Sanat Kumara

Puoselėkite savo talentus, sugebėjimus, pomėgius

Šiandien susitikome pakalbėti apie tai, kas yra žmogus ir kokie kintamieji matematikos lygtyje sudaro gyvenimo formulę.

Kasdien žmogus išreiškia save. Jis išreiškia save taip, kaip suvokia aplinką, kaip suvokia save. Dievas sukūrė įvairovę. Ta įvairovė atsispindi žmonėse. Tai ne tik rasės skirtumai ar kultūros skirtumai, bet konkrečios skirtingos žmogaus savybės. Vienas gali dainuoti, kitas piešti, groti, gerai valdyti laivus ar lėktuvus. Tai, ką žmogus mėgsta daryti – tai Dievo duota įvairovė . Jis jums suteikė galimybes ir kiekvienam savas, skirtingas. Tai, ką jūs vadinate įgimtu talentu ar sugebėjimu – tai, iš tikro, Dievo suformuota programa ir ją reikia vykdyti. Jeigu tu turi nuostabų balsą – tai ir dainuok, džiugink kitus ir save. Jeigu tu turi sugebėjimą konstruoti modeliukus – tai ir kurk juos, džiugink save ir kitus. Vidinio talento, ar tiesiog pomėgio, nereikia slėpti. Juos reikia atskleisti ir dovanoti aplinkai. Tam juk Dievas sukūrė įvairovę, kad kiekvienas žmogus džiugintų aplinkinius tuo, ką jis tikrai sugeba. Ir nereikia savęs varžyti ar ieškoti darbų, paremtų logika, išskaičiavimais. Išskaičiavimai – žmogaus proto priimti sprendimai. Gal jie ir geri, bet tikrai ne tikrasis žmogaus kelias. Kiekvienas žmogus anksčiau ar vėliau susivokia, kas jam tikrai patinka. Tik jau gali būti suformavęs savo gyvenimą taip, kad tiesiog nebeleidžia savo talentui pasireikšti.

Todėl noriu pabrėžti – jeigu savyje turite talentą, sugebėjimą, pomėgį – tai leiskite jam pasireikšti. Mokate gražiai megzti, kurkite puikius gaminius. Mokate konstruoti pastatus – pirmyn. Viskas yra nuo Dievo, kas yra iš širdies kūrybinga. Taip jūs darysite teisingus sprendimus. Taip jūs save papildysite kūrybine, gyvybine energija. Sveikata bus gera, santykiai su aplinkiniais bus geresni. Jeigu jūs formuojate gyvenimą pagal išskaičiavimus ar visuomenines normas – jūs atsisakote savęs. Atsisakote to, ką Dievas jums suteikė. To, kas yra jūsų prigimtinė teisė ir galimybės. Tokiu atveju jūs nuolat darote neteisingus sprendimus. Jūs paimate neteisingą gyvenimo kryptį, todėl nesistebėkite, kad „netikėtai“ užklupo sunki liga.

Jeigu jūs nusprendžiate gyventi su žmogumi, kuris jūsų nelabai vertina ir nesistengia suprasti jūsų poreikių – jūs nuodijate savo ateitis gyvenimą. Po mažą kruopelytę įdedate nuodų į savo gyvenimą, kol galiausiai kyla klausimas – ką aš padariau, kad taip nepasisekė šeimos gyvenimas. Tu pats (pati) leidi apnuodyti savo gyvenimą. Kol yra tik kruopelytė nuodų – tu gali daug ką pakeisti. Bet situaciją įvertini tik tada, kai viskas jau griūva. Kada tų kruopelyčių būna labai daug ir apvalyti darosi sunku.

Pirmasis kintamasis jūsų gyvenimo formulėje – tai mokėjimas įsiklausyti į savo vidinį balsą. Sugebėjimas atsisakyti savojo ego įtakos. Atsisakyti troškimų, prisirišimų ir laisvai rinktis tai, kas širdžiai miela. Žinoma, kiekvieną sakinį jūs suprantate ir įvertinate pagal savo suvokimą ir patirtį. Ir dažnai, perskaitę sakinį vis tiek nepajėgiate teisingai suprasti to, ką norime pasakyti. Tikroji Tiesa ne žodžiuose, o tarp žodžių, kurią turėtumėte pajausti savo širdimi, visu savo kūnu. Suvokti – kad tai tiesa. Jeigu logiškai samprotautumėte apie tai, kas rašoma – vėl nuklysite nuo tiesos. Nes jūs pasiremiate savo patirtimi. Žodžius suprasite pagal savo suvokimą, patirtį, išgyvenimus. Ir tai nebūtinai atitiks tiesą. Pavyzdžiui, tariant „elkitės taip, kad širdžiai būtų miela“. Čia egoizmo negali būti. Čia turi būti sąskambis su Dievu. Suvokimas, kas yra Meilė, kas yra Dievo valia. Tada tu teisingai suvoksi ką reiškia žodžiai „širdžiai miela“. Todėl neskubėkite vertinti teksto  savo logika. Skaitykite ir mėginkite išjausti savo širdimi. Nepavyksta – skaitykite toliau. Ateis laikas, suprasite apie ką kalbėjome. Kiekviename energetiniame lygmenyje tas pats žodis reiškiasi skirtingai. Esmė lyg ir ta pati, bet niuansai labai skirtingi. Atspalviai labai skirtingi. Jūs turite kalbą ir mums nėra kaip kitaip išreikšti to, ką norime pasakyti, nors žinome, kad juos teisingai supras nedaugelis žmonių. Paimkite kitos kalbos žodį. Jūs jam vertino tiesioginio nerasite, bet prasmę suprasite. Taip ir čia. Paprasto žodžio prasmę reikia pajausti, išgyventi.

Duoti savo mokymą mums yra be galo sudėtinga. Pirma, sąmoningumas neleidžia priimti to, kas visai nauja. Antra, žodžiai turi įvairiausią prasmę, tai priklauso nuo žmogaus patirties, intelekto, vidinės jo šviesos. Ir trečia – jūsų abejingumas ir abejonė. Abejingumas, abejonė, skepticizmas, netikėjimas – žemos vibracijos. Jos egzistuoja ir jos kuria savo pasaulį. Aukštų vibracijų žmogus, atsisakęs savo gyvenime neigiamumo, suvokia pasaulį kitaip. Jo nekamuoja nei abejonė, nei pasitikėjimo ar tikėjimo stoka. Jis žino. Žino, kad egzistuoja Dievas, žino, kad egzistuoja beribė Meilė ir visaapimanti Išmintis. Ir džiaugiasi, galėdamas ta Išmintimi ir Meile pasinaudoti, o ne abejoti jos buvimu ir neatriboti savęs nuo pažinimo. Bet, nežiūrint į iškilusias problemas, mes Pakylėtieji Valdovai, vis tiek mėginsime perduoti žinią. Mėginsime, nes ir mažiausias jūsų pasiekimas, jūsų atsivėrimas Tiesai ir Meilei, leidžia pasauliui vystytis teisinga kryptimi. Todėl mes esme su jumis ir nuolat stengiamės perduoti žinią taip, kad kuo tikslingiau ją suprastumėte. Perduoti žinią taip, kad ją sugebėtumėte suvokti įvairiais suvokimo lygiais. Sėkmės visiems, ieškantiems Tiesos.

Sanat Kumara

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *