Sanat Kumara

Prisiminkite, kad gyvenate amžinybėje

Sanat Kumara.

Noriu išlaikyti jūsų sąmonės budrumą. Jūs turite sugebėjimą labai greitai įsisupti į kasdienybės verpetą ir pamiršti savo tikslą, pamiršti, kad gyvenate amžinybėje. Nesugebėjimas susitvarkyti šio gyvenimo neišnyks su mirties atėjimu. Ši problema persikels į kitą gyvenimą. Todėl turėtumėte įsisąmoninti mintį, kad bet kurią jums iškilusią problemą turite išspręsti čia ir dabar. Nekalbu apie visai smulkias kasdienes problemas  (ar situacijas, kurias laikote problemomis). Kalbu apie jūsų problemas, kurios tęsiasi keletą metų. Jas reikia išspręsti, nes tai apsunkins jūsų kitą gyvenimą. Galite sakyti, kad man visai nesvarbu, ką išgyvens mano siela kitame gyvenime, nes aš vis tiek neprisiminsiu savęs. Gal būt ir neatsiminsite, o gal ir atsiminsite. Bet mes jus šiandien ir mokome – būkite brandūs. Jūs čia ir dabar turite pradėti gyventi sąmoningą gyvenimą. Čia ir dabar mėgautis galimybe bręsti, pažinti save, pažinti aplinkinius, pažinti neregimą pasaulį. Ar labai skiriasi regimo ir neregimo pasaulio pažinimas? Juk, kai žvelgi į nepažįstamą žmogų, nieko tu nežinai ir nematai. Nežinai jo išgyvenimų, jo gyvenimo vertybių, jo charakterio. Matai tik kūną: akių spalvą, kūno sudėjimą ir t.t. Bet nematai jo esmės. Tik bendraudamas su juo pradedi jį pažinti. Bendraujant su neregimu pasauliu jūs esmės taip pat nematote. Tik nematote ir kūno. Tiesa, reikia labai atsakingai visiems priminti, kad neregimasis pasaulis yra platus ir subtilus. Kai kalbame, kad turite pažinti neregimą pasaulį, tai mintyse turime aukštų vibracijų subtilųjį pasaulį: savo dvasinius mokytojus, angelus sargus, Pakylėtuosius Valdovus, Dievą. Nereikia jums siekti pažinties su astralu, su mirusiųjų sielomis. Tai jus tik prižemins ir leis tamsai jus užvaldyti. Siekite pažinimo su Dievo palaiminimu. Kreipkitės į jį, kad visur ir visados jus saugotų, kai bendraujate su neregimuoju pasauliu. Yra Pakylėtųjų Valdovų šaukiniai, kurie apsaugo nuo to, kas ne nuo Dievo.

Bendraujant su neregimuoju pasauliu įtakos visados turės jūsų kasdienis gyvenimas. Koks jūsų vibracijų lygis šiame gyvenimo laikotarpyje, tokios ir galimybės pritraukti norinčius bendrauti iš neregimojo pasaulio. Nebent jūs labai atsakingai ir dėmesingai kreiptumėte savo minčių energiją į angelus, į Jėzų, į Mariją ar į Pakylėtuosius Valdovus (jeigu apie juos ką nors žinote). Tada jungsis subtiliosios energijos ir jūs eisite teisingu keliu.

Jūsų kasdienis gyvenimas yra apgaubtas kolektyvinės sąmonės. Ji yra pakankamai žemų vibracijų. Jeigu tik nelaikysite savo dėmesingumo nustatę į aukštų vibracijų palaikymą, tai aplinka jus tuoj pat užspaus. Ir jūs nebenorėsite siekti tiesos kelio. Jums bus svarbios tik šio gyvenimo problemos ir malonumai. Nustosite tikėti Gėriu, nustosite tikėti amžinybės gyvenimu. Tik jūsų sąmonės riba neleidžia pajausti, kad gyvenate amžinybėje. Tik dėl jūsų netobulumo buvo uždėtas suvaržymas matyti ir veikti Amžinybės aplinkoje, bet tai galėjote išsiugdyti gyvendami iki 150 metų. Deja, savo veikla apribojate ne tik suvokimo lygį, bet ir gyvenimo trukmę. Ir vietoj to, kad senatvėje taptumėte geraisiais Išminčiais, dauguma jūsų tampa senais paliegėliais, kurie nebepajėgia visai savimi pasirūpinti. Ne tokią senatvę Dievas numatė žmogui. Tikrai ne tokią. Jis nori, kad žmogus sąmoningai pasiruoštų perėjimui į kitą lygmenį (į gyvenimą po mirties). Ir vystytų savo kelionę laiku ir erdve sąmoningai su galimybe kilti vis aukščiau. Tik turite suformavę didžiulį suvokimo bloką. Bloką – kad šis gyvenimas vienintelis. Ne. Šis gyvenimas tik dalis jūsų gyvenimo virtinių. Ir nesvarbu, kad viename gyvenime jus moteris, kitame – vyras, vienam turtuolis, o kitame dvasininkas. Visur yra tavo siela ir tavo esybė. Visur yra tavo vidinis Aš ir tavo Aukščiausiasis Aš.

Turite subręsti ir prisiimti atsakomybę už savo kiekvieną Žemėje išgyventą minutę. Nes ji turi įtakos tavo amžinybei. „Prastumti gyvenimo“ negalima. Jį reikia išgyventi kaip galima teisingiau, kaip galima labiau išreikšti meilę ir pagarbą žmogui ir Dievui. Ir ne su baime ir nerimu, o su meile ir džiaugsmu.

Jūs visados galite rinktis, kas vyraus jūsų gyvenime – meilė ar baimė. Pasirinkus Meilę jūs pakeliate savo kasdienio gyvenimo vibracijas ir išsilaikote teisingame gyvenimo kelyje.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *