokimą. Žmogus priima informaciją iš savosios Amžinybės, iš savosios praeities ir ateities. O ateitis yra kitokio pobūdžio. Joje užfiksuota žmogaus sąmonės atsivėrimas bendrajai erdvei. Todėl ir reikalinga jus supažindinti su tuo, kas jūsų laukia. O kad tai  priimtumėte kaip realybę, tai dalis bendrosios erdvės gyvenimo formos yra atveriamos čia ir dabar, sujungiant vienos esybės sielų energetinius laukus. Šis procesas sujudino daugelio įsikūnijimų energetiką. Nes jeigu yra galimybė sujudinti vienos esybės sielų energetiką, tai tas įmanoma ir su kitomis esybių išraiškomis. Todėl energetinio lauko pokyčiai užgavo daugybę jūsų būrio žmonių. Radiacija, kuri susiformavo seanso metu, užgavo daugelį jūsų komandos žmonių, nes jūs jau esate atviri vienas kitam pojūčiais, išgyvenimais. Energetinės Matricos kanalais perdavėte pokyčius, vykstančius su vienu žmogumi, kitiems žmonėms, su kuriais tie kanalai atviresni. Todėl viskas, kas vyksta su vienu žmogumi daugiau ar mažiau įtakojami ir kiti žmonės. Jūs patys, būdami nelabai sąmoningi vis tiek sugebate perduoti informaciją kitiems žmonėms. O ką jau kalbėti, kai procesus vykdome mes ir kai stiprūs impulsai persiduoda nuo vieno energetinio lauko. Tiesioginio seanso metu dalyvavote jau keturi žmonės, tai nuo kiekvieno spinduliai perėjo į jų artimųjų (energetiškai) žmonių biolaukus. Todėl pokyčiai nuvilnijo tiek prieš, tiek po seanso. Jūs visi pakeitėte savo energetinio lauko struktūrą, nors net nežinojote apie seanso eigą. Taip pat energetinio lauko struktūra pakito ir jūsų, mielieji skaitytojai. Jūs gavote energetinius impulsus, dabar gaunate informaciją, kuri tuos impulsus dar labiau suaktyvins ir jūs pamažu derinsitės prie naujos informacijos suvokimo, prie naujų pojūčių atsivėrimo. Tai viena iš priežasčių, kodėl mes darome tokius sudėtingus ir skausmingus procesus, šiuo metu konkrečiai su vienu žmogumi ir su daugelio iš jūsų netiesiogiai – dėl energetinio pokyčio įtvirtinimo jūsų energetiniame lauke. Dėl galimybės jums priimti dar didesnę radiacijos dozę, nepažeidžiant jūsų kūno, bet atlaisvinant jumyse esančius blokus, atlaisvinant suvokimo blokus.

Su meile ir šypsena, Sanat Kumara

P.S. su šypsena, nes noriu, kad suprastumėte – nors procesai ir sudėtingi, atsakingi, skausmingi, bet jie atveria naujas galimybes ir viską reikia priimti lengvai ir paprastai. Jeigu nerimausite, įsitempsite – tai galite perdegti. Todėl atsipalaiduokite ir gyvenkite su šypsena. Mes jus saugome, gerbiame ir mylime, pasitikėkite mūsų valia.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *